Nástroj pro opravu aplikace Microsoft rozhraní.NET Framework je k dispozici

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2698555
Úvod
Nástroj pro opravu aplikace Microsoft rozhraní.NET Framework detekuje nejčastěji se vyskytující problémy, které mají vliv na nastavení Microsoft rozhraní.NET Framework nebo aktualizace. Nástroj se pokusí tyto problémy vyřešit použitím opravy známých nebo opravou poškozeného zařízení podporované verze rozhraní.NET Framework. Nástroj má-použití na základě průvodce uživatelské rozhraní (UI). Také podporuje použití příkazového řádku a další možnosti zálohy.

Společnost Microsoft vydala aktualizovanou verzi následující nástroje pro opravu aplikace Microsoft rozhraní.NET Framework.
Nejnovější verze
Poslední aktualizace: 04/13/2016
Vydání: v1.3
Verze: 4.6.01528.0
Podporované jazyky: Angličtina (Spojené státy)

Změny, které jsou obsaženy ve verzi v1.3

 • Tento nástroj nyní podporuje rozhraní.NET Framework 4.6.1, 4.6 rozhraní.NET Framework a rozhraní.NET Framework 4.5.2. Proto stanovení a opravy jsou rovněž použitelná pro tyto produkty.
  • Tento nástroj podporuje všechny funkce z předchozí verze jako-je.

Poznámky
 • Nástroj pro opravu aplikace rozhraní.NET Framework je k dispozici v angličtině pouze.
 • Podporované platformy a rozhraní.NET Framework verze jsou uvedeny v části "Platí pro".

Stáhnout informace

Nejnovější verze nástroje pro opravu rozhraní.NET Framework je k dispozici ke stažení na následujícím webu Microsoft Download Center:

Podporované možnosti příkazového řádku pro tento nástroj

Standardní možnostiPopis možnostiVyužití
/? NEBO/helpZobrazí nápovědu.NetFxRepairTool.exe /?
/qNEBO/quietPoužije tichý režim. Je vyžadován zásah uživatele a nástroj se pokusí všechny opravy nebo opravy a uloží soubor protokolu.
Možnosti "/q/q" a "/p" se vzájemně vylučují.
NetFxRepairTool.exe /q
/p NEBO/passiveBezobslužný režim. Zobrazí se pouze indikátor průběhu.
Možnosti "/q/q" a "/p" se vzájemně vylučují.
NetFxRepairTool.exe /p
/a NEBO/addsourceOpravy v offline režimu. Redistribuovatelné soubory nastavení, které jsou nutné k opravě jsou zkopírovány ze síťové sdílené položky nebo složky cesty je určen příznak "addsource/addsource". To je obecně při nástroj pracuje v prostředí odpojené nebo uzamčený.NetFxRepairTool.exe /aCesta ke složce>

Příklad:
/A NetFxRepairTool.exe "\\SharePc\ShareFolder"
/r NEBO/repairOperace opravy můžete volitelně s rozsahem cílovou sadu základních linií určený produkt. Pokud není tento parametr zadán, nástroj se pokusí opravit všechny podporované verze rozhraní.NET Framework nainstalována.
"/Repair" možnost lze použít také s hodnotu "None" stačí použít opravy a přeskočit opravy pro všechny základní produkt spuštěn. Při použití této možnosti a hodnotu "None" by neměla být zadána možnost "addsource/addsource".
Tuto možnost lze použít pouze v tichém a pasivní režim.
NetFxRepairTool.exe/rversion1>;version2>

Podporované hodnoty verze: .net35, .net4, .net45, .net451, .net452, .net46, .net461 žádný

Příklady:
/R .net4 znalostní báze NetFxRepairTool.exe /q
NetFxRepairTool.exe /q/r .net35;. net45
/l NEBO /logsV případě potřeby nastaví požadovanou složku cestu k souboru CAB (FixDotNet*.cab) protokoly generovaný nástrojem. Výchozí (Tato možnost není určující) složku plocha aktuálního uživatele je umístění souboru CAB.NetFxRepairTool.exe lCesta ke složce>

