Kumulativní oprava je k dispozici pro systém Windows 7 s aktualizací SP1 a Windows Server 2008 R2 s aktualizací SP1

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2775511
Oznámení
Po instalaci této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci 2732673 pro opravu problému Regrese v soubor Rdbss.sys. To lze provést instalaci aktualizace 2732673 v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2732673 Pokud jsou soubory PST uložené na síťový souborový server se systémem Windows Server 2008 R2 se zobrazí chybová zpráva "Neúspěšný odložený zápis"
Po instalaci této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci 2728738 Chcete-li vyřešit problém regresní v souboru Profsvc.dll. To lze provést instalaci aktualizace 2728738 v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2728738 Dochází k dlouhé přihlášení při pokusu o přihlášení k systému Windows 7 nebo v počítači klienta se systémem Windows Server 2008 R2, který používá cestovní profily
Po instalaci této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizace 2878378 znovu vydané 11. listopadu 2013 regresní problém vyřešit v souboru Advapi32.dll. To lze provést instalaci aktualizace 2878378 v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2878378 OpsMgr – 2012 nebo OpsMgr – 2007 R2 generuje zprávu "Selhání prezenčního signálu" a poté přejde do šedé stavu v systému Windows Server 2008 R2 SP1
Aktualizované verze Rdbss.sys, Profsvc.dll a Advapi32.dll jsou také k dispozici na katalog služby Microsoft Update po každé z výše uvedených čísel článku KB zadejte do pole hledání na webu Microsoft Update Catalog. Mají být přednastaveny následující adresy URL pro výše uvedené opravy:
Úvod
Tento článek popisuje kumulativní oprava hotfix pro systém Windows 7 Service Pack 1 (SP1)-založené a systémem Windows Server 2008 R2 SP1 počítačům. Tato kumulativní oprava hotfix obsahuje 90 opravy hotfix, které byly vydány po vydání aktualizace SP1 pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Tyto opravy hotfix zlepšit celkový výkon systému a spolehlivost počítače Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1. Doporučujeme nainstalovat tuto kumulativní opravu hotfix jako součást vašeho běžného pravidelné údržby a vytvářet procesy pro počítače se systémem Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Poznámka: Této kumulativní opravy hotfix řeší především problémy, ke kterým dochází v doméně připojeny klientské počítače a servery. Proto tato kumulativní oprava hotfix je k dispozici pouze katalog služby Microsoft Update. Můžete také nainstalovat tuto kumulativní opravu hotfix v počítačích se systémem Windows 7 SP1 v prostředích rozlehlých. Po instalaci kumulativní opravy hotfix může zlepšit výkon počítače.

Tato kumulativní oprava hotfix obsahuje následující vylepšení:
 • Zlepšuje součásti klienta vzdáleného systému souborů. Tyto součásti patří následující:
  • Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
  • Klient DFSN
  • Přesměrování složky
  • Offline soubory a složky (CSC)
  • Klient SMB
  • Přesměrování jednotky vyrovnávací paměť pro podsystém (RDB)
  • Multiple UNC Provider (MUP)
 • Zlepšuje součásti služby SMB a TCP protokolu. Tato zlepšení pracovních dalších vylepšení zlepšení celkového výkonu sítě v počítačích se systémem Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 založena.

  Poznámky
  • Plně využít toto vylepšení pro klienty Windows 7 přihlášení k serverům Windows Server 2008 R2, nainstalujte tuto kumulativní aktualizaci u klientů systému Windows 7. Navíc instalaci této kumulativní aktualizace na serverech Windows Server 2008 R2, že klienti ověřování a načíst uživatelské profily, politik a data skriptu z během procesu spuštění a přihlášení. Prostředí můžete aktualizovat instalací této kumulativní opravy hotfix na klienty a servery bez zvláštního pořadí.
  • Vylepšení sítě lze nainstalovat na serveru nebo klienta. Pravděpodobně všimnete změny ve výkonu až po instalaci této aktualizace v počítačích klienta a serveru.
 • Zpracování zásad skupiny a Zásady skupiny předvolby zlepšuje. Zlepšení výkonu počítače po instalaci této kumulativní aktualizace v počítačích se systémem Windows 7, s několika předvolby Zásady skupiny konfigurace. Kromě toho lze snížit zatížení sítě a použití řadiče domény. Společnost Microsoft doporučuje instalaci této kumulativní opravy hotfix v každém počítači Windows 7, který má předvolby Zásady skupiny konfigurace.
 • Zlepšuje součásti Windows Management Instrumentation (WMI) snížit zatížení procesoru a zlepšení výkonu úložiště ověření.
Tato kumulativní aktualizace obsahuje soubory systému Windows, které jsou aktualizovány po vydání SP1 nejnovější verzi. Následující opravy hotfix jsou zahrnuty v této kumulativní aktualizaci:

Opravy hotfix, které jsou zahrnuty v této kumulativní aktualizaci

Číslo NadpisBinární soubory
2434932Dočasné soubory nesynchronizovat správně do sdílené složky distribuovaného systému souborů na serveru z klientského počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2csc.sys;Rdbss.sys
2394911Zastavení chyba "0x000000D1" nebo "0x0000007E" v Protokol SMB2 prostředí v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2SRV2.sys
2468345Počítač občas špatně provádí nebo přestane reagovat, pokud je použit ovladač Storport v systému Windows Server 2008 R2ovladač Storport.sys
2460922Zásady skupiny předvoleb položku cílení na úrovni nefunguje pro 64bitové verze systému Windows 7gpprefcl.dll
2444328Nelze získat přístup k sdíleným souborům nebo sdílené tiskárny v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys
2481614Windows 7 se může připojit k síti Host namísto podnikové sítěDot3Svc.dll;dot3gpclnt.dll
2493869Relaci protokolu SMBv2 se vynuluje nesprávně FindCloseChangeNotification funkce nazývá ihned poté, co se nazývá FindFirstChangeNotification funkce v systému Windows Server 2008 R2; v systému Windows Server 2008; v systému Windows Vista nebo Windows 7SRV2.sys
2480118Nelze vytisknout výsledky do souborů pomocí webových aplikací v systému Windows Server 2003. Windows Vista; Windows Server 2008; Windows 7; nebo Windows Server 2008 R2 po instalaci aktualizace zabezpečení MS10-061.Spoolsv.exe
981070"Systém Windows nemůže otevřít přidat tiskárnu" Chyba v 64bitové verzi Win7 nebo Windows Server 2008 R2tcpmib.dll; tcpmonui.dll;WINSPOOL.drv
2496820Po restartování počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 nefungují aplikace, které používají technologii Virtual Wi-Fivwififlt.sys
2492806Systémem Windows Vista; Windows Server 2008 systémem; Systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 počítač, který sdílí některé soubory a složky, některé nemusí správně reagovat na požadavky na sdílení souborůSRV.sys;SRV2.sys
2505454Procesu spuštění zpoždění v počítači, který má velký pevný disk nainstalovány a se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Volsnap.sys
2511305Propustnost sítě není zvětšování správně Pokud velkou šířku pásma adaptéry PCI Express a používají se čtyři nebo více sockets procesoru v systému Windows Server 2008 R2Tcpip.sys
2528614Operační systém se zhroutí nepravidelně s chybovou zprávou Stop "0x0000007E" v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2SRV2.sys
2510636Je k dispozici aktualizace, která zlepšuje výkon při spouštění systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2Svchost.exe
2537549Tiskárnu nelze nasadit pomocí objektu zásad skupiny, pokud jsou používány výhradně řadiče domény jen pro čtení v prostředí domény v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2gpprnext.dll
