Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Ať už začínáte se šablonou Microsoftu nebo aktualizujete svou vlastní, integrované nástroje Wordu vám pomůžou aktualizovat šablony tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Pokud chcete šablonu upravit, otevřete soubor, změňte ho jak potřebujete, a pak šablonu uložte.

 1. Na kartě Soubor vyberte Otevřít.

 2. Poklikejte na Tento počítač.

 3. V části Dokumenty přejděte do složky Vlastní šablony Office.

 4. Zvolte šablonu a vyberte Otevřít.

 5. Změňte ji podle potřeby a pak šablonu uložte a zavřete.

Přidání stavebních bloků do šablony

Stavební bloky jsou opakovaně použitelné části obsahu nebo jiné části dokumentu, které jsou uložené v galeriích, kde se k nim můžete kdykoliv dostat a opakovaně je používat. Stavební bloky můžete taky uložit a distribuovat je spolu se šablonami.

Můžete třeba vytvořit šablonu zprávy, která uživatelům šablony nabízí dva typy průvodního dopisu, ze kterých si můžou vybrat při vytváření vlastní zprávy založené na šabloně.

Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony

Vaše šablony můžou být flexibilní, když k nim přidáte a nakonfigurujete ovládací prvky obsahu, třeba ovládací prvky pro formátovaný text, obrázky, rozevírací seznamy nebo výběr data.

Můžete třeba vytvořit šablonu, která obsahuje rozevírací seznam. Pokud povolíte úpravy rozevíracího seznamu, můžou jiní uživatelé změnit možnosti seznamu podle svých potřeb.

Pokud chcete přidat ovládací prvky, použijte kartu Vývojář na pásu karet. Pokud potřebujete přidat kartu Vývojář , tady je postup.

 1. Na kartě Soubor vyberte Možnosti a zvolte Přizpůsobit pás karet.

 2. V části Přizpůsobit pás karet klikněte na Hlavní karty.

 3. V seznamu zaškrtněte políčko Vývojář a pak OK.

Dialogové okno Přizpůsobit pás karet s vybraným vývojářem

Přidání ovládacích prvků obsahu

Na kartě Vývojář vyberte Tlačítko režimu návrhu na kartě Vývojářrežim návrhu ve skupině Ovládací prvky a vložte požadované ovládací prvky.

Karta Vývojář s vybraným tlačítkem Režim návrhu

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé mohou zadat text

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF můžou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit ho do víc odstavců. Pokud chcete omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. V dokumentu vyberte, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář vyberte Ovládací tlačítko formátovaného textuovládací prvek obsahu ve formátu RTF nebo Ovládací tlačítko prostého textuovládací prvek obsahu prostého textu ve skupině Ovládací prvky .

Vložení ovládacího prvku Obrázek

 1. Vyberte, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář vyberte Ovládací tlačítko obrázkuOvládací prvek Obrázek ve skupině Ovládací prvky.

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

 1. Na kartě Vývojář vyberte Ovládací tlačítko Pole se seznamem na kartě VývojářOvládací prvek obsahu pole se seznamem nebo Ovládací tlačítko rozevíracího seznamu na kartě VývojářOvládací prvek obsahu rozevíracího seznamu ve skupině Ovládací prvky .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a pak zvolte Ikona tlačítka VlastnostiVlastnosti.

  Karta Vývojář s vybraným tlačítkem vlastností ovládacího prvku

 3. Pokud chcete vytvořit seznam voleb, vyberte Přidat v části Vlastnosti pole se seznamem nebo Vlastnosti rozevíracího seznamu.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, třeba Ano, Ne nebo Pravděpodobně. Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

Poznámka: Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravovat , uživatelé nebudou moct vybrat volbu.

Vložení ovládacího prvku Výběr data

 1. Vyberte, kam chcete vložit ovládací prvek pro výběr data.

 2. Na kartě Vývojář vyberte ovládací prvek obsahu Ovládací tlačítko pro výběr data na kartě VývojářVýběr data ve skupině Ovládací prvky .

Vložení zaškrtávacího políčka

 1. Vyberte, kam chcete ovládací prvek zaškrtávacího políčka vložit.

 2. Na kartě Vývojář vyberte ovládací prvek obsahu Ovládací tlačítko zaškrtávacího políčkaZaškrtávací políčko ve skupině Ovládací prvky .

Vložení ovládacího prvku galerie stavebních bloků

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu.

