Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak přidat, změnit nebo odstranit podklíče a hodnoty registru pomocí souboru REG

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Poznámky:
 • Tento článek je určený zkušeným uživatelům, správcům nebo odborníkům v oblasti IT.
 • Import souborů REG je funkcí nástroje Regedit.exe, kterou nepodporuje nástroj Regedt32.exe. Nástroj Regedit.exe umožňuje provádět některé změny registru v počítači se systémem Windows NT 4.0 nebo Windows 2000. Pro konkrétní změny je však třeba použít nástroj Regedt32.exe. Nástroj Regedit.exe například neumožňuje přidávat nebo měnit hodnoty REG_EXPAND_SZ nebo REG_MULTI_SZ v počítači se systémem Windows NT 4.0 nebo Windows 2000. Regedt32.exe je primární editor registru pro systém Windows NT 4.0 a Windows 2000. Pokud je nutné použít nástroj Regedt32.exe, nelze registr upravovat pomocí souborů REG. Další informace o rozdílech mezi nástroji Regedit.exe a Regedt32.exe naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  141377 Rozdíly mezi nástroji Regedit.exe a Regedt32.exe

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Tento článek popisuje, jak přidat, změnit nebo odstranit podklíče a hodnoty registru pomocí souboru REG. V nástroji Regedit.exe se používají soubory REG k importu a exportu podklíčů a hodnot registru. Pomocí těchto souborů REG lze vzdáleně distribuovat změny do více počítačů se systémem Windows. Při spuštění souboru REG je obsah souboru sloučen s obsahem místního registru. Proto je potřeba při distribuci souborů REG postupovat obezřetně.

zpět na začátek

Syntaxe souborů REG

Soubory REG mají následující syntaxi:

Verze_Editoru_registru
Prázdný řádek
[Cesta_registru_1]
"Název_položky_dat_1"="Typ_dat_1:Údaj_hodnoty_1"
Název_položky_dat_2"="Typ_dat_2:Údaj_hodnoty_2"
Prázdný řádek
[Cesta_registru_2]
"Název_položky_dat_3"="Typ_dat_3:Údaj_hodnoty_3"

, kde

Verze_Editoru_registru je buď hodnota „Windows Registry Editor Version 5.00“ v systému Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003, nebo „REGEDIT4“ v systému Windows 98 a Windows NT 4.0. Záhlaví „REGEDIT4“ funguje také v počítačích se systémem Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.

Prázdný řádek označuje prázdný řádek. Označuje začátek nové cesty registru. Každý klíč nebo podklíč představuje novou cestu registru. Pokud soubor REG obsahuje více klíčů, lze díky prázdným řádkům snadněji prohlížet obsah souboru a řešit případné potíže.

Cesta_registru_x je cesta podklíče obsahujícího první hodnotu, kterou importujete. Cestu uzavřete do hranatých závorek a jednotlivé úrovně hierarchie oddělte zpětným lomítkem. Příklad:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
Soubor REG může obsahovat několik cest registru.Pokud cesta uvedená v příkazu ještě v hierarchii neexistuje, je vytvořen nový podklíč. Obsah souborů registru je odesílán do registru v zadaném pořadí. Pokud tedy chcete vytvořit nový podklíč obsahující další podklíč, je nutné řádky zadat ve správném pořadí.

Název_položky_dat_x je název položky dat, kterou chcete importovat. Pokud položka dat uvedená v souboru ještě v registru neexistuje, soubor REG ji do registru přidá (s hodnotou položky dat). Jestliže již položka dat existuje, bude existující hodnota hodnotou v souboru REG přepsána. Název položky dat je uzavřen do uvozovek. Za názvem položky dat následuje rovnítko (=).

Typ_dat_x označuje typ dat hodnoty registru a následuje ihned za rovnítkem. U všech typů dat kromě typu REG_SZ (řetězcová hodnota) za typem dat následuje dvojtečka. Pokud jde o data typu REG_SZ, nezadávejte hodnotu typu dat ani dvojtečku. V takovém případě se bude v nástroji Regedit.exe předpokládat, že data jsou typu REG_SZ. V následující tabulce je uvedeno několik standardních typů dat registru.
Typ datTyp_dat v souboru REG
REG_BINARYhexadecimal
REG_DWORDdword
REG_EXPAND_SZhexadecimal(2)
REG_MULTI_SZhexadecimal(7)
Další informace o typech dat registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Po hodnotě Údaj_hodnoty_x okamžitě následuje dvojtečka (nebo rovnítko v případě dat typu REG_SZ). Hodnota musí být také v odpovídajícím formátu (například řetězec nebo hexadecimální formát). Pro binární položky dat používejte hexadecimální formát.

Poznámka: Pro stejnou cestu registru lze zadat několik řádků položek dat.