2537556Při použití objektu zásad skupiny pro nasazení aplikace v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2; nasazení selže nebo je odloženoappmgmts.dll
2555428Procesu spuštění systému Windows 7 je pomalý, při vytvoření mnoha body obnovenírdyboost.sys;Sysmain.dll
2528357Nestránkovaného fondu nevracení při zakázat a povolit některé řadiče paměťových zařízení v systému Windows Vista; v systému Windows 7; v systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2ovladač Storport.sys
2523887Poškozování souborů může dojít, pokud používáte funkci Soubory Offline synchronizace dat v systému Windows 7cscsvc.dll
2551503Namapované jednotky, která má dočasnou příznak nastaven, je zobrazena jako odpojené jednotky v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2gpprefcl.dll
2537589Relace SMB/CIFS netěsnosti v systému Windows Vista; v systému Windows Server 2008; v systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2dfsc.sys
2618096Poškození dat při aktualizaci jednoho uživatele v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 sdílený soubor, který je otevřen do více počítačů pomocí protokolu SMB Version 2mrxsmb20.sys
2547244Služba WMI a zprostředkovatelů služby WMI přestat reagovat při použití třídy WMI výkonu k sledování výkonu v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2wmiperfclass.dll
2459530Při použití non - Microsoft přenosový Agent DHCP, může být zaznamenána událost ID 5719 a událost ID 1129dhcpcore.dll
2526870Windows Vista; Windows Server 2008; Windows 7; nebo Windows Server 2008 R2 přestane reagovat na úvodní obrazovce po zadání pověření pro přihlášení k počítačigpprefcl.dll
2578133Služby Brána vzdálené plochy nesprávně blokuje účet uživatele, jehož název obsahuje znaky lokalizované v systému Windows Server 2008 R2aaedge.dll
2459530Při použití non - Microsoft přenosový Agent DHCP, může být zaznamenána událost ID 5719 a událost ID 1129Tcpip.sys
2550581Při pokusu o přístup k souborům ve sdílené síťové položce; Průzkumník Windows přestane reagovat v počítači se systémem Windows 7; Windows Server 2008 R2; Systém Windows Vista nebo Windows Server 2008mrxsmb20.sys
2581464Aktualizace ovladače ke zvýšení maximální velikosti přenosu USB v systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2Usbstor.sys
2561708Nemusí dokončit synchronizaci souborů offline v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2csc.sys
2578159Proces přihlášení přestane reagovat v systému Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7ADVAPI32. KNIHOVNA DLL
2530309Internet Explorer Zásady skupiny předvolby se nevztahují na Internet Explorer 9 v prostředí domény systému Windows Server 2008 R2gppref.dll
2580119Operační systém nemůže vytvořit zabezpečený kanál po selhání nasazení systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 v klientských počítačíchNetlogon.dll
2552033Chyba stop "0x00000044" v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2SRV2.sys
2582112Systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 přestane reagovat, pokud aplikace provádí mnoho vstupně-výstupních operací do sdílené síťové složkyumpo.dll
2618914K dispozici je oprava hotfix, která přidá informace třídy FileFsSectorSizeInformation pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2NTFS.sys;Ntkrnlmp.exe;Ntkrpamp.exe;SRV2.sys
2561285Dochází k dlouhé domény čas přihlášení v systému Windows Vista; Windows 7; Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 po nasazení předvolby Zásady skupiny v počítačigpprefcl.dll
2601014Budete vyzváni k zadání pověření znovu při pokusu o přístup k síťové sdílené položky v zařízení se systémem Samba v počítači systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys
2563210Při zrušení operace se souborem připojení k síti v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 dojde k resetu připojení SMBMrxsmb.sys
2579274"" stop 0x0000007E při připojení je obnovit v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2chybu souboru Afd.sys
2571388Relace služby Vzdálená plocha reagovat během procesu odhlášení v systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2Win32k.sys
2590550Plocha počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 se nenačte a po přihlášení se zobrazí pouze černé nebo modré pozadí.Srvsvc.dll
2618190Nelze přístup ke sdílenému souboru pomocí protokolu SMB Version 2 z důvodu konfliktu časování v systému Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7SRV2.sys
2496290"ERROR_IO_DEVICE" chybová zpráva při použití funkce DeviceIoControl společně s kódem řízení IOCTL_DISK_IS_WRITABLE v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Usbstor.sys
2612966Stránkovaného fondu nevracení paměti při přístupu k některé sdílené soubory v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys; mrxsmb20.sys
2610379Zásady přesměrování složky nefunguje, pokud uživatel nastaví přesměrované složky do režimu offline v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Shell32.dll;cscsvc.dll;cscobj.dll; cscdll.dll
2616471Nelze tisknout IPP tiskové fronty v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2inetpp.dll
2617858Nečekaně pomalý spouštěcího nebo přihlašovacího procesu v systému Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7repdrvfs.dll
2637924Chyba stop "0x00000050" při odpojení HID během procesu spouštění systému v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2HIDClass.sys
976373Počítač, který je připojen k síti IEEE 802. 1 x ověřené prostřednictvím jiného 802. 1 x zařízení nepřipojí ke správné sítindisuio.sys
2581608Přihlašovací skripty trvat dlouhou dobu spuštění v systému Windows Vista; v systému Windows Server 2008; v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2gpsvc.dll
2625434"ERROR_SHARING_VIOLATION" chybová zpráva v systému Windows XP nebo Windows Server 2003 při pokusu o otevření souboru na sdílené položce protokolu SMB na serveru se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2SRV.sys
2649905"Došlo k neočekávané chybě sítě" chybová zpráva při pokusu o procházení složky jednotky DFS v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2csc.sys;cscsvc.dll;cscapi.dll;Cscdll.dll
2627007Propojení k jednotce DFS, který odkazuje na zdroji WebDav přestane fungovat v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2mrxdav.sys
2647954Dialogové okno kód PIN se nezobrazí nebo se zobrazí všechny certifikáty v úložišti při pokusu o přístup k serveru rozšíření WebDAV v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Webclnt.dll;davclnt.dll;mrxdav.sys
2628582"STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND" chybová zpráva při otevření nově vytvořeného souboru ve sdílené složce v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2mrxsmb20.sys
2636613Rdpshell.exe proces nevrací paměť v systému Windows Server 2008 R2 při přesunu okna publikované aplikace RemoteApp na straně klientardpshell.exe
2645611Systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 přestane reagovat při pokusu o přihlášení do počítače s více monitoryWin32k.sys
2646563Pokud dojde k odstranění souboru v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 není správně aktualizována mezipaměť adresářů Protokol SMB2mrxsmb20.sys
2666938Klientský počítač používá méně web záznamy SRV po restartování počítače v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Netlogon.dll
2524478Umístění profilu sítě změní z "Doména" "Veřejnosti" v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2nlasvc.dll
2549724Chyba stop "0x00000044" při přístupu k sdílené soubory v systému Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7Mrxsmb.sys
2655998Dlouhý čas pro přihlášení při navázání relací VP pro systémem Windows Server 2008 R2 hostitelskému serveru relace Pokud je povoleno přesměrování tiskárnyumrdp.dll
