Odepření přístupu nebo jiné chyby, když přecházíte k souborům a složkám nebo s nimi pracujete ve Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Když ve Windows přecházíte k souborům a složkám nebo s nimi pracujete, setkáte se s jedním nebo více těmito problémy:
 • Problém 1: Zobrazí se „Přístup byl odepřen“ nebo podobná zpráva.
 • Problém 2: Nemůžete získat přístup, změnit, uložit nebo odstranit soubory a složky.
 • Problém 3: Po instalaci nové verze Windows se nedaří otevřít soubor nebo složku.
Řešení
Konkrétní potíže řešte podle kroků u problému, který nejlépe vystihuje vaši situaci. Použijte metodu odpovídající vaší verzi Windows.

Poznámka: U potíží tohoto typu se nemusí vždy zobrazit chybová zpráva „Přístup odepřen“. Pokud určitý postup problém nevyřeší, zkuste jiný postup.

Problém 1: Když se pokusím přejít na soubory nebo složky a pracovat s nimi, zobrazí se chybová zpráva „Přístup byl odepřen“

Příčina

Chybová zpráva „Přístup byl odepřen“ se může zobrazit z následujících důvodů:
 • Změnilo se vlastnictví složky.
 • Nemáte odpovídající oprávnění.
 • Soubor je zašifrovaný.

Řešení

Windows 8
Pravděpodobně nejste vlastníkem souboru nebo složky
Pokud jste počítač nedávno upgradovali na Windows 8 ze starší verze Windows, mohly se změnit některé informace účtu. Je tedy možné, že už nejste vlastníky některých souborů nebo složek. Problém můžete vyřešit tak, že obnovíte vlastnictví příslušných souborů nebo složek.

Pokud chcete převzít vlastnictví souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Stiskněte a přidržte složku, u které chcete převzít vlastnictví, a pak klepněte na Vlastnosti. (Pokud používáte myš, klikněte na složku pravým tlačítkem a pak klikněte na Vlastnosti.)
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení, klepněte nebo klikněte na Upřesnit a pak klepněte nebo klikněte na Změnit. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Zadejte jméno osoby, které chcete přidělit vlastnictví, a potom klikněte na Kontrola jmen.
  Poznámka Zobrazí se název účtu osoby, které přiřazujete vlastnictví.
 4. Klikněte na OK.
 5. Pokud chcete, aby se tato osoba stala vlastníkem souborů a podsložek v dané složce, zaškrtněte Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.
 6. Klikněte na OK.
Je možné, že nemáte odpovídající oprávnění
Potíže s přístupem k souborům a složkám mohou souviset s oprávněními. Oprávnění jsou pravidla, která určují, jestli můžete získat přístup k souborům a složkám nebo je měnit. Pokud chcete zkontrolovat oprávnění u některého souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Stiskněte a přidržte daný soubor nebo složku nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vlastnosti.
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Když v části Název skupiny nebo jméno uživatele klepnete nebo kliknete na své jméno, zobrazí se vaše oprávnění.
K otevření souboru potřebujete oprávnění ke čtení. Pokud chcete u některého souboru nebo složky změnit oprávnění, postupujte takto:

Důležité Abyste mohli změnit oprávnění u souborů a složek, musíte se přihlásit jako správce.
 1. Stiskněte a přidržte daný soubor nebo složku nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Když v části Název skupiny nebo jméno uživatele klepnete nebo kliknete na své jméno, zobrazí se vaše oprávnění.
 4. Klepněte nebo klikněte na Upravit, klepněte nebo klikněte na své jméno, zaškrtněte políčka u potřebných oprávnění a pak klikněte na OK.
Soubor nebo složka mohou být zašifrované
Šifrování pomáhá soubory a složky chránit před nežádoucím přístupem. Zašifrovaný soubor nebo složku nemůžete otevřít bez certifikátu, pomocí kterého jsou zašifrované. Pokud chcete zjistit, jestli jsou daný soubor nebo složka zašifrované, postupujte takto:
 1. Stiskněte a přidržte daný soubor nebo složku nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Obecné a pak klepněte nebo klikněte na příkaz Upřesnit.
Pokud je zaškrtnuté políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data, potřebujete k otevření souboru certifikát, pomocí kterého byl zašifrovaný. V tomto případě byste měli získat certifikát od osoby, která soubor nebo složku vytvořila nebo zašifrovala. Tuto osobu můžete také požádat, aby soubor nebo složku dešifrovala.
Windows 7
Pravděpodobně nejste vlastníkem souboru nebo složky
Pokud jste počítač nedávno upgradovali na Windows 7 ze starší verze Windows, mohly se změnit některé informace účtu. Je tedy možné, že už nejste vlastníky některých souborů nebo složek. Problém můžete vyřešit tak, že obnovíte vlastnictví příslušných souborů nebo složek.