Jsou třeba užitečné, pokud nastavujete šablonu smlouvy a potřebujete do ní přidat různé často používané varianty textu, které závisí na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF a pak použít ovládací prvek Galerie stavebních bloků jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

Ovládací prvek Stavební blok můžete také použít ve formuláři.

 1. Vyberte, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář vyberte Ovládací tlačítko Galerie stavebních bloků na kartě VývojářOvládací prvek obsahu Galerie stavebních bloků ve skupině Ovládací prvky .

 3. Zvolte ovládací prvek obsahu a vyberte ho.

 4. Na kartě Vývojářvyberte vlastnosti ve skupině Ovládací prvky .

  Karta Vývojář s vybraným tlačítkem vlastností ovládacího prvku

 5. Vyberte Galerie a Kategorie stavebních bloků, které chcete zpřístupnit v ovládacím prvku stavební blok.

Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu a ve skupině Ovládací prvky vyberte Vlastnosti.

  Karta Vývojář s vybraným tlačítkem vlastností ovládacího prvku

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu zvolte, jestli může uživatel vaší šablony ovládací prvek obsahu vymazat nebo upravit.

 3. Pokud chcete mít pohromadě několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu, zvolte ovládací prvky nebo text a pak ve skupině Ovládací prvky vyberte Ikona ovládacího tlačítka skupinySeskupit.

  Ovládací tlačítko Seskupení

Máte třeba text právního omezení, které tvoří tři odstavce. Pokud tyto tři odstavce seskupíte příkazem Seskupit, právní omezení nepůjde upravit a bude ho možné odstranit jenom jako celou skupinu.

Přidání popisného textu do šablony

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářené šablony. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

Pokud chcete upravit výchozí pokyny pro uživatele šablony, uděláte to takto:

 1. Na kartě Vývojář vyberte Tlačítko režimu návrhu na kartě Vývojářrežim návrhu ve skupině Ovládací prvky .

  Karta Vývojář s vybraným tlačítkem Režim návrhu

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu, u kterého chcete upravit zástupný text s pokyny.

 3. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

 4. Na kartě Vývojář vyberte Tlačítko režimu návrhu na kartě Vývojářrežim návrhu ve skupině Ovládací prvky , abyste vypnuli funkci návrhu a uložili instruktážní text.

Přidání zámku do šablony

Pokud nechcete, aby uživatelé mohli odstranit nebo upravit určitý ovládací prvek obsahu, můžete do šablony přidat zámek jednotlivých ovládacích prvků obsahu, nebo můžete zamknout celý obsah šablony pomocí hesla.

Přidání zámku do části šablony

 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat zámek.

 2. Vyberte ovládací prvky obsahu, u kterých chcete omezit změny.

  Tip: Vyberte více ovládacích prvků tak, že při výběru ovládacích prvků podržíte stisknutou klávesu CTRL.

 3. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky vyberte skupina ve skupině Ovládací prvky a pak znovu vyberte Seskupovat .

  Nabídka ovládacího prvku Skupina

 4. Na kartě Vývojářvyberte vlastnosti ve skupině Ovládací prvky .

  Karta Vývojář s vybraným tlačítkem vlastností ovládacího prvku

 5. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu udělejte v části Uzamčení něco z tohoto:

  • Zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit, které umožňuje úpravy ovládacího prvku obsahu, ale vlastní ovládací prvek nepůjde odstranit ze šablony nebo dokumentu, který je na šabloně založený.

  • Zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit, které umožňuje ovládací prvek odstranit, ale neumožňuje úpravy obsahu ovládacího prvku.

Toto nastavení použijte, když budete chtít zamknout text, pokud je součástí ovládacího prvku. Pokud třeba často přidáváte právní omezení, můžete tak zajistit, že se jeho text nezmění, a u dokumentů, které právní omezení nevyžadují, ho můžete odstranit.

Přiřazení hesla do šablony

Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, které umožňuje odemknout dokument jenom recenzentům, kteří heslo znají, udělejte toto:

 1. Otevřete šablonu, ke které chcete přiřadit heslo.

 2. Na kartě Revize vyberte Tlačítko Omezit úpravyOmezit úpravy ve skupině Zamknout .

 3. V části Spustit vynucení vyberte Ano, Spustit vynucování ochrany.

 4. Napište heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak ho potvrďte.

Důležité informace: Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, bude moct vaše omezení úprav kdokoliv změnit.

Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Ve slabých heslech nejsou všechny tyto prvky. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: Domov27. Hesla by měla mít minimálně 8 znaků. Obecně platí, že čím je heslo delší, tím je lepší jeho zabezpečení.

Upozornění: Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×