2647452Stránkovaného fondu nevracení při mapování síťové jednotky a potom odpojte jej často v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Rdbss.sys;dfsc.sys
2646060Je k dispozici aktualizace, která selektivně zakáže funkci parkovací jádra v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2disablecoreparking.man
2553549Všechny porty TCP/IP, které jsou ve stavu TIME_WAIT nejsou uzavřeny po 497 dní od spuštění systému v systému Windows Vista; v systému Windows 7; v systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2Tcpip.sys
2661001Zpráva "Počkejte prosím místní Session Manager" zůstává po dobu několika minut při odpojení z počítače se systémem Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 při přihlašováníWin32k.sys;RPCSS.dll
2684965Je změněna vlastnost typ spuštění služby klienta DHCP automaticky v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Nettcpip.inf
2665362Složka přesunuta z nepřipojený umístění připojené umístění není k dispozici v režimu offline v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2csc.sys
2752259Je k dispozici aktualizace, která zlepšuje výkon nástroj příkazového řádku Printbrm.exe v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Localspl.dll; printbrmengine.exe
2692929"0x80041001" Chyba při dotazovaný Třída Win32_Environment WMI více žadatele v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2cimwin32.dll
2683817Chybová zpráva při připojení jednotky ke sdílené položce WebDAV, která je hostována na serveru ISA Server 2006 v systému Windows 7Webclnt.dll
2726399Nelze změnit nastavení DPI pomocí relace vzdálené plochy v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Win32k.sys;Display.dll;rdpdd.dll
2680464Funkce pro zjištění umístění v technologii DirectAccess je zakázáno nepravidelně v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2ncsi.dll
2686921V počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 se nezdaří připojení IPsec používající protokol IKEv2 režimu tunelového propojeníIKEEXT.dll
2681116Aktualizace letního času (DST) pro ChileTzres.dll;tzres.dll.MUI
2624677Chyba stop "0x00000027" při přístupu k sdílenému síťovému prostředku, který je umístěn v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7Rdbss.sys
2689311SMB příkazy jsou spouštěny sériově po povolení funkce podepisování paketů SMB v systému Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1Mrxsmb.sys
2693010Dlouhou dobu spuštění nebo přihlášení v počítači klienta se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 založené při použití Zásady skupiny předvoleb, který má filtrování OUgpprefcl.dll
2719375Počítač odešle další síťové přenosy balíčky při přihlášení nebo odhlášení od počítače v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2profsvc.dll
2728738Dochází k dlouhé přihlášení při pokusu o přihlášení k systému Windows 7 nebo v počítači klienta se systémem Windows Server 2008 R2, který používá cestovní profilyprofsvc.dll; UseSMBBasedBandwidthAndLatency.man
2709630Dochází k prodlevě při přihlášení k doméně z počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2profsvc.dll
2673042Dlouhou dobu spuštění nebo přihlášení, pokud žádné řadiče domény jsou k dispozici v členském počítači domény se systémem Windows 7 nebo se systémem Windows Server 2008 R2gpsvc.dll
2717541Sestava zásad skupiny zobrazí nesprávné informace v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Microsoft.GroupPolicy.Reporting.dll; Microsoft.GroupPolicy.Reporting.Resources.dll
2725279Funkci AutoLogon se opakovaně pokusí přihlásit uživatele po změně hesla uživatele v jiném počítači v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2authui.dll
2634907Jsou zahozeny paketů TCP/IP, které jsou přijaty ve změněném pořadí, v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2Tcpip.sys
2734642Zhroucení aplikace založené na službě RDS v systému Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1msadcf.dll;msdarem.dll;Msadcs.dll
2749262Společně s událost ID 1000 v systému Windows Server 2008 R2 dojde k chybě služby vzdálené konfigurace plochySessEnv.dll
Další informace
Katalog služby Microsoft Update
Tato aktualizace je k dispozici Katalog služby Microsoft Update. Napište 2775511 do pole hledání, který je umístěn v pravém horním rohu webové stránky katalogu.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte používat systém Windows 7 s aktualizací SP1 nebo Windows Server 2008 R2 s aktualizací SP1. Další informace o získání systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 service pack klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
976932 Informace o aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Informace o registru

Tento balíček opravy hotfix enterprise obsahuje dvě opravy hotfix. Klíče registru pro tyto opravy hotfix nejsou nastaveny po instalaci kumulativní opravy hotfix organizace. Proto tyto opravy hotfix nejsou povoleny ve výchozím nastavení po instalaci kumulativní opravy hotfix. Chcete-li tyto dvě opravy hotfix, jsou dvě možnosti:

Můžete stáhnout a nainstalovat tyto opravy hotfix přímo z následujících článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 2581608 Přihlašovací skripty trvat dlouhou dobu spuštění v systému Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2
 • 2752259 Je k dispozici aktualizace, která zlepšuje výkon nástroj příkazového řádku Printbrm.exe v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2
Nebo můžete ručně nebo programově nastavit dva klíče registru pomocí následujících kroků:
 • Chcete-li povolit aktualizace 2581608, nakonfigurovat hodnotu REG_DWORD s názvem RunLogonScriptsNormally v následující cestě a nastavte hodnotu na desítkovou hodnotu 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • Chcete-li povolit aktualizace 2752259, nakonfigurovat hodnotu REG_DWORD s názvem BrmDisableOpc v následující cestě a nastavte hodnotu na desítkovou hodnotu 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
Poznámky k aktualizaci 2752259 po aktualizaci povolení
 • Záložní soubor se exportuje jako soubor CAB. Velikost souboru CAB souboru nesmí přesáhnout 2 GB záměrné.
 • Po instalaci aktualizace v počítači záložní soubor je exportován do souboru .opc. .Opc exportovaný soubor může být větší než 2 GB.
 • Záložní soubor, který se exportuje jako soubor .opc nelze použít ve starších verzích nástroj příkazového řádku Printbrm.exe.
Tato aktualizace také obsahuje opravu hotfix, která mění výchozí chování profilu služby komponenty. Opravy hotfix a registru položky jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2728738 Dochází k dlouhé přihlášení při pokusu o přihlášení k systému Windows 7 nebo v počítači klienta se systémem Windows Server 2008 R2, který používá cestovní profily
Pokud chcete zakázat aktualizace 2728738, nastavte klíč registru ručně nebo programově. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 • Nakonfigurujte hodnotu REG_DWORD s názvem UseSMBBasedBandwidthAndLatency v následující cestě. Potom nastavte hodnotu REG_DWORD Hodnota na desítkovou hodnotu 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProfSvc\Parameters
Poznámka: Standardně je nastavena hodnotu REG_DWORD 1 po instalaci kumulativní opravy hotfix.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souboru

Globální verze této opravy hotfix nainstaluje soubory, jejichž atributy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Kalendářní data a časy těchto souborů v místním počítači jsou zobrazeny dle vašeho místního času společně podle aktuálního letního času (DST). Navíc data a časy se mohou změnit při provádění některých operací se soubory.