Pokud chcete převzít vlastnictví souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, u které chcete převzít vlastnictví, a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení, klikněte na Upřesnit a potom klikněte na kartu Vlastník.
 3. Klikněte na Upravit.
  Poznámka: Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 4. Klikněte na jméno osoby, které chcete předat vlastnictví.
 5. Pokud chcete, aby se tato osoba stala vlastníkem souborů a podsložek v dané složce, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.
 6. Klikněte na OK.
Je možné, že nemáte odpovídající oprávnění
Potíže s přístupem k souborům a složkám mohou souviset s oprávněními. Oprávnění jsou pravidla, která určují, jestli můžete získat přístup k souborům a složkám nebo je měnit. Pokud chcete zkontrolovat oprávnění k souboru nebo složce, postupujte takto:
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na daný soubor nebo složku a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Když v části Název skupiny nebo jméno uživatele kliknete na své jméno, zobrazí se vaše oprávnění.
K otevření souboru potřebujete oprávnění ke čtení. Pokud chcete u některého souboru nebo složky změnit oprávnění, proveďte tyto kroky.

Důležité Abyste mohli změnit oprávnění u souborů a složek, musíte se přihlásit jako správce.
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na daný soubor nebo složku a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Když v části Název skupiny nebo jméno uživatele kliknete na své jméno, zobrazí se vaše oprávnění.
 4. Klikněte na Upravit, klikněte na své jméno, zaškrtněte políčka u potřebných oprávnění a pak klikněte na OK.
Další informace o oprávněních najdete v článku Co jsou oprávnění?.
Soubor nebo složka mohou být zašifrované
Šifrování pomáhá soubory a složky chránit před nežádoucím přístupem. Zašifrovaný soubor nebo složku nemůžete otevřít bez certifikátu, pomocí kterého jsou zašifrované. Pokud chcete zjistit, jestli jsou daný soubor nebo složka zašifrované, postupujte takto:
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na daný soubor nebo složku a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Obecné a potom klikněte na Upřesnit.
Pokud je zaškrtnuté políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data, potřebujete k otevření souboru certifikát, pomocí kterého byl zašifrovaný.

Měli byste získat certifikát od osoby, která soubor nebo složku vytvořila nebo zašifrovala. Tuto osobu můžete také požádat, aby soubor nebo složku dešifrovala.

Další informace najdete v článku Import a export certifikátů a privátních klíčů.

Problém 2: Nemůžu získat přístup, změnit, uložit nebo odstranit soubory a složky.

Příčina

K problému, který vám brání v přístupu k souborům nebo složkám a práci s nimi, může dojít z těchto důvodů:
 • Změnilo se vlastnictví složky
 • Nemáte odpovídající oprávnění
 • Soubor je zašifrovaný
 • Soubor je poškozený
 • Profil uživatele je poškozený

Řešení

Windows 8
Pravděpodobně nejste vlastníkem souboru nebo složky
Pokud jste počítač nedávno upgradovali na Windows 8 ze starší verze Windows, mohly se změnit některé informace účtu. Je tedy možné, že už nejste vlastníky některých souborů nebo složek. Problém můžete vyřešit tak, že obnovíte vlastnictví příslušných souborů nebo složek.

Pokud chcete převzít vlastnictví souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Stiskněte a přidržte složku, u které chcete převzít vlastnictví, a pak klepněte na Vlastnosti. (Pokud používáte myš, klikněte na složku pravým tlačítkem a pak klikněte na Vlastnosti.)
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení, klepněte nebo klikněte na Upřesnit a pak klepněte nebo klikněte na Změnit. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Zadejte jméno osoby, které chcete přidělit vlastnictví, a potom klikněte na Kontrola jmen.
  Poznámka Zobrazí se název účtu osoby, které přiřazujete vlastnictví.
 4. Klikněte na OK.
 5. Pokud chcete, aby se tato osoba stala vlastníkem souborů a podsložek v dané složce, zaškrtněte Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.
 6. Klikněte na OK.
Je možné, že nemáte odpovídající oprávnění
Potíže s přístupem k souborům a složkám mohou souviset s oprávněními. Oprávnění jsou pravidla, která určují, jestli můžete získat přístup k souborům a složkám nebo je měnit. Pokud chcete zkontrolovat oprávnění u souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Stiskněte a přidržte daný soubor nebo složku nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vlastnosti.
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Když v části Název skupiny nebo jméno uživatele klepnete nebo kliknete na své jméno, zobrazí se vaše oprávnění.
K otevření souboru potřebujete oprávnění ke čtení. Pokud chcete u některého souboru nebo složky změnit oprávnění, postupujte takto:

Důležité Abyste mohli změnit oprávnění u souborů a složek, musíte se přihlásit jako správce.
 1. Stiskněte a přidržte daný soubor nebo složku nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Když v části Název skupiny nebo jméno uživatele klepnete nebo kliknete na své jméno, zobrazí se vaše oprávnění.
 4. Klepněte nebo klikněte na Upravit, klepněte nebo klikněte na své jméno, zaškrtněte políčka u potřebných oprávnění a pak klikněte na OK.
Další informace o oprávněních najdete v článku Co jsou oprávnění?.
Soubor nebo složka mohou být zašifrované
Šifrování pomáhá soubory a složky chránit před nežádoucím přístupem. Zašifrovaný soubor nebo složku nemůžete otevřít bez certifikátu, pomocí kterého jsou zašifrované. Pokud chcete zjistit, jestli jsou daný soubor nebo složka zašifrované, postupujte takto:
 1. Stiskněte a přidržte daný soubor nebo složku nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Obecné a pak klepněte nebo klikněte na příkaz Upřesnit.
Pokud je zaškrtnuté políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data, potřebujete k otevření souboru certifikát, pomocí kterého byl zašifrovaný. V tomto případě byste měli získat certifikát od osoby, která soubor nebo složku vytvořila nebo zašifrovala. Tuto osobu můžete také požádat, aby soubor nebo složku dešifrovala.
Je možné, že soubor nebo složka jsou poškozené
Soubory se mohou poškodit z několika důvodů. Nejčastější příčinou je, že máte soubor otevřený ve chvíli, kdy v počítači dojde k chybě nebo výpadku napájení. Poškozené soubory se většinou nedají opravit. V takovém případě byste měli soubor odstranit, nebo soubor obnovit ze záložní kopie.

Další informace o poškozených souborech a o tom, jak je opravit, najdete v článku Poškozené soubory: nejčastější dotazy.
Je možné, že je poškozený místní profil uživatele
Místní profil uživatele se někdy ve Windows nemusí správně načíst. Kvůli tomu pak nemáte přístup k souborům a složkám. V některých případech budete muset použít nový místní profil uživatele. Abyste mohli vytvořit profil, musíte nejdřív vytvořit místní uživatelský účet. Po vytvoření nového účtu se vytvoří i příslušný profil. Pokud chcete vytvořit účet místního uživatele, postupujte takto:
 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače. (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů, klikněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače.)
 2. V navigačním podokně klepněte nebo klikněte na Uživatelé.
 3. Klepněte nebo klikněte na Přidat uživatele a potom klepněte nebo klikněte na Přihlašovat se bez účtu Microsoft.
 4. Klepněte nebo klikněte na Místní účet.
 5. Zadejte název nového účtu.
 6. Pokud chcete nastavit heslo, zadejte a ověřte heslo, které chcete použít. Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, nezadávejte ho a klepněte nebo klikněte na Další.
 7. Klepněte nebo klikněte Dokončit.
Windows 7
Pravděpodobně nejste vlastníkem souboru nebo složky
Pokud jste počítač nedávno upgradovali na Windows 7 ze starší verze Windows, mohly se změnit některé informace účtu. Je tedy možné, že už nejste vlastníky některých souborů nebo složek. Problém můžete vyřešit tak, že obnovíte vlastnictví příslušných souborů nebo složek.

