Oprava: Časový limit dochází při použití serveru SQL Server Management Studio a pokuste se obnovit rozsáhlé databáze ze zálohy na pásce SQL Server 2008

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:967205
Společnost Microsoft distribuuje opravy Microsoft SQL Server 2008 jako jednoho souboru ke stažení. Protože opravy jsou kumulativní a každá nová verze tedy obsahuje všechny opravy hotfix a opravit všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2008 release.
Příznaky
Microsoft SQL Server 2008 a pokuste se obnovit ze zálohy na pásce rozsáhlých databází pomocí SQL Server Management Studio. Pokud to uděláte, dojde k vypršení časového limitu v Určit zálohy Dialogové okno. Dále se zobrazí následující chybová zpráva:
Při provádění příkazu Transact-SQL nebo dávkové došlo k výjimce. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
------------------------------
Umístění programu:
na Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteWithResults (sqlCommand řetězec)
na Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExecutionManager.ExecuteWithResults (String query)
na Microsoft.SqlServer.Management.Smo.BackupRestoreBase.ExecuteSqlWithResults (serveru, řetězec cmd)
na Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Restore.ReadBackupHeader (Server srv)
na Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.SqlRestoreDatabaseGeneral.buttonSelectDevice_Click (objekt odesílatele, EventArgs e)
na System.Windows.Forms.Control.OnClick (EventArgs e)
na System.Windows.Forms.Button.OnClick (EventArgs e)
na System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp (MouseEventArgs mevent)
na System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp (zpráva & m, MouseButtons tlačítka, Int32 klepnutí)
na System.Windows.Forms.Control.WndProc (zpráva & m)
na System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc (zpráva & m)
na System.Windows.Forms.Button.WndProc (zpráva & m)
na System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (zpráva & m)
na System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (zpráva & m)
na System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr IParam)
===================================
Vypršel časový limit. Časový limit skončil před dokončením operace nebo server neodpovídá.OBNOVENÍ HEADERONLY bude ukončen nenormálně. (.NET zprostředkovatele dat SqlClient)
------------------------------
Umístění programu:
na System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (SqlException výjimku, Boolean breakConnection)
na System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError (SqlException výjimku, Boolean breakConnection)
na System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning (TdsParserStateObject stateObj)
na System.Data.SqlClient.TdsParser.Run (RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, datový proud SqlDataReader, BulkCopySimpleResultSet, bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
na System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
na System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
na System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader (SqlDataReader ds, RunBehavior, runBehavior, String resetOptionsString)
na System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds (CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior, runBehavior, Boolean returnStream, Boolean asynchronní)
na System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior, runBehavior, Boolean returnStream, String: metoda, výsledek DbAsyncResult)
na System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior, runBehavior, Boolean returnStream, String: metoda)
na System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader (CommandBehavior chování, String: metoda)
na System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader (CommandBehavior chování)
na System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader (CommandBehavior chování)
na System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal (dataset objektu DataSet, datatables [] DataTable, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, řetězec srcTable, příkaz IDbCommand, CommandBehavior chování)
na System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill (dataSet objektu DataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, příkaz IDbCommand, CommandBehavior chování)
na System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill (DataSet objektu dataSet)
na Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteWithResults (sqlCommand řetězec)
Řešení

Informace o kumulativní aktualizaci pro verze SQL Server 2008

Oprava tohoto problému vydání 4 kumulativní aktualizace pro verze SQL Server 2008. Další informace o získání tohoto balíčku kumulativní aktualizace pro SQL Server 2008 klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
963036 Balíček kumulativní aktualizace 4 pro SQL Server 2008
Poznámka: Protože sestavení jsou kumulativní a každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a opravit všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2008 release. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která bude tuto opravu hotfix obsahovat. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
956909 Vytvoří SQL Server 2008, které byly vydány po vydání serveru SQL Server 2008

Informace o kumulativní aktualizaci pro SQL Server 2008 Service Pack 1

Oprava tohoto problému prvního vydání v kumulativní aktualizaci 1 pro SQL Server 2008 Service Pack 1. Další informace o získání tohoto balíčku kumulativní aktualizace pro SQL Server 2008 klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
969099 Balíčku kumulativní aktualizace 1 pro SQL Server 2008 Service Pack 1
Poznámka: Protože sestavení jsou kumulativní a každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a opravit všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2008 release. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která bude tuto opravu hotfix obsahovat. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
970365 Vytvoří SQL Server 2008, které byly vydány po vydání aktualizace Service Pack 1 pro SQL Server 2008
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, pomocí příkazů jazyka Transact-SQL, zálohování a obnovení databáze namísto použití uživatelského rozhraní pro SQL Server Management Studio.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Další informace

Další informace o serveru SQL Server 2005

Tento problém nastane také SQL Server Management Studio SQL Server 2005.Chcete-li vyřešit tento problém v serveru SQL Server 2005, získáte v části "workaroud" nebo použít pevnou verzi SQL Server Management Studio SQL Server 2008.

Další informace o balíčku kumulativní aktualizace 4 pro SQL Server 2008

Další informace o změně soubory a informace o všechny požadavky nutné pro instalaci balíčku kumulativní aktualizace obsahující opravy hotfix, která je popsána v tomto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
963036 Balíček kumulativní aktualizace 4 pro SQL Server 2008

Další informace o balíčku kumulativní aktualizace 1 pro SQL Server 2008 Service Pack 1

Další informace o změně soubory a informace o všechny požadavky nutné pro instalaci balíčku kumulativní aktualizace obsahující opravy hotfix, která je popsána v tomto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
969099 Balíčku kumulativní aktualizace 1 pro SQL Server 2008 Service Pack 1
Odkazy
Další informace o seznamu sestavení, které jsou k dispozici po vydání serveru SQL Server 2008 klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
956909Vytvoří SQL Server 2008, které byly vydány po vydání serveru SQL Server 2008
Další informace o modelu přírůstkové servis pro SQL Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
935897Dílčí Model obsluhy je k dispozici tým serveru SQL Server k doručení opravy hotfix nahlášených problémů
Další informace o přidělování názvů pro aktualizace serveru SQL Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822499Nové schéma přidělování názvů balíčkům aktualizací softwaru Microsoft SQL Server pro
Další informace o terminologii aktualizace softwaru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 967205 - Poslední kontrola: 05/24/2011 07:44:00 - Revize: 5.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB967205 KbMtcs
Váš názor