Poznámky k informacím o souboru pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Důležité Opravy hotfix pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 opravy hotfix jsou součástí stejných balíčků. Opravy hotfix na stránce Požadavek Hotfix, jsou však uvedeny pod oba operační systémy. Chcete-li požádat o balíček oprav hotfix, který se vztahuje k jednomu nebo oboum operačním systémům, vyberte opravu hotfix, která je uvedena na stránce v části "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Vždy naleznete v části "Platí pro" v článcích k určení skutečného operačního systému, který se vztahuje na každou opravu hotfix.
 • Soubory týkající se konkrétního produktu, verze (RTM, SPn), a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav hotfix.
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.grouppolicy.Reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218. října 201220:27x 86
HIDClass.sys6.1.7601.2213755,80818. října 201218:10x 86
Hidparse.sys6.1.7600.1638525,72813. července 200923:51Není k dispozici
Hidusb.sys6.1.7601.1751424,06420. listopadu 201009:59x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218. října 201219:34x 86
AppID-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,01304. října 201106:29Není k dispozici
AppID.sys6.1.7601.2183150,17604. října 201103:52x 86
Appidapi.dll6.1.7600.1638550,68814. července 200901:14x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7600.1638516,89614. července 200901:14x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2183197,79204. října 201106:02x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2183129,69604. října 201106:04x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218. října 201219:34x 86
Authui.ptxmlNení k dispozici2,72113. července 200920:41Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Rpcss.dll6.1.7601.22137376,83218. října 201219:38x 86
Dfsc.sys6.1.7601.2213778,33618. října 201217:34x 86
Dhcpclientdll.ptxmlNení k dispozici5,59713. července 200920:24Není k dispozici
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414. července 200901:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018. října 201219:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818. října 201219:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214. července 200901:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018. října 201219:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218. října 201219:35x 86
Display.ptxmlNení k dispozici1,07313. července 200920:41Není k dispozici
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218. října 201219:35x 86
Dot3.MOFNení k dispozici6,07212. listopadu 201023:41Není k dispozici
Dot3api.dll6.1.7601.1751491,13620. listopadu 201012:18x 86
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638547,10414. července 200901:15x 86
Dot3msm.dll6.1.7601.22137115 20018. října 201219:35x 86
Dot3svc.dll6.1.7601.22137215,55218. října 201219:35x 86
Report.System.netdiagframework.XMLNení k dispozici29,35610. června 200921:20Není k dispozici
Report.System.Wired.XMLNení k dispozici19,29010. června 200921:20Není k dispozici
Rules.System.netdiagframework.XMLNení k dispozici57,28610. června 200921:20Není k dispozici
Rules.System.Wired.XMLNení k dispozici40,90210. června 200921:20Není k dispozici
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418. října 201219:34x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413. února 201311:25x 86
GPME.dll6.1.7601.17514728,57620. listopadu 201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418. října 201219:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218. října 201219:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018. října 201219:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020. listopadu 201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818. října 201219:35x 86
Gpapi.dll6.1.7600.1638579,87214. července 200901:15x 86
Gpsvc.dll6.1.7601.22137593,40818. října 201219:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818. října 201219:39x 86
Tzupd.exe6.1.7601.1751440,44820. listopadu 201012:17x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018. října 201219:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818. října 201219:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218. října 201219:36x 86
Ndisuio.sys6.1.7601.2213746,08018. října 201218:13x 86
NetIO.sys6.1.7601.22176240,47229. listopadu 201205:41x 86
BFE.dll6.1.7601.22137496,12818. října 201219:34x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620. listopadu 201012:19x 86
IKEEXT.dll6.1.7601.22137675,32818. října 201219:35x 86
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,02818. října 201220:29Není k dispozici
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018. října 201219:38x 86
WFP.MOFNení k dispozici82210. června 200921:32Není k dispozici
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818. října 201219:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418. října 201219:37x 86
Nlasvc.dll6.1.7601.22137242,17618. října 201219:37x 86
Nlasvc.ptxmlNení k dispozici2,49413. července 200920:54Není k dispozici
NTFS.sys6.1.7601.221371,213,27218. října 201220:17x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418. října 201217:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018. října 201219:34x 86
Cscobj.dll6.1.7601.22137138,75218. října 201219:34x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFNení k dispozici14,56818. října 201214:17Není k dispozici
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFNení k dispozici14,56818. října 201214:17Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:34Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:28Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:37Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:35Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:45Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:34Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:02Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:37Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200902:08Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:42Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:38Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:41Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200902:08Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:45Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:37Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200903:28Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200902:58Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:31Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:34Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:34Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:40Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:48Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:49Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:38Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:39Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:45Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:34Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200902:45Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:33Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:37Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:39Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:48Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:39Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200902:58Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200901:37Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 200902:51Není k dispozici
Csc.sys6.1.7601.22137389,63218. října 201217:34x 86
Cscmig.dll6.1.7601.22137109,56818. října 201219:34x 86
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.XRM-MSNení k dispozici3,14418. října 201220:29Není k dispozici
Cscsvc.dll6.1.7601.22137549,37618. října 201219:34x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofNení k dispozici1,77618. října 201214:17Není k dispozici
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818. října 201220:17Není k dispozici
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218. října 201220:17Není k dispozici
Localspl.dll6.1.7601.22137775,16818. října 201219:36x 86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820. listopadu 201012:21x 86
Inetpp.dll6.1.7601.22137126,46418. října 201219:36x 86
Inetppui.dll6.1.7600.1638518,94414. července 200901:15x 86
Wpnpinst.exe6.1.7601.2213739,42418. října 201218:41x 86
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218. října 201219:39x 86
Tcpbidi.XMLNení k dispozici1,04110. června 200921:39Není k dispozici
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018. října 201218:41x 86