Příklad:
NetFxRepairTool.exe l % temp %"
/c NEBO /collectonlyProtokolu kolekce pouze režim. Tento režim umožní kolekce protokolů týkajících se instalace rozhraní.NET Framework, což je užitečné pro řešení potíží. Pokud je zadán tento parametr nejsou provedeny opravy nebo všechny operace opravy.
Tato možnost platí pouze v tichém a pasivní režimy a potlačuje všechny ostatní operace.
NetFxRepairTool.exe /q /c
NEBO
NetFxRepairTool.exe /p /c
/n NEBO /noceipconsentOdhlásit se od odeslání informací zpětné vazby společnosti Microsoft. Výchozí (bez zadání vlajky) předpokládá, že uživatel zvolil v odeslat společnosti Microsoft údaje o používání.
Tuto možnost lze použít pouze v tichém a pasivní režim.
NetFxRepairTool.exe /q / n
NEBO
NetFxRepairTool.exe /p /n
Další informace

Nástroj možnosti opravy

Nástroj pro opravu aplikace rozhraní.NET Framework následující čtyři kroky:
 1. Při pokusu o řešení problémů při instalaci
 2. Opravy se týká (vyžaduje souhlasu uživatele)
 3. Pokusí se opravit všechny instalované verze rozhraní.NET Framework
 4. Shromáždí protokoly (vyžaduje souhlasu uživatele)
Nástroj může změnit jeden nebo více nainstalovaná verze rozhraní.NET Framework. Například může opravit stát Instalační služba Windows Installer v počítači, obnovit seznamy řízení přístupu (DACL) v určitých složkách nebo vyřešit problémy, které souvisejí s neplatný nebo poškozený aktualizovat registraci.

Podpora offline

Nástroj Oprava rozhraní.NET Framework poskytuje možnost opravit verze rozhraní.NET Framework, které jsou nainstalovány v počítači (krok 3 v části "Možnosti nástroje pro opravu" proces). Nástroj vyžaduje redistribuovatelné soubory z těchto verzí je k dispozici v době opravit. Ve výchozím nastavení nástroj stáhne tyto balíčky z Internetu během opravy. Pokud počítač má omezené nebo žádné připojení k Internetu, měli byste použít režim Offline pro opravu. Chcete-li to provést, zadejte/addsource společně s cestou ke složce obsahující redistribuovatelné soubory, jako v následujícím příkladu :
NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER
Pokud nástroj pro opravu nelze nalézt požadované redistributable do zadané složky, zkuste soubor stáhnout z Internetu. Nástroj pro opravu nelze provést, pokud nelze stáhnout požadovaný soubor. Následující tabulka uvádí soubory rozhraní.NET Framework redistributable.

Verze a profilArchitekturaNázev instalačního souboruADRESA URL
Rozhraní.NET Framework 4.6.1x86, x64NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-enu.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743
Rozhraní.NET Framework 4.6x86, x64NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-enu.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232
Rozhraní.NET Framework 4.5.2x86, x64NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-enu.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855
Rozhraní.NET Framework 4.5.1x86, x64NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-enu.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332
Rozhraní .NET Framework 4.5x86, x64dotNetFx45_Full_x86_x64.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995
Rozhraní.NET Framework 3.5 SP1 v rozhraní.NET Framework 3.0 SP2, rozhraní.NET Framework 2.0 SP2 (pokud jsou nainstalovány rozhraní.NET Framework 3.0 a 3.5)x86, x64dotnetfx35.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762
Rozhraní.NET Framework 4 Client Profilex 86dotNetFx40_Client_x86.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=247966
Rozhraní.NET Framework 4 Client Profilex86, x64dotNetFx40_Client_x86_x64.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=247965
Rozhraní.NET Framework 4 úplnéx 86dotNetFx40_Full_x86.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=247964
Rozhraní.NET Framework 4 úplnéx86, x64dotNetFx40_Full_x86_x64.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=247962
Rozhraní.NET Framework 2.0 SP2 (pokud nejsou nainstalována verze 3.0 a 3.5)x64NetFx20SP2_x64.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259767
Rozhraní.NET Framework 2.0 SP2 (pokud nejsou nainstalována verze 3.0 a 3.5)x 86NetFx20SP2_x86.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259766

Tichý režim a pasivní režim

Všechny funkce nástroje pro opravu lze automatizovat pomocí spuštění nástroje v tichém nebo pasivní režim. To má výhodu vyžadující zásah uživatele pro spuštění nástroje. To je užitečné zejména v rozsáhlé nasazení v systém, který správci mohou nakonfigurovat nástroj (pomocí příkazového řádku) a také shromažďovat protokoly v zadaném umístění.