Pokud chcete převzít vlastnictví souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, u které chcete převzít vlastnictví, a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení, klikněte na možnost Upřesnit a potom klikněte na kartu Vlastník.
 3. Klikněte na Upravit. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 4. Klikněte na jméno osoby, které chcete předat vlastnictví.
 5. Pokud chcete, aby se tato osoba stala vlastníkem souborů a podsložek v dané složce, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.
 6. Klikněte na OK.
Je možné, že nemáte odpovídající oprávnění
Potíže s přístupem k souborům a složkám mohou souviset s oprávněními. Oprávnění jsou pravidla, která určují, jestli můžete získat přístup k souborům a složkám nebo je měnit. Pokud chcete zkontrolovat oprávnění u souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Stiskněte a přidržte daný soubor nebo složku nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vlastnosti.
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Když v části Název skupiny nebo jméno uživatele klepnete nebo kliknete na své jméno, zobrazí se vaše oprávnění.
K otevření souboru potřebujete oprávnění ke čtení. Pokud chcete u některého souboru nebo složky změnit oprávnění, proveďte tyto kroky.

Důležité Abyste mohli změnit oprávnění u souborů a složek, musíte se přihlásit jako správce.
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na daný soubor nebo složku a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Když v části Název skupiny nebo jméno uživatele kliknete na své jméno, zobrazí se vaše oprávnění.
 4. Klikněte na Upravit, klikněte na své jméno, zaškrtněte políčka u potřebných oprávnění a pak klikněte na OK.
Další informace o oprávněních najdete v článku Co jsou oprávnění?.
Soubor nebo složka mohou být zašifrované
Šifrování pomáhá soubory a složky chránit před nežádoucím přístupem. Zašifrovaný soubor nebo složku nemůžete otevřít bez certifikátu, pomocí kterého jsou zašifrované. Pokud chcete zjistit, jestli jsou daný soubor nebo složka zašifrované, postupujte takto:
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Obecné a potom na Upřesnit.
Pokud je zaškrtnuté políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data, potřebujete k otevření souboru certifikát, pomocí kterého byl zašifrovaný.

Certifikát získáte od osoby, která soubor vytvořila. Další informace najdete v článku Import a export certifikátů a privátních klíčů.
Je možné, že soubor nebo složka jsou poškozené
Soubory se mohou poškodit z několika důvodů. Nejčastější příčinou je, že máte soubor otevřený ve chvíli, kdy v počítači dojde k chybě nebo výpadku napájení. Poškozené soubory se většinou nedají opravit. V takovém případě byste měli soubor odstranit, nebo soubor obnovit ze záložní kopie.

Další informace o poškozených souborech a o tom, jak je opravit, najdete v článku Poškozené soubory: nejčastější dotazy.
Je možné, že je poškozený profil uživatele
Profil uživatele se někdy ve Windows nemusí správně načíst. Kvůli tomu pak nemáte přístup k souborům a složkám. V některých případech budete muset použít nový místní profil uživatele. Abyste mohli vytvořit profil, musíte nejdřív vytvořit místní uživatelský účet. Po vytvoření nového účtu se vytvoří i příslušný profil.

Další informace o vytváření uživatelských profilů najdete v článku Oprava poškozeného profilu uživatele. Po vytvoření nového profilu uživatele můžete soubory stávajícího uživatele zkopírovat do nového profilu, abyste k nim získali přístup.

Problém 3: Nemůžu otevřít soubor nebo složku po upgradu na novou verzi Windows

Příčina

Potíže s přístupem k souborům a složkám poté, co upgradujete na novou verzi Windows, mohou mít tyto příčiny:
 • Změnilo se vlastnictví složky.
 • Soubory se ukládají do složky Windows.old, která patří starému systému.

Řešení

Windows 8
Pravděpodobně nejste vlastníkem souboru nebo složky
Pokud jste počítač nedávno upgradovali na Windows 8 ze starší verze Windows, mohly se změnit některé informace účtu. Je tedy možné, že už nejste vlastníky některých souborů a složek. Problém můžete vyřešit tak, že obnovíte vlastnictví příslušných souborů nebo složek.

Pokud chcete převzít vlastnictví souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Stiskněte a přidržte složku, u které chcete převzít vlastnictví, a pak klepněte na Vlastnosti. (Pokud používáte myš, klikněte na složku pravým tlačítkem a pak klikněte na Vlastnosti.)
 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení, klepněte nebo klikněte na Upřesnit a pak klepněte nebo klikněte na Změnit. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Zadejte jméno osoby, které chcete přidělit vlastnictví, a potom klikněte na Kontrola jmen.
  Poznámka Zobrazí se název účtu osoby, které přiřazujete vlastnictví.
 4. Klikněte na OK.
 5. Pokud chcete, aby se tato osoba stala vlastníkem souborů a podsložek v dané složce, zaškrtněte Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.
 6. Klikněte na OK.
Musíte obnovit soubory ze složky Windows.old
Pokud jste počítač nedávno upgradovali na Windows 8 ze starší verze Windows a nezformátovali jste pevný disk, pravděpodobně stále máte přístup ke starým souborům ze složky Windows.old.