Printbrm.exe6.1.7601.2213720,99218. října 201218:41x 86
Printbrmengine.exe6.1.7601.22137243,20018. října 201218:41x 86
Printbrmps.dll6.1.7600.1638513,31214. července 200901:16x 86
Printbrmui.exe1.0.0.066,04818. října 201218:42x 86
Spoolsv.exe6.1.7601.22149317,44001. listopadu 201203:45x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218. října 201218:41x 86
Ppcrsopcompschema.MOFNení k dispozici1,99410. června 200921:40Není k dispozici
Ppcrsopuserschema.MOFNení k dispozici1,99010. června 200921:40Není k dispozici
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220. listopadu 201012:20x 86
Profsvc.dll6.1.7601.22137176,12818. října 201219:38x 86
Profsvc.ptxmlNení k dispozici64813. července 200920:36Není k dispozici
Userprofilewmiprovider.MOFNení k dispozici10,70813. července 200920:36Není k dispozici
Rdvghelper.exe1.1.0.082,94413. února 201311:25x 86
Rdbss.sys6.1.7601.22210246,27205. ledna 201302:38x 86
Rdyboost.sys6.1.7601.22137173,40018. října 201220:17x 86
Readyboostperfcounters.hNení k dispozici90510. června 200921:46Není k dispozici
Readyboostperfcounters.iniNení k dispozici4,28410. června 200921:46Není k dispozici
Sysmain.dll6.1.7601.221371,158,65618. října 201219:39x 86
Systemsf.EBDNení k dispozici146,85205. listopadu 201002:20Není k dispozici
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418. října 201219:37x 86
Nlsvc.MOFNení k dispozici2,87310. června 200921:29Není k dispozici
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418. října 201217:40x 86
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018. října 201219:39x 86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137223,74418. října 201217:34x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2213796,76818. října 201217:34x 86
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137123,90418. října 201217:34x 86
SRV.sys6.1.7601.22137311,80818. října 201217:34x 86
Srv2.sys6.1.7601.22137312,83218. října 201217:34x 86
Smbserver-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,22918. října 201220:30Není k dispozici
Srvsvc.dll6.1.7601.22137167,93618. října 201219:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.175149,72820. listopadu 201012:21x 86
Ovladač Storport.sys6.1.7601.22137149,35218. října 201220:17x 86
Umrdp.dll6.1.7601.22137172,03218. října 201219:39x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418. října 201218:22x 86
Rdpinit.MOFNení k dispozici1,19710. června 200921:26Není k dispozici
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418. října 201218:22x 86
Rdpshell.MOFNení k dispozici1 20010. června 200921:26Není k dispozici
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,06718. října 201220:30Není k dispozici
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414. července 200901:16x 86
Rdpdd.dll6.1.7601.22137213,50418. října 201218:21x 86
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218. října 201219:38x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176187,73629. listopadu 201205:41x 86
Tcpip.sys6.1.7601.221761,307,99229. listopadu 201205:41x 86
Umpo.dll6.1.7601.22137119,29618. října 201219:39x 86
Vwifibus.sys6.1.7600.1638519,96813. července 200923:52x 86
Vwififlt.sys6.1.7601.2213748,64018. října 201218:11x 86
Vwifimp.sys6.1.7601.2213714,84818. října 201218:11x 86
Cimwin32.dll6.1.7601.221371,341,95218. října 201219:34x 86
Davclnt.dll6.1.7601.2213787,55218. října 201219:34x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22137116,22418. října 201217:34x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22137206,84818. října 201219:39x 86
Win32k.sys6.1.7601.221372,354,17618. října 201217:47x 86
Chybu souboru Afd.sys6.1.7601.22137338,94418. října 201217:32x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818. října 201219:38x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218. října 201219:40x 86
Wmiperfclass.MOFNení k dispozici98010. června 200921:31Není k dispozici
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614. července 200901:16x 86
Wmiperfinst.MOFNení k dispozici80410. června 200921:31Není k dispozici
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2224994,55213. února 201311:29x 86
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2224979,20813. února 201311:29x 86
Usbstor.sys6.1.7601.2213776,28818. října 201218:10x 86
Volsnap.sys6.1.7601.22137246,10418. října 201220:17x 86
Pro všechny podporované verze x64 systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
HIDClass.sys6.1.7601.2213776,80018. října 201218:49x 64
Hidparse.sys6.1.7600.1638532,89614. července 20090:06x 64
Hidusb.sys6.1.7601.1751430,20820. listopadu 201010:43x 64
Advapi32.dll6.1.7601.22137876,54418. října 201220:27x 64
AppID-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,0134. října 20116:17Není k dispozici
AppID.sys6.1.7601.2183161,4404. října 20113:35x 64
Appidapi.dll6.1.7600.1638558,36814. července 20091:40x 64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7600.1638517,92014. července 20091:38x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21831148,4804. října 20115:49x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2183134,3044. října 20115:51x 64
Authui.dll6.1.7601.221371,927,68018. října 201220:27x 64
Authui.ptxmlNení k dispozici2,72113. července 200920:33Není k dispozici
Rpcss.dll6.1.7601.22137512,00018. října 201220:33x 64
Dfsc.sys6.1.7601.22137102,91218. října 201217:54x 64
Dhcpclientdll.ptxmlNení k dispozici5,59713. července 200920:19Není k dispozici
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513 82414. července 20091:40x 64
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137317,95218. října 201220:29x 64
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137225,79218. října 201220:29x 64
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014. července 20091:40x 64
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213754,78418. října 201220:29x 64
Display.dll6.1.7601.221371,065,98418. října 201220:29x 64
Display.ptxmlNení k dispozici1,07313. července 200920:33Není k dispozici
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213756,83218. října 201220:29x 64
Dot3.MOFNení k dispozici6,07212. listopadu 201023:42Není k dispozici
Dot3api.dll6.1.7601.1751484,99220. listopadu 201013:26x 64
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638557,85614. července 20091:40x 64
Dot3msm.dll6.1.7601.22137103,93618. října 201220:29x 64
Dot3svc.dll6.1.7601.22137253,95218. října 201220:29x 64
Report.System.netdiagframework.XMLNení k dispozici29,35610. června 200920:37Není k dispozici
Report.System.Wired.XMLNení k dispozici19,29010. června 200920:37Není k dispozici
Rules.System.netdiagframework.XMLNení k dispozici57,28610. června 200920:37Není k dispozici
Rules.System.Wired.XMLNení k dispozici40,90210. června 200920:37Není k dispozici
Appmgmts.dll6.1.7601.22137193,53618. října 201220:27x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249789,50413. února 201312:25x 64
GPME.dll6.1.7601.17514774,65620. listopadu 201013:26x 64
Gppref.dll6.1.7601.221374,888,57618. října 201220:29x 64
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137901,12018. října 201220:29x 64
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137236,03218. října 201220:29x 64
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514302,08020. listopadu 201013:26x 64
Propshts.dll6.1.7601.221373,787,77618. října 201220:29x 64
Gpapi.dll6.1.7600.1638596,76814. července 20091:40x 64
Gpsvc.dll6.1.7601.22137777,21618. října 201220:29x 64
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818. října 201220:34x 64
Tzupd.exe6.1.7601.1751449,66420. listopadu 201013:25x 64
Msadcs.dll6.1.7601.2213798,30418. října 201220:30x 64
Msadcf.dll6.1.7601.22137114,68818. října 201220:30x 64
Msdarem.dll6.1.7601.22137249,85618. října 201220:30x 64
Ndisuio.sys6.1.7601.2213756,83218. října 201218:52x 64
NetIO.sys6.1.7601.22176376,68029. listopadu 20126:08x 64
BFE.dll6.1.7601.22137706,56018. října 201220:27x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137324,09618. října 201220:29x 64
IKEEXT.dll6.1.7601.22137855,04018. října 201220:29x 64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,02818. října 201222:12Není k dispozici
Nshwfp.dll6.1.7601.22137832,00018. října 201220:32x 64
WFP.MOFNení k dispozici82210. června 200920:51Není k dispozici
Ncsi.dll6.1.7601.22137222,20818. října 201220:31x 64
Nlaapi.dll6.1.7601.2213770,65618. října 201220:31x 64
Nlasvc.dll6.1.7601.22137303,10418. října 201220:31x 64
Nlasvc.ptxmlNení k dispozici2,49418. října 201214:47Není k dispozici
NTFS.sys6.1.7601.221371,687,89618. října 201222:00x 64
Cscapi.dll6.1.7601.2213745,56818. října 201220:28x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2213730,20818. října 201220:28x 64
Cscobj.dll6.1.7601.22137240,12818. října 201220:28x 64
