Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Po instalaci kumulativní aktualizace zabezpečení 974455 se v aplikaci Internet Explorer zobrazuje chybová zpráva skriptu jazyka VBScript s textem Nesoulad typů

ÚVOD
Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 974455 (popsaná v bulletinu MS09-054) zavedla do různých metod další bezpečnostní kontroly typů s cílem vyřešit zjištěné chyby zabezpečení. V určitých situacích mohou tyto nové bezpečnostní kontroly typů způsobit u webových stránek využívajících jazyk VBScript nebo kombinaci jazyků VBScript a JavaScript zobrazení chyb skriptů Neshoda typů.

Další informace o bulletinu MS09-054 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
974455MS09-054: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Příznaky
U webových stránek, které využívají jazyk VBScript jako skriptovací jazyk na straně klienta a které používají metody showModalDialog() nebo showModelessDialog(), může dojít k chybě skriptu Neshoda typů. Společnost Microsoft určila následující tři scénáře, v nichž může dojít k chybě skriptu Neshoda typů:
 • showModalDialog()
  V prvním scénáři je metodě showModalDialog() v jazyku VBScript předána jako parametr hodnota Array(). Metoda showModalDialog() podporuje jeden povinný argument (sURL) a dva nepovinné argumenty (vArguments a sFeatures). Parametr vArguments je typu VARIANT a určuje argumenty, které mají být použity při zobrazení dokumentu. Pokud se vývojář rozhodne předat parametr Array() přímo volitelnému parametru vArguments, dojde k chybě skriptu Neshoda typů.

  Další informace o metodě showModalDialog naleznete na následující webové stránce služby MSDN společnosti Microsoft:
 • showModelessDialog()
  Ve druhém scénáři je metodě showModelessDialog() v jazyku VBScript předána jako parametr hodnota Array(). Metoda showModelessDialog() podporuje jeden povinný argument (sURL) a dva nepovinné argumenty (vArguments a sFeatures). Parametr vArguments je typu VARIANT a určuje argumenty, které mají být použity při zobrazení dokumentu. Pokud se vývojář rozhodne předat parametr Array() přímo volitelnému parametru vArguments, dojde k chybě skriptu Neshoda typů.

  Další informace o metodě showModelessDialog naleznete na následující webové stránce služby MSDN společnosti Microsoft:
 • returnValue
  Ve třetím scénáři je explicitně nastavena vlastnost returnValue modálního dialogového okna. Vlastnost returnValue je vlastnost pro čtení a zápis, která nemá žádnou výchozí hodnotu. Podle dokumentace dostupné v rámci služby MSDN se vlastnost returnValue vztahuje pouze na okna vytvořená pomocí metody showModalDialog(). Pokud se vývojář rozhodne explicitně nastavit v jazyku VBScript vlastnost returnValue modálního dialogového okna na hodnotu Array(), dojde k chybě skriptu Neshoda typů.

  Další informace o vlastnosti returnValue naleznete na následující webové stránce služby MSDN společnosti Microsoft:
Společnost Microsoft v poslední době nepozorovala na webových stránkách, které používají jazyk JavaScript jako jediný skriptovací jazyk na straně klienta, žádné chyby skriptů Neshoda typů, které by byly důsledkem kumulativní aktualizace zabezpečení 974455. Zdá se, že ovlivněny jsou pouze webové stránky, které v rámci jazyka VBScript používají metodu showModalDialog(), metodu showModelessDialog() nebo vlastnost returnValue. Pokud webová stránka obsahuje jazyky VBScript i JavaScript, může k těmto chybám docházet, pokud v rámci jazyka VBScript používá metody nebo vlastnosti uvedené dříve nebo pokud používá objekt VBArray. Použití objektu VBArray není obvyklé a scénáře zahrnující objekt VBArray nebudou v tomto článku znalostní báze Knowledge Base popsány.
Příčina
Byla vydána kumulativní aktualizace zabezpečení MS09-054, která řeší zjištěné chyby zabezpečení v aplikaci Internet Explorer. Jako součást této kumulativní aktualizace zabezpečení aplikace Internet Explorer zavedla nové kontroly zaměřené na neúmyslné přetypování parametrů typu VARIANT na nebezpečné datové typy. Tyto další bezpečnostní kontroly dále omezí parametry typu VARIANT, které jsou předávány jako součást proměnných řízených uživatelem s cílem chránit uživatele před určitými typy útoků. Mohou ovlivnit legitimní scénáře procházení, které využívají datové typy VARIANT.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, po dokončení instalace aktualizace zabezpečení 974455 nainstalujte aktualizaci 976749. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
976749Pro aplikaci Internet Explorer je k dispozici aktualizace, která řeší potíže, k nimž dochází po instalaci aktualizace zabezpečení 974455 (MS09-054)

