Aktualizace pro Skype pro Business Server 2015

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3061064
V tomto článku se určuje použitelnost Microsoft Skype pro Business Server 2015 aktualizace pro každou roli serveru.
Vylepšení a opravy v aktualizaci listopadu 2016
Tato aktualizace umožňuje směrování na základě umístění na podporu Skype pro obchodní mobilní klienty. Řeší také následující problémy:
 • 3203706 Dlouhé ticho při vytáčení do schůzky v Skype pro Business Server 2015, která má název záznamu zakázán
 • 3203153 Dochází zpoždění doručení zpráv přerušovaný nebo poruchy v Skype pro Business Server 2015 trvalé konverzační skupiny
 • 3203152 Službě Lync Phone Edition telefony nelze blokovaná volání Pokud "Hudba v držení" funkce je zakázána.
 • 3203148 Po restartování počítače dojde k chybě serveru front-end pro Skype pro Business Server 2015
 • 3203707 Japonské znaky v poli Předmět zmeškaný hovor oznámení jsou nečitelné.

Aktualizace vydané pro Skype pro Business Server 2015

 • 3199097 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.272 pro Skype pro Business Server 2015, Server trvalé konverzace
 • 3199096 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.272 pro Skype pro Business Server 2015, Server zprostředkování
 • 3199095 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace pro Skype pro Business Server 2015 a Unified Communications spravované rozhraní API 5.0 modul Runtime
 • 3199094 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.272 pro Skype pro Business Server 2015 a webové součásti serveru
 • 3199093 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.272 pro Skype pro Business Server 2015, front-end server a server okraj
 • 3199092 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.272 pro Skype pro Business Server 2015, Conferencing Server
 • 3199091 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.272 pro Skype pro Business Server 2015, hlídač konference
 • 3199090 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.272 pro Skype pro Business Server 2015, Conferencing Server WWW
 • 3199088 Listopadu 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.272 pro Skype pro Business Server 2015, základní součásti
 • 3149235 Června 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.259 pro Skype pro Business Server 2015, Video Interop Server
 • 3149231 Června 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.259 pro Skype pro Business Server 2015 a čítače výkonu
 • 3149229 Června 2016 kumulativní aktualizaci 6.0.9319.259 pro Skype služby Business Server 2015 odpověď skupiny
 • 3137160 Června 2016 kumulativní aktualizaci 6.0.9319.259 pro Skype pro Business Server 2015 a možnosti zaneprázdněn
 • 3124205 Listopadu 2015 kumulativní aktualizace 6.0.9319.102 pro Skype pro Business Server 2015, volání Pickup skupiny
 • 3097647 Listopadu 2015 kumulativní aktualizace 6.0.9319.102 pro Skype pro Business Server 2015, podnikový Web App
 • 3092727 Listopadu 2015 kumulativní aktualizace 6.0.9319.102 pro Skype pro Business Server 2015, sdílené vzhled čáry
Metody instalace

Instalaci kumulativní aktualizace

Instalační program kumulativní aktualizace serveru platí všechny aktualizace pro příslušný server roli v jedné operaci.

Poznámka: Pokud je zapnutý nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC), je nutné spustit instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí zvýšených oprávněních a ujistěte se, zda jsou všechny aktualizace nainstalovány správně.

Neníe aktualizace pro Skype pro Business Server 2015 již nebude automaticky nainstalována Microsoft Update. Musíte ručně stáhnout z webu Microsoft Update SkypeServerUpdateInstaller.exe a pak pomocí následujících kroků instalace.

Chcete-li nainstalovat aktualizaci na servery front-end ve fondu

 1. Zadejte následující rutiny:
  Get-CsPoolFabricState -PoolFqdn <PoolFQDN>
  Pokud tato rutina zobrazí všechny repliky chybí, spusťte následující rutinu obnovení fondu před instalací libovolné opravy:
  Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType QuorumLossRecovery

 2. Na první server, který chcete opravit spusťte následující rutinu:
  Invoke-CsComputerFailOver -ComputerName <Front End Server to be patched>
  Tato rutina přesune všechny služby na jiné servery přední konec ve fondu a má tento server v režimu offline.
 3. Spusťte instalační program kumulativní aktualizace serveru a klepněte na tlačítko Nainstalovat aktualizace aktualizace role serveru.

  Můžete také spustit tyto parametry spolu s příkazem SkypeServerUpdateInstaller.exe :

  • /Silentmode přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí.
  • /Silentmode /forcereboot přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí a potom automaticky restartuje server na konci procesu instalace v případě potřeby.
  • Přepínač /extractall extrahuje z instalačního programu aktualizace a aktualizace uloží do podsložky s názvem "Extrahováno" ve složce, ve kterém jste spustili příkaz.
 4. Na inovovaném serveru spusťte následující rutinu:
  Invoke-CsComputerFailBack -ComputerName <Front End Server to be patched>
  Server je obnoven.
 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každý server, který je nutno aktualizovat.