Offlinefileswmiprovider.MOFNení k dispozici14,56818. října 201214:15Není k dispozici
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFNení k dispozici14,56818. října 201214:15Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:54Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:51Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:57Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:01Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:58Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:53Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:29Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:04Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:52Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:01Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:58Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:01Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:51Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:57Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:57Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:13Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20093:07Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:51Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:46Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:01Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:55Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:48Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:56Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:57Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:50Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:06Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:49Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:01Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:51Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:57Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:52Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:56Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:51Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20093:07Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:55Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20093:07Není k dispozici
Csc.sys6.1.7601.22137516,09618. října 201217:54x 64
Cscmig.dll6.1.7601.22137137,21618. října 201220:28x 64
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.XRM-MSNení k dispozici3,14418. října 201222:12Není k dispozici
Cscsvc.dll6.1.7601.22137695,80818. října 201220:28x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofNení k dispozici1,77618. října 201214:15Není k dispozici
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221375,561,17618. října 201222:00x 64
Localspl.dll6.1.7601.22137965,12018. října 201220:30x 64
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420. listopadu 201013:27x 64
Inetpp.dll6.1.7601.22137166,40018. října 201220:30x 64
Inetppui.dll6.1.7600.1638522,52814. července 20091:41x 64
Wpnpinst.exe6.1.7601.2213748,64018. října 201219:29x 64
Tcpmib.dll6.1.7601.2213738,91218. října 201220:34x 64
Tcpbidi.XMLNení k dispozici1,04110. června 200921:01Není k dispozici
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213773,21618. října 201220:34x 64
Printbrm.exe6.1.7601.2213721,50418. října 201219:30x 64
Printbrmengine.exe6.1.7601.22137295,93618. října 201219:30x 64
Printbrmps.dll6.1.7600.1638519,45614. července 20091:41x 64
Printbrmui.exe1.0.0.071,68018. října 201219:30x 64
Spoolsv.exe6.1.7601.22149559,6161. listopadu 20124:33x 64
Gpprnext.dll6.1.7601.2213741,98418. října 201220:29x 64
Ppcrsopcompschema.MOFNení k dispozici1,99410. června 200921:02Není k dispozici
Ppcrsopuserschema.MOFNení k dispozici1,99010. června 200921:02Není k dispozici
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220. listopadu 201013:27x 64
Profsvc.dll6.1.7601.22137223,74418. října 201220:32x 64
Profsvc.ptxmlNení k dispozici64813. července 200920:29Není k dispozici
Userprofilewmiprovider.MOFNení k dispozici10,70813. července 200920:29Není k dispozici
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79213. února 201312:24x 64
Rdbss.sys6.1.7601.22210315,3925. ledna 20132:55x 64
Rdyboost.sys6.1.7601.22137213,84818. října 201222:00x 64
Readyboostperfcounters.hNení k dispozici90510. června 200921:08Není k dispozici
Readyboostperfcounters.iniNení k dispozici4,28410. června 200921:08Není k dispozici
Sysmain.dll6.1.7601.221371,742,84818. října 201220:34x 64
Systemsf.EBDNení k dispozici347,9045. listopadu 20102:20Není k dispozici
Netlogon.dll6.1.7601.22137698,88018. října 201220:31x 64
Nlsvc.MOFNení k dispozici2,87310. června 200920:47Není k dispozici
Svchost.exe6.1.7601.2213727,13618. října 201218:02x 64
Shell32.dll6.1.7601.2213714,174,20818. října 201220:33x 64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137288,76818. října 201217:54x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22137128,00018. října 201217:54x 64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137158,20818. října 201217:55x 64
SRV.sys6.1.7601.22137467,45618. října 201217:55x 64
Srv2.sys6.1.7601.22137408,57618. října 201217:55x 64
Smbserver-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,22918. října 201222:13Není k dispozici
Srvsvc.dll6.1.7601.22137235,52018. října 201220:34x 64
Sscore.dll6.1.7601.1751413,31220. listopadu 201013:27x 64
Ovladač Storport.sys6.1.7601.22137190,82418. října 201222:00x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137179,71218. října 201219:02x 64
Rdpinit.MOFNení k dispozici1,1975. listopadu 20102:01Není k dispozici
Rdpshell.exe6.1.7601.22137300,54418. října 201219:02x 64
Rdpshell.MOFNení k dispozici1 2005. listopadu 20102:01Není k dispozici
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220. listopadu 201013:27x 64
Umrdp.dll6.1.7601.22137214,52818. října 201220:34x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137179,71218. října 201219:02x 64
Rdpinit.MOFNení k dispozici1,19710. června 200920:44Není k dispozici
Rdpshell.exe6.1.7601.22137300,54418. října 201219:02x 64
Rdpshell.MOFNení k dispozici1 20010. června 200920:44Není k dispozici
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,06718. října 201222:13Není k dispozici
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214. července 20091:41x 64
Rdpdd.dll6.1.7601.22137275,45618. října 201219:02x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22137127,48818. října 201220:33x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176288,08829. listopadu 20126:08x 64
Tcpip.sys6.1.7601.221761,901,92829. listopadu 20126:08x 64
Aaedge.dll6.1.7601.22137307,71218. října 201220:26x 64
Aaedge.MOFNení k dispozici1,2685. listopadu 20101:52Není k dispozici
Aatspp.dll6.1.7601.2213765,02418. října 201220:26x 64
Aatspp.MOFNení k dispozici1,2715. listopadu 20101:52Není k dispozici
RAP.XMLNení k dispozici8955. listopadu 20101:52Není k dispozici
Tsgateway.XMLNení k dispozici4295. listopadu 20101:52Není k dispozici
Tsgclean.exe6.1.7601.17514428,03220. listopadu 201013:25x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,01818. října 201222:13Není k dispozici
Umpo.dll6.1.7601.22137164,86418. října 201220:34x 64
Vwifibus.sys6.1.7600.1638524,57614. července 20090:07x 64
Vwififlt.sys6.1.7601.2213760,41618. října 201218:50x 64
Vwifimp.sys6.1.7601.2213718,43218. října 201218:50x 64
Cimwin32.dll6.1.7601.221372,058,24018. října 201220:28x 64
Davclnt.dll6.1.7601.22137110,59218. října 201220:28x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.22137141,31218. října 201217:54x 64
Webclnt.dll6.1.7601.22137262,65618. října 201220:34x 64
Win32k.sys6.1.7601.221373,151,87218. října 201218:14x 64
Chybu souboru Afd.sys6.1.7601.22137498,17618. října 201217:51x 64
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137453,63218. října 201220:33x 64
Wmiperfclass.dll6.1.7601.22137136,19218. října 201220:34x 64
Wmiperfclass.MOFNení k dispozici98010. června 200920:49Není k dispozici
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638564,51214. července 20091:41x 64
Wmiperfinst.MOFNení k dispozici80410. června 200920:49Není k dispozici
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22249115,03213. února 201312:28x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2224999,67213. února 201312:28x 64
Usbstor.sys6.1.7601.2213791,64818. října 201218:49x 64
Volsnap.sys6.1.7601.22137296,80818. října 201222:00x 64
Microsoft.grouppolicy.Reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218. října 201220:27x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2183150,6884. října 20116:04x 86
Dot3.MOFNení k dispozici6,07212. listopadu 201023:41Není k dispozici
Dot3api.dll6.1.7601.2213791,13618. října 201219:35x 86
Dot3dlg.dll6.1.7601.2213747,10418. října 201218:11x 86