Důležité: Pokud jste nenainstalovali aktualizaci zabezpečení 974455, neinstalujte aktualizaci 976749. Pokud ji nainstalujete, aniž byste nejdříve nainstalovali aktualizaci zabezpečení 974455, může se stát, že aplikace Internet Explorer nebude fungovat správně. Pokud k této situaci dojde, odinstalujte aktualizaci 976749, nainstalujte aktualizaci zabezpečení 974455 a pak znovu nainstalujte aktualizaci 976749.
Jak potíže obejít
Doporučujeme pokračovat v instalaci kumulativní aktualizace zabezpečení 974455 a nainstalovat aktualizaci 976749, pokud máte potíže popsané v tomto článku. Zákazníci, kteří se rozhodnou tuto kumulativní aktualizaci zabezpečení nenainstalovat, ohrozí své systémy.

U prvního a druhého scénáře, které jsou popsány v části Příznaky, můžete v případě, že nechcete nainstalovat aktualizaci zabezpečení 974455, použít alternativní řešení. V rámci alternativního řešení stačí explicitně deklarovat proměnnou Array() jako proměnnou jazyka VBScript. Lze ji pak předávat metodě showModalDialog() nebo showModelessDialog(), aniž by docházelo k chybě Neshoda typů.

Příklad: Následující skript VBScript způsobí chybu skriptu Neshoda typů.
// NESHODA TYPŮvReturn = window.showModalDialog("http://www.contoso.com", Array(1,2,3,4,5,6,7))
Následující skript VBScript předá pole metodě showModalDialog() nebo showModelessDialog(), aniž by docházelo k chybě Neshoda typů.
// BEZ CHYBY NESHODA TYPŮDim myArraymyArray=Array(1,2,3,4,5,6,7)vReturn = window.showModalDialog("http://www.contoso.com", myArray)
U třetího scénáře popsaného dříve můžete v případě, že nechcete nainstalovat aktualizaci zabezpečení 974455, použít alternativní řešení. Chcete-li tyto potíže vyřešit v rámci scénářů, v nichž je jednodimenzionální pole Array() předáváno jako hodnota vlastnosti returnValue, použijte funkce Join a Split jazyka VBScript. To vám umožní předávat hodnoty Array() vlastnosti returnValue.

Příklad: Následující skript VBScript způsobí chybu skriptu Neshoda typů.
// NESHODA TYPŮDim arrayItemsarrayItems(0) = 1arrayItems(1) = 2arrayItems(2) = 3Window.returnvalue = arrayItems
Použijete-li funkce Join a Split jazyka VBScript, můžete parametr returnValue nastavit, aniž by došlo k chybě skriptu Neshoda typů.
// BEZ CHYBY NESHODA TYPŮDim arrayItemsarrayItems(0) = 1arrayItems(1) = 2arrayItems(2) = 3Dim arrString = Join(arrayItems, ";")Window.returnvalue = arrStringDim strTemp = window.showModalDialog(……)Dim arrayItems = Split(strTemp, ";")
U třetího scénáře popsaného výše, kde jsou vlastnosti returnValue předávány vícedimenzionální hodnoty Array() nebo hodnoty Array(), které obsahují objekty, můžete v případě, že nechcete nainstalovat aktualizaci zabezpečení 974455, implementovat alternativní řešení. Chcete-li tyto potíže vyřešit, použijte k nastavení vlastnosti returnValue funkci jazyka JavaScript. Tato funkce jazyka JavaScript je k dispozici pro funkce a podprogramy jazyka VBScript. V jazyku VBScript bude k dispozici libovolná hodnota vlastnosti returnValue, která byla nastavena funkcí jazyka JavaScript.

Příklad: Následující skript VBScript způsobí chybu skriptu Neshoda typů.
// NESHODA TYPŮ<script LANGUAGE=vbscript>Option ExplicitSub Window_OnLoadDim abc(1,2,3)Window.ReturnValue = abcEnd Sub</script>
Současné použití funkce jazyka JavaScript se stávajícím skriptem v jazyce VBScript umožňuje nastavit vlastnost returnValue, aniž by došlo k chybě skriptu Neshoda typů.
// BEZ CHYBY NESHODA TYPŮ<script Language=JavaScript>function setReturnValue(){var returnValueArray= new Array();returnValueArray[0] = 1;returnValueArray[1] = 2;returnValueArray[2] = 3;window.returnValue = returnValueArray;}</script><script LANGUAGE=vbscript??Option ExplicitSub Window_OnLoadsetReturnValue()msgbox window.returnValueEnd Sub</script>
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Egenskaber

Artikel-id: 976949 – Seneste udgave 12/03/2009 09:34:05 – Udgave 3.1

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4

 • kbcode kbtshoot kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB976949
Feedback