Jak provést opravu instalace systému Windows XP v případě, že je nainstalována aplikace Internet Explorer 7

Souhrn
Před provedením opravy instalace systému Windows XP je nejprve třeba z počítače odinstalovat aplikaci Microsoft Internet Explorer 7. Provedete-li opravdu instalace systému Windows XP s nainstalovanou aplikací Internet Explorer 7, nebude tato aplikace po dokončení opravy instalace fungovat.

Chcete-li tento problém vyřešit, odinstalujte aplikaci Internet Explorer 7 z počítače a poté nainstalujte aplikaci Internet Explorer 6. Po dokončení opravy systému Windows XP můžete opět nainstalovat aplikaci Internet Explorer 7.
ÚVOD
Před provedením opravy instalace systému Windows XP je třeba odinstalovat aplikaci Internet Explorer 7. Pokud tuto aplikaci v této situaci neodinstalujete, nebude aplikace Internet Explorer po dokončení opravy instalace systému fungovat. Oprava instalace konkrétně neobnovuje dřívější verze souborů ve složce Program Files\Internet Explorer. Z tohoto důvodu nebudou soubory aplikace Internet Explorer 7 kompatibilní se soubory aplikace Internet Explorer 6, které jsou instalovány do složky Windows\System32.
Další informace
Pokud jste provedli opravu instalace systému Windows XP, ale neodinstalovali jste aplikaci Internet Explorer 7, tato aplikace se nespustí. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

Zjistěte verzi systému Windows XP nainstalovanou v počítači

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz Winver.exe do pole Otevřít a poté klepněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně O produktu Windows si ověřte, jakou verzi systému Windows XP máte nainstalovánu v počítači.

V počítači je nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Je-li v počítači nainstalována aktualizace Windows XP SP2, odinstalujte aplikaci Internet Explorer 7. Tuto operaci provedete následovně:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz appwiz.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na položku Internet Explorer 7 a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
Není-li aplikace Internet Explorer v seznamu Aktuálně nainstalované programy uvedena, postupujte následovně:
 1. Restartujte počítač v konzole pro zotavení. Další informace o použití konzoly pro zotavení získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
 2. Zadejte následující příkazy.

  Poznámka: Každý příkaz potvrďte stisknutím klávesy ENTER.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

V počítači není nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Není-li v počítači nainstalována aktualizace Windows XP SP2, odinstalujte aplikaci Internet Explorer 7. Tuto operaci provedete následovně:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz appwiz.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na položku Internet Explorer 7 a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
Není-li aplikace Internet Explorer v seznamu Aktuálně nainstalované programy uvedena, postupujte následovně:
 1. Otevřete příkazový řádek.
 2. Zadejte následující příkazy.

  Poznámka: Každý příkaz potvrďte stisknutím klávesy ENTER.
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  Poznámka: složka ie7 je skrytá.
Pokud nelze aplikaci Internet Explorer 7 odinstalovat, ale složka Windows\ie7\Spuninst existuje, odinstalujte aplikaci Internet Explorer 7 v konzole pro zotavení. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Restartujte počítač v konzole pro zotavení. Další informace o použití konzoly pro zotavení získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
 2. Zadejte následující příkazy.

  Poznámka: Každý příkaz potvrďte stisknutím klávesy ENTER.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. Vložte instalační disk CD systému Windows XP do jednotky CD a restartujte počítač.
 4. Proveďte opravu instalace systému Windows XP: Po dokončení procesu opravy instalace spusťte aplikaci Internet Explorer 6 a poté se přesvědčte, že funguje.
 5. Nainstalujte aktualizaci Windows XP SP2.

Znovu nainstalujte aplikaci Internet Explorer 7

Pokud byl systém Windows XP opraven a funguje správně, nainstalujte znovu aplikaci Internet Explorer 7. K provedení této akce je třeba mít k dispozici instalační balíček aplikace Internet Explorer 7. Je možné, že instalační balíček se stále vyskytuje v počítači od chvíle, kdy byla aplikace Internet Explorer 7 poprvé instalována. Vyhledejte instalační balíček ve složce, kam byly soubory uloženy.

Poznámka: Je možné, že se balíček nachází ve složce Temporary Internet Files.

Nemůžete-li instalační balíček aplikace Internet Explorer 7 najít, získáte jej na následujícím webu společnosti Microsoft: Chcete-li se připojit k webu společnosti Microsoft pro stahování, je třeba mít funkční webový prohlížeč. Pokud aplikace Internet Explorer 6 nefunguje po odinstalování aplikace Internet Explorer 7, nelze stáhnout instalační balíček aplikace Internet Explorer 7. Proto bude nutné použít počítač s funkčním webovým prohlížečem ke stažení instalačního balíčku aplikace Internet Explorer 7. Poté prostřednictvím sdílené síťové jednotky nainstalujte požadovanou aplikaci ze staženého instalačního balíčku do počítače s opravenou instalací. Nemůžete-li k tomuto účelu použít sdílenou síťovou jednotku, zkopírujte v druhém počítači instalační balíček aplikace Internet Explorer 7 na disk CD. Poté použijte tento disk CD k nainstalování aplikace Internet Explorer 7 v prvním počítači.
IE7 IE 7
Vlastnosti

ID článku: 917964 - Poslední kontrola: 02/13/2007 15:55:18 - Revize: 2.3

Windows Internet Explorer 7

 • kbexpertisebeginner kbhowto KB917964
Váš názor