Dot3msm.dll6.1.7601.22137115 20018. října 201219:35x 86
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418. října 201219:34x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413. února 201311:25x 86
Gpapi.dll6.1.7601.2213779,36018. října 201219:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818. října 201219:39x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137216,57618. října 201219:35x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018. října 201219:38x 86
WFP.MOFNení k dispozici82212. listopadu 201023:57Není k dispozici
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818. října 201219:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418. října 201219:37x 86
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818. října 201219:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418. října 201219:37x 86
Wow64_nlasvc.ptxmlNení k dispozici2,49413. července 200920:54Není k dispozici
Cscobj.dll6.1.7601.22137138,75218. října 201219:34x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFNení k dispozici14,56818. října 201214:17Není k dispozici
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFNení k dispozici14,56818. října 201214:17Není k dispozici
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418. října 201219:37x 86
Nlsvc.MOFNení k dispozici2,87310. června 200921:29Není k dispozici
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018. října 201219:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.221379,72818. října 201217:57x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418. října 201218:22x 86
Rdpinit.MOFNení k dispozici1,1975. listopadu 20102:01Není k dispozici
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418. října 201218:22x 86
Rdpshell.MOFNení k dispozici1 2005. listopadu 20102:01Není k dispozici
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218. října 201219:38x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22137116,22418. října 201217:34x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818. října 201219:38x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218. října 201219:34x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218. října 201219:34x 86
Authui.ptxmlNení k dispozici2,72113. července 200920:41Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Dhcpclientdll.ptxmlNení k dispozici5,59713. července 200920:24Není k dispozici
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414. července 20091:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018. října 201219:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818. října 201219:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214. července 20091:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018. října 201219:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218. října 201219:35x 86
Display.ptxmlNení k dispozici1,07313. července 200920:41Není k dispozici
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218. října 201219:35x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413. února 201311:25x 86
GPME.dll6.1.7601.17514728,57620. listopadu 201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418. října 201219:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218. října 201219:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018. října 201219:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020. listopadu 201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818. října 201219:35x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018. října 201219:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818. října 201219:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218. října 201219:36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418. října 201217:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018. října 201219:34x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818. října 201220:17Není k dispozici
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218. října 201220:17Není k dispozici
Localspl.dll6.1.7601.22137775,16818. října 201219:36x 86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820. listopadu 201012:21x 86
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218. října 201219:39x 86
Tcpbidi.XMLNení k dispozici1,04110. června 200921:39Není k dispozici
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018. října 201218:41x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218. října 201218:41x 86
Ppcrsopcompschema.MOFNení k dispozici1,99410. června 200921:40Není k dispozici
Ppcrsopuserschema.MOFNení k dispozici1,99010. června 200921:40Není k dispozici
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418. října 201217:40x 86
Davclnt.dll6.1.7601.2213787,55218. října 201219:34x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22137206,84818. října 201219:39x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218. října 201219:40x 86
Wmiperfclass.MOFNení k dispozici98010. června 200921:31Není k dispozici
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614. července 20091:16x 86
Wmiperfinst.MOFNení k dispozici80410. června 200921:31Není k dispozici
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
HIDClass.sys6.1.7601.22137176,12818. října 201218:15IA-64
Hidparse.sys6.1.7600.1638572,70414. července 20090:21Není k dispozici
Hidusb.sys6.1.7601.1751467,07220. listopadu 20108:53IA-64
Advapi32.dll6.1.7601.221371,561,60018. října 201219:28IA-64
AppID-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,0134. října 20114:34Není k dispozici
AppID.sys6.1.7601.21831131,0724. října 20112:31IA-64
Appidapi.dll6.1.7600.16385116,73614. července 20091:45IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2183139,4244. října 20114:09IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21831282,6244. října 20114:09IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2183174,2404. října 20114:11IA-64
Authui.dll6.1.7601.221372,298,88018. října 201219:29IA-64
Authui.ptxmlNení k dispozici2,72113. července 200920:34Není k dispozici
Rpcss.dll6.1.7601.221371,085,95218. října 201219:34IA-64
Dfsc.sys6.1.7601.22137247,29618. října 201217:22IA-64
Dhcpclientdll.ptxmlNení k dispozici5,59713. července 200920:19Není k dispozici
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614. července 20091:46IA-64
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137620,03218. října 201219:30IA-64
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137465,40818. října 201219:30IA-64
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414. července 20091:46IA-64
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213787,04018. října 201219:30IA-64
Display.dll6.1.7601.221371,305,08818. října 201219:30IA-64
Display.ptxmlNení k dispozici1,07313. července 200920:33Není k dispozici
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.22137120,32018. října 201219:30IA-64
Appmgmts.dll6.1.7601.22137422,91218. října 201219:28IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.222491,519,61613. února 201311:24IA-64
GPME.dll6.1.7601.175141,063,42420. listopadu 201010:26IA-64
Gppref.dll6.1.7601.221376,577,15218. října 201219:30IA-64
Gpprefbr.dll6.1.7601.221371,786,36818. října 201219:30IA-64
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137462,84818. října 201219:30IA-64
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514581,12020. listopadu 201010:26IA-64
Propshts.dll6.1.7601.221377,068,67218. října 201219:30IA-64
Gpapi.dll6.1.7601.22137168,44818. října 201219:30IA-64
Gpsvc.dll6.1.7601.221371,323,00818. října 201219:30IA-64
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818. října 201219:36IA-64
Tzupd.exe6.1.7601.1751478,84820. listopadu 201010:23IA-64
Msadcs.dll6.1.7601.22137172,03218. října 201219:32IA-64
Msadcf.dll6.1.7601.22137217,08818. října 201219:32IA-64
Msdarem.dll6.1.7601.22137450,56018. října 201219:32IA-64
NetIO.sys6.1.7601.22176711,00029. listopadu 20124:55IA-64
BFE.dll6.1.7601.221371,074,17618. října 201219:29IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137566,27218. října 201219:30IA-64
IKEEXT.dll6.1.7601.221371,486,84818. října 201219:31IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,02818. října 201220:21Není k dispozici
Nshwfp.dll6.1.7601.221371,113,60018. října 201219:33IA-64
WFP.MOFNení k dispozici82210. června 200920:57Není k dispozici
Ncsi.dll6.1.7601.22137482,81618. října 201219:33IA-64
Nlaapi.dll6.1.7601.22137156,67218. října 201219:33IA-64
Nlasvc.dll6.1.7601.22137603,13618. října 201219:33IA-64
Nlasvc.ptxmlNení k dispozici2,49418. října 201214:40Není k dispozici
NTFS.sys6.1.7601.221373,558,76018. října 201220:05IA-64
Cscapi.dll6.1.7601.2213790,62418. října 201219:29IA-64
Cscdll.dll6.1.7601.2213768,60818. října 201219:29IA-64