Poznámka: Soubor registru by měl na konci obsahovat prázdný řádek.

zpět na začátek

Přidání podklíčů registru nebo přidání a změna hodnot registru

Chcete-li přidat podklíč registru nebo přidat či změnit hodnotu registru, proveďte příslušné změny v registru a potom vyexportujte odpovídající podklíče. Vyexportované podklíče registru jsou automaticky uloženy jako soubory REG. Chcete-li provést změny v registru a provedené změny vyexportovat do souboru REG, postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte podklíč obsahující položky registru, které chcete změnit, a klepněte na něj.
 3. V nabídce Soubor vyberte příkaz Exportovat.

  Tímto způsobem zazálohujete podklíč, dříve než začnete provádět změny. Tento soubor lze následně naimportovat zpět do registru, pokud provedené změny způsobí problém.
 4. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pod kterým chcete uložit soubor REG s původními položkami registru, a klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Zadejte takový název souboru, ze kterého snadno rozpoznáte jeho obsah, například název podklíče.
 5. V pravém podokně přidejte nebo změňte požadované položky registru.
 6. Opakováním kroků 3 a 4 vyexportujte podklíč znovu, ale zadejte jiný název ukládaného souboru REG. Pomocí tohoto souboru REG můžete provést stejné změny registru v jiném počítači.
 7. Otestujte provedené změny v místním počítači. V případě, že by provedením změn v registru došlo k potížím, poklepejte na soubor obsahující zálohu původních dat registru. Tím registr vrátíte do původního stavu. Pokud jste změnou registru dosáhli požadovaných výsledků, můžete soubor REG vytvořený v kroku 6 distribuovat do ostatních počítačů pomocí metod uvedených v tomto článku v části Distribuce změn registru.
zpět na začátek

Odstranění klíčů a hodnot registru

Chcete-li odstranit klíč registru pomocí souboru REG, zadejte do souboru REG spojovník (-) před hodnotu Cesta_registru. Chcete-li například odstranit podklíč Test z klíče registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
, zadejte před následující klíč registru v souboru REG pomlčku:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Následující příklad uvádí soubor REG, pomocí kterého lze tuto operaci provést.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Chcete-li odstranit hodnotu registru pomocí souboru REG, zadejte do souboru REG spojovník (-) za rovnítko uvedené za hodnotou Název_položky_dat. Pokud byste například chtěli odstranit hodnotu registru Testovací_Hodnota z následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
, zadali byste v souboru REG spojovník za hodnotu "Testovací_Hodnota"=. Následující příklad uvádí soubor REG, pomocí kterého lze tuto operaci provést.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"Testovací_Hodnota"=-
Chcete-li vytvořit soubor REG, vyexportujte v nástroji Regedit.exe klíč registru, který chcete odstranit, a potom v programu Poznámkový blok upravte soubor REG a vložte do něj spojovník.

zpět na začátek

Přejmenování klíčů a hodnot registru

Chcete-li přejmenovat klíč nebo hodnotu, odstraňte klíč nebo hodnotu a následně vytvořte nový klíč nebo hodnotu s novým názvem.

Distribuce změn registru

Soubor REG můžete odeslat uživatelům e-mailem. Můžete ho také uložit do sdíleného umístění v síti a poslat uživatelům odkaz na tuto sdílenou položku v síti, aby ho mohli klepnutím spustit. Lze také přidat příkaz do přihlašovacích skriptů uživatelů, aby se jim soubor REG automaticky naimportoval, jakmile se přihlásí. Jakmile uživatelé spustí soubor REG, zobrazí se jim následující zprávy:
Editor registru
Opravdu chcete přidat informace z cesta_k_souboru_REG do registru?
Pokud uživatel klepne na tlačítko Ano, zobrazí se následující zpráva:
Editor registru
Do registru byly úspěšně uloženy informace obsažené v cesta_k_souboru_REG.
Nástroj Regedit.exe podporuje přepínač příkazového řádku /s, pomocí kterého lze zabránit zobrazení těchto zpráv. Pokud chcete například spustit soubor REG v bezobslužném režimu (s přepínačem /s) z dávkového souboru přihlašovacích skriptů, použijte následující syntaxi:
regedit.exe /s cesta k souboru REG
K distribuování změn registru v síti můžete také použít zásady skupiny nebo systémové zásady. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Pokud provedené změny nezpůsobují potíže, můžete tento soubor REG poslat příslušným uživatelům v síti.

zpět na začátek
q297435
Vlastnosti

ID článku: 310516 - Poslední kontrola: 03/08/2014 15:54:00 - Revize: 9.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

 • kbenv kbhowtomaster KB310516
Váš názor
type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js"> language-sv-se">Sverige - Svenska
ไทย - ไทย
Deutschland – Deutsch
México - Español
Tunisie - Français
中国 - 简体中文
Dominican Republic - Español
Nederland - Nederlands
Türkiye - Türkçe
台灣 - 繁體中文
Ecuador - Español
New Zealand - English
United Kingdom - English
日本 - 日本語
Eesti - Eesti
Norge - Bokmål
United States (English)
香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t="> >;did=1&t="> + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); >