Sběr dat

Nástroj pro opravu aplikace rozhraní.NET Framework shromažďuje informace o používání nástroje vedle shromažďování údajů diagnostiky instalace. Informace o použití slouží ke zlepšení kvality nástroj opravit rozhraní.NET Framework a instalační data slouží k vylepšení instalace rozhraní.NET Framework. Tyto informace není použita pro uvedení na trh nebo prodány třetím stranám. Další informace přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft rozhraní.NET Framework opravy nástroj. Tento příkaz můžete stáhnout z následujícího webu Microsoft Download Center:Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Poznámka: Funkci sběru dat vytvoří soubor cab komprimované protokoly instalace rozhraní.NET Framework. Poté, co nástroj zpracuje protokoly, soubor CAB s názvem "FixDotNet*.cab" nebo něco podobného je vytvořena a je uložen na plochu aktuálního uživatele (Pokud je spuštěn v režimu uživatelského rozhraní), nebo na určené místo. Po klepnutí na tlačítko Dokončit v průvodci Nástroj odešle soubor CAB, který obsahuje protokoly společnosti Microsoft.

FixDotNet*.cab soubor zůstane na ploše (nebo umístění), bez ohledu na to, zda jste se rozhodli odeslat data do aplikace Microsoft.

Při použití "/ q" možnost, doporučujeme také použít možnost / protokoly"uložit protokoly některé konkrétní místo nebo do sdílené síťové složky pro podporu podnikové scénáře.

Po klepnutí na tlačítko

Starší verze


Verze v1.2

Podporované jazyky: Angličtina (Spojené státy)

Quiet a pasivní režim je přidána podpora prostřednictvím příkazového řádku pro nástroj. Nyní se tento nástroj nevyžaduje lze spustit pouze v režimu uživatelského rozhraní. Proto lze automatizovat úlohy.

Tento nástroj nyní podporuje .NET Framework 4.5 a rozhraní.NET Framework 4.5.1. Proto stanovení a opravy jsou rovněž použitelná pro tyto produkty.

Přepínače příkazového řádku pro nové, volitelné vkládá povolit opravu specifické verze rozhraní.NET Framework přepsat opravy ostatních instalovaných verzí najednou.

Soubor protokolu nástroje pro opravu vygenerována mohou nyní volitelně uložit v umístění zadané uživatelem pomocí možnosti příkazového řádku. Tato nová možnost potlačí výchozí umístění, které je plocha aktuálního uživatele do uživatelského režimu % temp % složky a v Tichý/pasivní režim.

Nová možnost umožňuje spustit nástroj pro opravu v režimu protokolu kolekce pouze bez použití jakékoli opravy nebo opravy. Možnost poskytuje flexibilitu při shromažďování a zkoumání protokoly před použitím skutečné řeší.

Nové, volitelná podpora je přidána pro umožnění odhlášení jakéhokoli sběru údajů v tichý nebo pasivní režim. Přesto možná zachovány všechny funkce v horní a můžeme jen vytvořit souhrn funkcí zavedených v 1.2.The seznamu zobrazeny zde je ze sekce "Nové změny součástí V1.2" V1.2.

Release: verze 1.1
Podporované jazyky: Angličtina (Spojené státy)
Vydání verze 1.1, Rozšířená podpora pro rozhraní.NET Framework 3.5 SP1 (jedná se o rozhraní.NET Framework 3.0 SP2 a rozhraní.NET Framework 2.0 SP2). Vydání verze 1.1 také přidána podpora offline pro počítače, které mají omezené nebo žádné připojení k Internetu.

Verze: 1.0
Podporované jazyky: Angličtina (Spojené státy)
Verze 1.0 byla první verze nástroje, který obsahoval podporu pro rozhraní.NET Framework 4 a jeho aktualizace.

Ohrožené konfigurace

Nástroj pro opravu aplikace rozhraní.NET Framework můžete použít k odstranění problémů s instalací pro následující konfigurace:
 • Rozhraní.NET Framework 4.6.1 v následujících operačních systémech:
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • 4.6 rozhraní.NET Framework v následujících operačních systémech:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Rozhraní.NET Framework 4.5.2 v následujících operačních systémech:
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Rozhraní.NET Framework 4.5.1 v následujících operačních systémech:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • .NET Framework 4.5 v následujících operačních systémech:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Rozhraní.NET Framework 4 v následujících operačních systémech:
  • Systém Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Rozhraní.NET Framework 3.5 SP1 v následujících operačních systémech:
  • Systém Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Rozhraní.NET Framework 3.0 SP2 v následujících operačních systémech:
  • Systém Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 (SP2)
 • Rozhraní.NET Framework 2.0 SP2 v následujících operačních systémech:
  • Systém Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 (SP2)

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2698555 - Poslední kontrola: 04/15/2016 22:09:00 - Revize: 2.0

 • kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2698555 KbMtcs
Váš názor