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:11Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20091:33Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20092:13Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20094:29Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20094:08Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20094:08Není k dispozici
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNení k dispozici2 04814. července 20094:29Není k dispozici
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2213711,126,12018. října 201220:05IA-64
Localspl.dll6.1.7601.221372,077,18418. října 201219:31IA-64
Winprint.dll6.1.7601.1751490,62420. listopadu 201010:28IA-64
Inetpp.dll6.1.7601.22137398,33618. října 201219:31IA-64
Inetppui.dll6.1.7600.1638551,71214. července 20091:46IA-64
Wpnpinst.exe6.1.7601.22137127,48818. října 201218:50IA-64
Tcpmib.dll6.1.7601.2213783,45618. října 201219:36IA-64
Tcpbidi.XMLNení k dispozici1,04110. června 200921:06Není k dispozici
Tcpmonui.dll6.1.7601.22137148,99218. října 201219:36IA-64
Spoolsv.exe6.1.7601.221491,084,4161. listopadu 20123:54IA-64
Gpprnext.dll6.1.7601.2213790,11218. října 201219:30IA-64
Ppcrsopcompschema.MOFNení k dispozici1,99410. června 200921:07Není k dispozici
Ppcrsopuserschema.MOFNení k dispozici1,99010. června 200921:07Není k dispozici
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820. listopadu 201010:28IA-64
Profsvc.dll6.1.7601.22137479,23218. října 201219:34IA-64
Profsvc.ptxmlNení k dispozici64813. července 200920:29Není k dispozici
Userprofilewmiprovider.MOFNení k dispozici10,70813. července 200920:29Není k dispozici
Rdbss.sys6.1.7601.22210735,7445. ledna 20132:23IA-64
Netlogon.dll6.1.7601.221371,156,60818. října 201219:33IA-64
Nlsvc.MOFNení k dispozici2,87310. června 200920:52Není k dispozici
Svchost.exe6.1.7601.2213754,78418. října 201217:33IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2213721,190,65618. října 201219:35IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137678,40018. října 201217:23IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22137310,78418. října 201217:23IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137368,12818. října 201217:23IA-64
SRV.sys6.1.7601.221371,028,60818. října 201217:23IA-64
Srv2.sys6.1.7601.22137795,64818. října 201217:23IA-64
Smbserver-ppdlic.xrm-msNení k dispozici3,22918. října 201220:21Není k dispozici
Srvsvc.dll6.1.7601.22137417,28018. října 201219:35IA-64
Sscore.dll6.1.7601.1751426,62420. listopadu 201010:28IA-64
Ovladač Storport.sys6.1.7601.22137430,42418. října 201220:05IA-64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137415,74418. října 201218:32IA-64
Rdpinit.MOFNení k dispozici1,1975. listopadu 20102:01Není k dispozici
Rdpshell.exe6.1.7601.22137662,01618. října 201218:32IA-64
Rdpshell.MOFNení k dispozici1 2005. listopadu 20102:01Není k dispozici
Tserrredir.dll6.1.7601.1751427,13620. listopadu 201010:28IA-64
Umrdp.dll6.1.7601.22137194,04818. října 201219:36IA-64
Rdpdd.dll6.1.7601.22137462,33618. října 201218:31IA-64
Sessenv.dll6.1.7601.22137253,44018. října 201219:34IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176482,13629. listopadu 20124:55IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.221763,822,44029. listopadu 20124:55IA-64
Umpo.dll6.1.7601.22137290,30418. října 201219:36IA-64
Cimwin32.dll6.1.7601.221374,280,32018. října 201219:29IA-64
Win32k.sys6.1.7601.221377,449,60018. října 201217:49IA-64
Chybu souboru Afd.sys6.1.7601.221371,115,64818. října 201217:20IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7601.221371,067,00818. října 201219:34IA-64
Wmiperfclass.dll6.1.7601.22137308,73618. října 201219:36IA-64
Wmiperfclass.MOFNení k dispozici98010. června 200920:54Není k dispozici
Wmiperfinst.dll6.1.7600.16385165,37614. července 20091:50IA-64
Wmiperfinst.MOFNení k dispozici80410. června 200920:54Není k dispozici
Usbstor.sys6.1.7601.22137239,61618. října 201218:16IA-64
Volsnap.sys6.1.7601.22137681,30418. října 201220:05IA-64
Microsoft.grouppolicy.Reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218. října 201220:27x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2183150,6884. října 20116:04x 86
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418. října 201219:34x 86
Gpapi.dll6.1.7601.2213779,36018. října 201219:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372 04818. října 201219:39x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137216,57618. října 201219:35x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018. října 201219:38x 86
WFP.MOFNení k dispozici82212. listopadu 201023:57Není k dispozici
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818. října 201219:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418. října 201219:37x 86
Wow64_nlasvc.ptxmlNení k dispozici2,49413. července 200920:54Není k dispozici
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418. října 201219:37x 86
Nlsvc.MOFNení k dispozici2,87310. června 200921:29Není k dispozici
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018. října 201219:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.221379,72818. října 201217:57x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418. října 201218:22x 86
Rdpinit.MOFNení k dispozici1,1975. listopadu 20102:01Není k dispozici
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418. října 201218:22x 86
Rdpshell.MOFNení k dispozici1 2005. listopadu 20102:01Není k dispozici
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218. října 201219:38x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818. října 201219:38x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218. října 201219:34x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218. října 201219:34x 86
Authui.ptxmlNení k dispozici2,72113. července 200920:41Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Bootfix.binNení k dispozici1 02412. listopadu 201023:37Není k dispozici
Dhcpclientdll.ptxmlNení k dispozici5,59713. července 200920:24Není k dispozici
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414. července 20091:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018. října 201219:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818. října 201219:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214. července 20091:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018. října 201219:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218. října 201219:35x 86
Display.ptxmlNení k dispozici1,07313. července 200920:41Není k dispozici
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218. října 201219:35x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413. února 201311:25x 86
GPME.dll6.1.7601.17514728,57620. listopadu 201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418. října 201219:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218. října 201219:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018. října 201219:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020. listopadu 201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818. října 201219:35x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018. října 201219:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818. října 201219:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218. října 201219:36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418. října 201217:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018. října 201219:34x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818. října 201220:17Není k dispozici
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218. října 201220:17Není k dispozici
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218. října 201219:39x 86
Tcpbidi.XMLNení k dispozici1,04110. června 200921:39Není k dispozici
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018. října 201218:41x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218. října 201218:41x 86
Ppcrsopcompschema.MOFNení k dispozici1,99410. června 200921:40Není k dispozici
Ppcrsopuserschema.MOFNení k dispozici1,99010. června 200921:40Není k dispozici
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418. října 201217:40x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218. října 201219:40x 86
Wmiperfclass.MOFNení k dispozici98010. června 200921:31Není k dispozici
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614. července 20091:16x 86
Wmiperfinst.MOFNení k dispozici80410. června 200921:31Není k dispozici
Pro další informace o aktualizaci terminologie software klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v sekci "Platí pro".
zpoždění spuštění pomalé přihlášení zpomalit post přihlášení příspěvek sp1 SBSL

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2775511 - Poslední kontrola: 05/03/2015 21:25:00 - Revize: 8.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2775511 KbMtcs
Váš názor