Zobrazí se chybová zpráva Službě Služba Profil uživatele se nepodařilo přihlášení

Příznaky
Při přihlášení k počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Vista pomocí dočasného profilu se zobrazí následující chybová zpráva:
Službě Služba Profil uživatele se nepodařilo přihlášení. Nelze načíst profil uživatele.
Řešení
Někdy se může stát, že systém Windows nedokáže správně číst profil uživatele, například tehdy, když se pokusíte přihlásit v době, kdy antivirový software kontroluje počítač. Než vyzkoušíte níže uvedené metody, zkuste problém vyřešit restartováním počítače a opětovným přihlášením ke svému účtu. Pokud restartujete počítač a tyto potíže se nevyřeší, použijte k jejich vyřešení následující metody.

Poznámka: Chcete-li opravit uživatelský profil nebo zkopírovat data do nového účtu, je třeba se přihlásit pomocí účtu správce. Než začnete tyto potíže řešit, přihlaste se k systému Windows pomocí jiného účtu s oprávněním správce nebo spusťte systém v nouzovém režimu a přihlaste se pomocí předdefinovaného účtu správce. Další informace o spuštění v nouzovém režimu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 1: Oprava profilu uživatelského účtu

Chcete-li opravit profil uživatelského účtu, postupujte takto:

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě zkontrolujte, jestli postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start, zadejte příkaz regedit do pole Hledat a potom stiskněte klávesu ENTER.
 2. V Editoru registru vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. V navigačním podokně vyhledejte složku, jejíž název začíná řetězcem S-1-5 (klíč SID), za nímž následuje dlouhé číslo.
 4. Klikněte na každou složku S-1-5, v podokně podrobností vyhledejte položku ProfileImagePath a pak dvojím kliknutím ověřte, že toto je profil uživatelského účtu, u něhož dochází k této chybě.

  • Pokud najdete dvě složky začínající řetězcem S-1-5, po němž následuje dlouhé číslo, a jedna z nich končí příponou .bak, je třeba složku .bak přejmenovat. Postupujte takto:
   1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku bez přípony .bak a pak klikněte na příkaz Přejmenovat. Zadejte text .ba a potom stiskněte klávesu ENTER.
   2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku .bak a pak klikněte na příkaz Přejmenovat. Odeberte příponu .bak z názvu složky a pak stiskněte klávesu ENTER.
   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku .ba a pak klikněte na příkaz Přejmenovat. Změňte příponu na konci názvu složky z .ba na .bak a pak stiskněte klávesu ENTER.
  • Pokud najdete pouze jednu složku s názvem S-1-5, po kterém následuje dlouhé číslo a který končí příponou .bak. Klikněte pravým tlačítkem na tuto složku a potom klikněte na příkaz Přejmenovat. Odeberte příponu .bak z názvu složky a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V podokně podrobností klikněte na složku bez přípony .bak, dvakrát klikněte na položku RefCount, zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.
 6. V podokně podrobností klikněte na složku bez přípony .bak, dvakrát klikněte na položku State, zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete program Editor registru.
 8. Restartujte počítač.
 9. Znovu se přihlaste pomocí svého účtu.

Způsob 2: Přihlášení k systému Windows a zkopírování dat do nového účtu

Vytvořte nový účet a zkopírujte data ze starého účtu do nového účtu. Informace o postupu naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Windows 7Windows Vista

Metoda 3: Odstranění chybného identifikátoru SID a vytvoření nového profilu

Pokud chcete odstranit chybný identifikátor SID a vytvořit nový profil, postupujte následujícím způsobem:
 1. Odstraňte chybný identifikátor SID.

  Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě zkontrolujte, jestli postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
  Pokud chcete tyto potíže vyřešit sami, postupujte takto:
  1. Odstraňte profil prostřednictvím dialogového okna Vlastnosti počítače. Postupujte následujícím způsobem:
   1. klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.
   2. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení.

   3. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na kartu Upřesnit.

   4. Ve skupinovém rámečku Profily uživatelů klikněte na tlačítko Nastavení.
   5. V dialogovém okně Profily uživatelů vyberte profil, který chcete odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a potom na tlačítko OK.
  2. Klikněte na tlačítko Start, zadejte příkaz regedit do pole Hledat a potom stiskněte klávesu ENTER.
  3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Pravým tlačítkem myši klikněte na identifikátor SID, který chcete odebrat, a potom klikněte na příkaz Odstranit.
 2. Přihlaste se k počítači a vytvořte nový profil.
Více informací
K této chybě může dojít v případě, že je v zásadách skupiny nakonfigurováno nastavení Nepřihlašovat uživatele s dočasnými profily.

Tato chyba může nastat, pokud došlo k ručnímu odstranění složky profilu uživatele. Při ručním odstranění složky profilu nedojde k odebrání identifikátoru zabezpečení (SID) ze seznamu profilů v registru.

UPOZORNĚNÍ: Důrazně NEDOPORUČUJEME používat tento postup jako standardní způsob odebírání uživatelských profilů z počítače. Zdokumentovaný a podporovaný přístup spočívá v použití položky Upřesnit nastavení systému ve vlastnostech systému a nastavení Profily uživatelů. V případě aplikací je tato funkce k dispozici prostřednictvím rozhraní API DeleteProfile.

Je-li přítomen identifikátor SID, systém Windows se pokusí načíst profil pomocí hodnoty ProfileImagePath, která odkazuje na neexistující cestu. Proto nelze profil načíst.
Informace v protokolu událostí
Do aplikačního protokolu jsou zaznamenány následující události:

 • Název protokolu: Aplikace
  Zdroj: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Datum: Datum
  ID události: 1515
  Kategorie úlohy: Žádná
  Úroveň: Upozornění
  Klíčová slova: Klasické
  Uživatel: Uživatel
  Počítač: Počítač
  Popis: Systém Windows zazálohoval profil tohoto uživatele. Systém se automaticky pokusí použít zazálohovaný profil při příštím přihlášení uživatele.

 • Název protokolu: Aplikace
  Zdroj: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Datum: Datum
  ID události: 1511
  Kategorie úlohy: Žádná
  Úroveň: Upozornění
  Klíčová slova: Klasické
  Uživatel: Uživatel
  Počítač: Počítač
  Popis: Systém Windows nemůže nalézt místní profil. Budete přihlášeni pomocí dočasného profilu. Změny profilu budou při vašem odhlášení ztraceny.

 • Název protokolu: Aplikace
  Zdroj: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Datum: Datum
  ID události: 1500
  Kategorie úlohy: Žádná
  Úroveň: Chyba
  Klíčová slova: Klasické
  Uživatel: Uživatel
  Počítač: Počítač
  Popis: Systém Windows vás nemůže přihlásit, protože nelze načíst váš profil. Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti a zda síť pracuje správně.
  PODROBNOSTI - Neznámé

 • Název protokolu: Aplikace
  Zdroj: Microsoft-Windows-Winlogon
  Datum: Datum
  ID události: 6004
  Kategorie úlohy: Žádná
  Úroveň: Upozornění
  Klíčová slova: Klasické
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: Počítač
  Popis: Odběrateli oznámení přihlašování do systému Windows Profily se nezdařila důležitá událost upozornění.

Vlastnosti

ID článku: 947215 - Poslední kontrola: 08/22/2016 13:27:00 - Revize: 14.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbcip kbsmbportal KB947215
Váš názor