Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Některé počítače nepřijímají aktualizace ze serveru služby WSUS

Technická aktualizace: 1. srpna 2008

Společnost Microsoft vydala k tomto problému informační zpravodaj zabezpečení pro odborníky z oblasti IT. Tento informační zpravodaj obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah zpravodaje, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Příznaky
Provádíte nasazení aktualizací softwaru a oprav hotfix do počítačů ve své organizaci pomocí služby WSUS (Windows Server Update Services) 3.0. Některé počítače však aktualizace ze serveru služby WSUS nepřijímají. Tento problém nastává, pokud je v počítačích nainstalovaná sada Microsoft Office 2003 nebo její součásti.

PoznámkaTyto problémy se týkají produktů Windows Server Update Services 3.0 a Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1 (WSUS 3.0 SP1). V některých případech však mohou být ovlivněny také následující produkty:
 • Server Windows SBS (Small Business Server) 2003 se součástí WSUS upgradovanou z verze WSUS 2.0 na verzi WSUS 3.0
 • System Center Essentials 2007
 • System Center Configuration Manager 2007
Další informace získáte v poradenské službě.

Pokud se vyskytne tento problém, je do souboru protokolu automatických aktualizací (%windir%\WindowsUpdate.log) v příslušném počítači zaznamenána zpráva podobná následující:
Datum a čas 788 ee4 PT +++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++
Datum a čas 788 ee4 PT + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://server služby WSUS/ClientWebService/client.asmx
Datum a čas 788 ee4 PT WARNING: SyncUpdates failure, error = 0x8024400E, soap client error = 7, soap error code = 400, HTTP status code = 200
Datum a čas 788 ee4 PT WARNING: SOAP Fault: 0x000190
Datum a čas 788 ee4 PT WARNING: faultstring:Fault occurred
Datum a čas 788 ee4 PT WARNING: ErrorCode:InternalServerError(5)
Datum a čas 788 ee4 PT WARNING: Message:(null)
Datum a čas 788 ee4 PT WARNING: Method:"http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/SyncUpdates"
Datum a čas 788 ee4 PT WARNING: ID:c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c
Tato zpráva je do protokolu zaznamenána během fáze zjišťování.

V počítači se službou WSUS je také do souboru protokolu služby WSUS (%ProgramFiles%\Update Services\Log Files\SoftwareDistribution.log) zaznamenána zpráva podobná následující:
Datum a čas UTC Error w3wp.12 ClientImplementation.SyncUpdates System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '8862' Key being added: '8862'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add)
at System.Collections.Hashtable.Add(Object key, Object value)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.GetSyncInfo(DataAccess dataAccess, Hashtable stateTable, Hashtable deploymentTable, Boolean haveGroupsChanged, Boolean doChunking)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SoftwareSync(DataAccess dataAccess, UnencryptedCookieData cookieData, Int32[] installedNonLeafUpdateIds, Int32[] leafUpdateIds, Boolean haveGroupsChanged, Boolean expressQuery)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.Client.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
řádky byly odebrány
Datum a čas UTC Warning w3wp.12 SoapUtilities.CreateException ThrowException: actor = http://wsusebc/ClientWebService/client.asmx, ID=c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c, ErrorCode=InternalServerError, Message=, Client=?
Chcete-li tuto zprávu zobrazit, vyhledejte na serveru služby WSUS ID získané z protokolu klienta.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože nejnovější revize aktualizace Microsoft Office 2003 SP1 (Service Pack 1) způsobí, že některé servery služby WSUS 3.0 nesprávně synchronizují revidovanou aktualizaci se schváleními aktualizace. Když postižené klientské počítače komunikují s takovým serverem, webová služba nemůže schválení zpracovat. Proto se zjišťování nezdaří.
Řešení

Postup při řešení tohoto problému na serveru se spuštěnou službou WSUS 3.0 SP1

 1. Ověřte, zda nastavení oblasti a jazyka na serveru WSUS odpovídá nastavení, které bylo použito při instalaci služby WSUS. Byl-li například server WSUS při instalaci služby WSUS nastaven na angličtinu (Spojené státy) a aktuálně nastaveným jazykem je němčina (Švýcarsko), změňte před instalací této aktualizace jazyk na angličtinu (Spojené státy).
 2. Nainstalujte aktualizaci 954960. Klikněte na příslušný odkaz na službu Stažení softwaru pro daný server:

  StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro službu Microsoft WSUS (Windows Server Update Services) Service Pack 1 (KB954960).

  StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro službu Microsoft WSUS (Windows Server Update Services) 3 Service Pack 1 pro systémy pro platformu x64

  Datum vydání: 1. srpna 2008

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 3. V případě potřeby změňte jazyk serveru WSUS na požadované nastavení.