Chcete-li nainstalovat aktualizaci na serveru back-end nebo server Standard Edition

 1. Přihlaste se k serveru, který upgradujete jako člen role CsAdministrator.
 2. Start Skype pro Business Server Management Shell: klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klepněte na Skype pro obchodní 2015a klepněte na Skype pro Business Server Management Shell.
 3. Stop Skype služby Business Server. Na příkazovém řádku zadejte:
  Stop-CsWindowsService

 4. Zastavení služby World Wide Web. Na příkazovém řádku zadejte:
  net stop w3svc

 5. Zavřete všechny Skype pro Business Server Management Shell windows.
 6. Spusťte instalační program kumulativní aktualizace serveru a klepněte na tlačítko Nainstalovat aktualizace aktualizace role serveru.

  Můžete také spustit tyto parametry spolu s příkazem SkypeServerUpdateInstaller.exe :

  • /Silentmode přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí.
  • /Silentmode /forcereboot přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí a potom automaticky restartuje server na konci procesu instalace v případě potřeby.
  • Přepínač /extractall extrahuje z instalačního programu aktualizace a aktualizace uloží do podsložky s názvem "Extrahováno" ve složce, ve kterém jste spustili příkaz.
 7. Start Skype pro Business Server Management Shell: klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klepněte na Skype pro obchodní 2015a klepněte na Skype pro Business Server Management Shell.
 8. Stop Skype služby Business Server znovu k zachycení – d sestavení v globální mezipaměti sestavení (GAC). Na příkazovém řádku zadejte:
  Stop-CsWindowsService
 9. Restartujte službu WWW. Na příkazovém řádku zadejte:
  net start w3svc
 10. Použijte změny databáze serveru SQL Server provedením jedné z následujících akcí:
  • Pokud se Enterprise Edition zpět End serveru a nejsou použít pro společné umísťování databáze na tomto serveru, jako je archivace nebo sledování databáze, zadejte na příkazovém řádku následující:
   Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN>

  • Pokud se Enterprise Edition zpět End serveru a nejsou použít pro společné umísťování databáze na tomto serveru, zadejte na příkazovém řádku následující:
   Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN> -ExcludeCollocatedStores
  • Pokud server Standard Edition, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
   Install-CsDatabase -Update -LocalDatabases
Metody odinstalace

Odinstalujte kumulativní aktualizace

Odebrání kumulativní aktualizace z fondu Enterprise Edition, který má dva servery front-end
Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Na jednotlivých serverech předřazený zastavte spuštěním následujícího příkazu na obou serverech front-end nového připojení k serverům front-end:
  Stop-CsWindowsService -ComputerName <Computer.FQDN>
 2. Odinstalaci kumulativní aktualizace.
 3. Restartujte server a ujistěte se, že jsou oba servery front-end přijímat nová připojení.
 4. Po jsou oba servery front-end aktualizován, je nutné spustit následující příkaz:
  Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType FullReset
  Potom spusťte následující příkaz:
  Start-CsPool -PoolFqdn <Pool.FQDN>
Odebrání kumulativní aktualizace z fondu Enterprise Edition, který má alespoň tři servery front-end
Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Získáte seznam domén upgradu pro fond Enterprise Edition, který je přidružen k serveru front-end. To provedete spuštění rutiny Get-CsPoolUpgradeReadinessState na serveru front-end.
 2. Odinstalaci kumulativní aktualizace prokaždé doméně upgrade.

  Poznámky

  • Kumulativní aktualizace je nutné odinstalovat z jedné inovace domény současně.
  • Kumulativní aktualizace můžete odebrat současně ze všech serverů, které jsou ve stejné doméně, upgrade.

  Chcete-li odinstalovat všechny servery, které jsou ve stejné doméně, inovace, postupujte takto:

  1. Spusťte následující příkaz:
   Invoke-CsComputerFailover -ComputerName <Computer.FQDN>
  2. Odinstalujte kumulativní aktualizace na serverech front-end, které jsou přidruženy k upgradu domény.
  3. Spusťte následující příkaz:
   Invoke-CsComputerFailback -ComputerName <Computer.FQDN>

  Poznámka: Je nutné zopakovat krok 2, dokud všechny inovaci domén ve fondu odinstalování kumulativní aktualizace z každé inovaci domény aktualizovány.
Je nutné provést několik úkonů konfigurace, v závislosti na druhu Skype pro obchodní 2015 Enterprise Edition back-end servery, které používáte.

