You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Oprávnění k obsahu v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook správa přístupových práv k informacím (IRM) můžete omezit stejně jako oprávnění na jiné soubory Microsoft Office.

Důležité informace: Pokud používáte Office na zařízení Surface RT, můžete zobrazit poštu chráněnou pomocí technologie IRM, ale nemůžete ji odeslat. Chcete zjistit, jakou verzi Office používáte?

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) umožňuje udělovat oprávnění k přístupu k e-mailovým zprávám. Technologie IRM pomáhá zabránit čtení, tisku, přeposílání nebo kopírování citlivých informací neoprávněnými osobami. Podporuje taky uplatňování podnikových zásad pro řízení a distribuci důvěrných informací a informací určených pouze pro vnitřní potřebu, a to jak v organizaci, tak při kontaktu se zákazníky a partnery.

Jestliže pomocí technologie IRM omezíte oprávnění ke zprávě, bude omezení přístupu a používání uplatňováno bez ohledu na to, kam zpráva odchází, protože oprávnění k přístupu k e-mailové zprávě jsou uložena přímo v souboru zprávy.

Poznámka: Technologie IRM nemůže zabránit odstranění, zcizení, poškození, zachycení či přenosu informací nebezpečným softwarem nebo počítačovými viry. Také nemůže zabránit ručnímu kopírování nebo přepsání citlivých informací, pořizování digitálních fotografií nebo snímků obrazovky s chráněným obsahem.

Zpráva s omezenými oprávněními bude mít v seznamu zpráv zobrazenou ikonu zámku.

Při prvním pokusu o otevření e-mailové zprávy, která používá omezená oprávnění, jste připojení k licenčnímu serveru. Pokud licenční server ověří vaše přihlašovací údaje, vystaví licenci pro používání, která definuje úroveň přístupu k souboru. Tento proces je povinný pro všechny soubory, které používají omezená oprávnění. Obsah s omezenými oprávněními tedy nelze otevřít, jestliže vám licenční server dosud nevydal uživatelskou licenci k danému obsahu.

Zobrazení zpráv, pokud technologie IRM není k dispozici

Pokud musíte číst nebo otevírat obsah s omezeným oprávněním, ale Outlook není na počítači, který používáte, dostupný, můžete použít webový prohlížeč. Pokud používáte Outlook na webu nebo Outlook Web App (OWA), můžete zprávy s omezeným přístupem zobrazit v libovolném prohlížeči.

Odebrání technologie IRM ze zprávy, kterou jste odeslali

Pokud jste původním odesílatelem zprávy a chcete odebrat omezená oprávnění, použijte následující postup.

  1. Poklikáním otevřete zašifrovanou zprávu ze složky Odeslaná pošta.

  2. Vyberte Soubor> šifrovat > neomezený přístup.

  3. Vyberte Uložit.

Poznámky: 

  • Odebráním omezených oprávnění ze zprávy, kterou jste odeslali, se zprávy v poštovních schránkách příjemců ne aktualizují. Týká se to jenom kopie zprávy ve složce Odeslaná pošta.

  • Technologie IRM nemůžete odebrat ze zprávy, kterou vám poslal někdo jiný.

Typy souborů, u nichž se uplatní zásady technologie IRM, pokud jsou připojeny ke zprávám

Když jsou ke zprávě spravované pomocí přístupových práv v aplikaci Outlook připojeny následující typy souborů, automaticky se spravují přístupová práva. 

Poznámka: Pokud připojíte soubory zprávy (MSG) aplikace Outlook ke zprávě se spravovanými právy (například při přeposílání víc zpráv aplikace Outlook v jedné zprávě), správa práv se na připojené zprávy vztahovat nebude.

Dokumenty aplikace Word

Typ souboru

Přípona

Dokument

.doc

Dokument

DOCX

Dokument s podporou maker

.docm

Šablona

.dot

Šablona

.dotx

Šablona s podporou maker

DOTM

Dokumenty aplikace Excel

Typ souboru

Přípona

Sešit

.xls

Sešit

.xlsx

Sešit s podporou maker

.xlsm

Šablona

.xlt

Šablona

.xltx

Šablona s podporou maker

.xltm

Binární sešit jiný než XML

.xlsb

Doplněk s podporou maker

.xla

Doplněk s podporou maker

XLAM

Dokumenty aplikace PowerPoint

Typ souboru

Přípona

Prezentace

.ppt

Prezentace

.pptx

Prezentace s podporou maker

.pptm

Šablona

.pot

Šablona

.potx

Šablona s podporou maker

.potm

Přehlídka

.pps

Přehlídka

.ppsx

Přehlídka s podporou maker

.ppsm

Motiv Office

THMX

Soubory aplikace InfoPath

Typ souboru

Přípona

Dynamický formulář nebo šablona

XSN

Dokumenty XPS

Typ souboru

Přípona

Formát XPS (XML Paper Specification)

XPS

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×