Pokud chcete tyhle potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou. Pokud chcete potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Opravit


Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Manuální oprava
Pokud chcete soubory obnovit ručně, postupujte takto:
 1. Přejděte na plochu, klepněte na ikonu příslušné složky a potom klikněte na Počítač. Nebo stiskněte klávesu s logem Windows + E.
 2. Poklepejte nebo dvakrát klikněte na jednotku, kde máte nainstalované Windows (většinou je to jednotka C).
 3. Poklepejte nebo dvakrát klikněte na složku Windows.old.
 4. Poklepejte nebo dvakrát klikněte na složku Users.
 5. Poklepejte nebo dvakrát klikněte na svoje uživatelské jméno.
 6. Otevřete složky se soubory, které chcete obnovit. Pokud chcete například obnovit soubory ze složky Dokumenty, poklepejte nebo dvakrát klikněte na Dokumenty.
 7. Zkopírujte požadované soubory z každé složky a vložte je do složky ve Windows 8. Pokud například chcete obnovit všechny soubory ze složky Dokumenty, zkopírujte všechny soubory a složky ze složky Dokumenty ve složce Windows.old a vložte je do knihovny Dokumenty ve Windows 8.
 8. Kroky 5 až 7 zopakujte pro každý uživatelský účet, který v počítači máte.
Další informace o obnovení dat z předchozí verze Windows najdete v článku Obnovení ztracených či odstraněných souborů.
Windows 7
Pravděpodobně nejste vlastníkem souboru nebo složky
Pokud jste počítač nedávno upgradovali na Windows 7 ze starší verze Windows, mohly se změnit některé informace účtu. Je tedy možné, že už nejste vlastníky některých souborů a složek. Problém můžete vyřešit tak, že obnovíte vlastnictví příslušných souborů nebo složek.

Pokud chcete převzít vlastnictví souboru nebo složky, postupujte takto:
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, u které chcete převzít vlastnictví, a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení, klikněte na možnost Upřesnit a potom klikněte na kartu Vlastník.
 3. Klikněte na Upravit. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 4. Klikněte na jméno osoby, které chcete předat vlastnictví.
 5. Pokud chcete, aby se tato osoba stala vlastníkem souborů a podsložek v dané složce, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.
 6. Klikněte na OK.
Pravděpodobně budete muset obnovit soubory ze složky Windows.old
Pokud jste počítač nedávno upgradovali na Windows 7 ze starší verze Windows a nezformátovali jste pevný disk, pravděpodobně stále máte přístup ke starým souborům ze složky Windows.old.

Pokud chcete tyhle potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou. Pokud chcete tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Opravit


Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Manuální oprava
Pokud chcete soubory obnovit sami, postupujte takto:
 1. Klikněte na Start a pak na Počítač.
 2. Dvakrát klikněte na jednotku, kde máte nainstalované Windows (většinou je to jednotka C).
 3. Dvakrát klikněte na složku Windows.old.
 4. Dvakrát klikněte na složku Users.
 5. Dvakrát klikněte na své uživatelské jméno.
 6. Otevřete složky se soubory, které chcete obnovit. Pokud chcete například obnovit soubory ze složky Dokumenty, dvakrát klikněte na složku Dokumenty.
 7. Zkopírujte požadované soubory z každé složky a vložte je do složky ve Windows 7. Pokud například chcete obnovit všechny soubory ze složky Dokumenty, zkopírujte všechny soubory a složky ze složky Dokumenty ve složce Windows.old a vložte je do knihovny Dokumenty ve Windows 7.
 8. Kroky 5 až 7 zopakujte pro každý uživatelský účet, který v počítači máte.
Další informace o obnovení dat z předchozí verze Windows najdete v článku Obnovení ztracených či odstraněných souborů.
Vlastnosti

ID článku: 2623670 - Poslední kontrola: 01/27/2015 14:17:00 - Revize: 9.0

Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition

 • KB2623670
Váš názor