Poznámka: Pokud trvalé Chat je použít pro kolokaci (Persistent Chat služby front-end a back-end databáze běží na stejném serveru), je nutné spustit následující příkaz s parametrem ExcludeCollocatedStores .

Poznámka: Pokud zrcadlení databáze je povoleno databáze back-end, jsme důrazně doporučujeme použít příkaz Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal primární a potom spusťte Get-CsDatabaseMirrorState - PoolFqdn <fqdn of="" pool=""></fqdn> Chcete-li ověřit, zda je primární server zaregistrovaný objekt pro všechny databáze před spuštěním rutiny Nainstalovat CsDatabase rutiny.

Skype pro Business Server 2015 sledování databáze

Pokud Skype pro sledování obchodních databází jsou nasazeny na samostatné databáze SQL, spusťte následující příkaz:
Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN>-Verbose
V tomto příkazuFEBE. PLNĚ KVALIFIKOVANÝ NÁZEV DOMÉNY> je zástupný symbol pro odpovídající hodnota.

Skype pro Business Server 2015 Standard Edition a další role

 1. Odinstalujte kumulativní aktualizace na Standard Edition nebo jiné role serveru.
 2. Pokud je nutné provést po dokončení odinstalace těchto aktualizací, restartujte server.

Seznam rolí serveru a aktualizace, které se na ně vztahují

Skype pro Business Server 2015 - server Standard Edition

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3199088
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 5.0 Core Runtime 64-bit: KB 3199095
 • Aktualizace serveru front-end a okraj Server (Standard nebo Enterprise edition serveru): KB 3199093
 • Aktualizace pro konferenční Server: KB 3199092
 • Aktualizace pro součásti serveru WWW: KB 3199094
 • Aktualizace pro konferenční Server WWW: KB 3199090
 • Aktualizace pro Server zprostředkování: KB 3199096
 • Aktualizace pro službu volání Park: KB 2881703
 • Aktualizace pro službu zálohování: KB 2910243
 • Aktualizace pro Server Centrální správa: KB 3036869
 • Aktualizace pro Windows tkaniny: KB 2967486
 • Aktualizace pro službu Zásady pásma: KB 3010320
 • Aktualizace pro konference hlídač: KB 3199091
 • Aktualizace pro služby skupiny odpovědí: KB 3149229
 • Aktualizace čítačů výkonu: KB 3149231
 • Aktualizace pro podnikový Web App: KB 3097647
 • Aktualizace pro konference hlídač: KB 3199091
 • Aktualizace pro konferenční Server: KB 3199092
 • Aktualizace pro Video Interop Server: KB 3149235
 • Aktualizace pro Busy možností: KB 3137160

Skype pro Business Server 2015 - Enterprise Edition – front-end server a server zpět End

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3199088
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 5.0 Core Runtime 64-bit: KB 3199095
 • Aktualizace serveru front-end a okraj server (Standard nebo Enterprise edition serveru): KB 3199093
 • Aktualizace pro součásti serveru WWW: KB 3199094
 • Aktualizace pro služby skupiny odpovědí: KB 3149229
 • Aktualizace pro Skype pro obchodní webové aplikace: KB 3061058
 • Aktualizace čítačů výkonu: KB 3149231
 • Aktualizace pro podnikový Web App: KB 3097647
 • Aktualizace pro konference hlídač: KB 3199091
 • Aktualizace pro konferenční Server: KB 3199090
 • Aktualizace pro Video Interop Server: KB 3149235
 • Aktualizace pro Busy možností: KB 3137160

Skype pro Business Server 2015 – server okraj

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3199088
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 5.0 Core Runtime 64-bit: KB 3199095
 • Aktualizace serveru front-end a okraj server (Standard nebo Enterprise edition serveru): KB 3199093

Skype pro Business Server 2015 - samostatný Zprostředkování server

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3199088
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 5.0 Core Runtime 64-bit: KB 3199095

Skype pro Business Server 2015 - ředitel serveru

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3199088
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 5.0 Core Runtime 64-bit: KB 3199095
 • Aktualizace serveru front-end a okraj server (Standard nebo Enterprise edition serveru): KB 3199093
 • Aktualizace pro součásti webový server: KB 3199094

Skype pro Business Server 2015 - trvalé Chat server front-end

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3199088
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 5.0 Core Runtime 64-bit: KB 3199095

Skype pro Business Server 2015 - nástroje pro správu

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3199088
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 5.0 Core Runtime 64-bit: KB 3199095

Skype pro Business Server 2015 - Video Interop serveru

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3199088
Odkazy
Seznamte se terminologie používaná společností Microsoft k popisu aktualizací softwaru.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3061064 - Poslední kontrola: 11/07/2016 03:29:00 - Revize: 23.0

Skype for Business Server 2015

 • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3061064 KbMtcs
Váš názor