Postup při řešení tohoto problému na serveru se spuštěnou službou WSUS 3.0 RTM

Proveďte jednu z těchto akcí:
Jak potíže obejít
Doporučujeme provést upgrade na službu WSUS 3.0 SP1 a získat aktualizaci 954960. Nechcete-li nyní provádět upgrade na službu WSUS 3.0 SP1, postupujte podle kroků popsaných v této části a ručně obnovte konzistentní stav schválení na serveru služby WSUS.
 1. V konzole pro správu služby WSUS v seznamu Aktualizace vyhledejte aktualizaci Office 2003 Service Pack 1.
  • Poznámka: Je možné, že bylo publikováno více aktualizací Office 2003 Service Pack 1. Je třeba ověřit, zda jste našli správnou verzi této aktualizace, kterou vyžaduje tento postup. Zkontrolujte, zda je v dolní části podokna podrobností zobrazen následující kód UpdateID:
   D359F493-0AAD-43FA-AF5C-6763326CD98F
  • Zobrazení této aktualizace může vyžadovat změnu filtrů v uzlu aktualizace. Nastavte položku Stav na hodnotu Všechny a položku Schválení nastavte na hodnotu Odmítnuto. Pokud aktualizace stále není zobrazena, nastavte položku Schválení na hodnotu Všechny kromě odmítnutých.
 2. Zkontrolujte, zda je tato aktualizace označena textem Odmítnuto. Pokud aktualizace není odmítnuta, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Odmítnout.
 3. Schvalte aktualizaci. Klepněte pravým tlačítkem myši na aktualizaci, klepněte na příkaz Schválit a poté klepněte na tlačítko OK. V dialogovém okně Schválení aktualizací neprovádějte žádné změny týkající se nastavení schválení.
 4. Odmítněte aktualizaci. Klepněte pravým tlačítkem myši na aktualizaci a poté klepněte na příkaz Odmítnout.
 5. Počítače by nyní měly úspěšně dokončit zjišťování na serveru WSUS a získat veškeré příslušné aktualizace. Ověření synchronizace počítače:
  1. Spusťte příkazový řádek.
  2. Zadejte následující příkaz:
   wuauclt.exe/detectnow
  3. Stiskněte klávesu ENTER.
 6. Poté v souboru WindowsUpdate.log ověřte, zda byla synchronizace úspěšná. Příkaz detectnow může být třeba spustit dvakrát. Podle informací od některých zákazníků může první synchronizace selhat, další však již proběhne úspěšně.
 7. Používáte-li hierarchii serverů WSUS, zopakujte tento postup na každém serveru. Začněte se serverem nejvyšší úrovně. Je-li některý z těchto serverů podřízeným serverem repliky, změňte jej prostřednictvím dialogového okna Možnosti/Zdroj aktualizací a proxy server na autonomní server. Postupujte podle uvedených kroků a poté autonomní server změňte zpět na podřízený server repliky.
Další informace

Známé problémy s touto aktualizací

 • Pokud nainstalujete tuto aktualizaci do počítače používajícího službu WSUS a pokud je tento počítač hostitelem také pro jiné služby sítě Internet, např. HTTP, FTP, NNTP nebo SMTP, mohou být tyto služby během instalace aktualizace zastaveny a poté znovu spuštěny.
 • Tato aktualizace nepodporuje odinstalaci. Chcete-li tuto aktualizaci odebrat, je nutné odinstalovat a poté znovu nainstalovat službu WSUS.

  Chcete-li tuto aktualizaci odebrat, doporučujeme při odinstalaci služby WSUS vybrat výchozí volbu. Výchozí volba ponechá databázi a obsah v systému, takže dojde k zachování vlastního nastavení i po tom, co je služba WSUS znovu nainstalována.
 • Tato aktualizace není po instalaci uvedena v seznamu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely. Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace správně nainstalována, postupujte takto:
  1. Otevřete následující složku:
   %ProgramFiles%\Update Services\WebServices\ClientWebService\bin\
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Microsoft.UpdateServices.WebServices.Client.Dll a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartu Verze.
   • Pokud byla aktualizace nainstalována správně, je verze souboru 3.1.6001.66.
   • Pokud byla aktualizace nainstalována nesprávně, verze souboru je 3.1.6001.65.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 954960 - Poslední kontrola: 06/11/2009 19:00:51 - Revize: 7.0

Microsoft Windows Server Update Services 3.0, Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1

 • kbinfo kbbug kbexpertiseinter kbpubtypekc kbsecurity kbsecvulnerability kbsecadvisory KB954960
Váš názor
t>