Úvod do typů obsahu a jejich publikování

Typ obsahu SharePoint vypíše položku a informace o položce. Položkou se rozumí jeden z mnoha typů souborů – dokument, excelový sešit nebo třeba i stavový indikátor u zprávy o průběhu. Může to být taky seznam nebo složka. Typ obsahu přidružuje tuto položku ke klíčovým metadatům nebo jiným informacím, třeba k šabloně nebo zásadám uchovávání informací.

Můžete například definovat typ obsahu Prodejní smlouva a přidat ho do knihovny, kterou používá váš tým. Vždycky, když někdo bude chtít vytvořit prodejní nabídku, vybere si jednoduše Prodejní smlouvu v nabídce Nový dokument.

Typ obsahu dokumentu, jako je tato prodejní smlouva, může mít tyto atributy:

 • Šablona dokumentu

 • Sloupce přidružené k obsahu, kde každý sloupec představuje položku metadat Následující seznam obsahuje například některá často používaná metadata dokumentu:

  • Prodejce

  • Klientská společnost

  • Číslo
   nákupní objednávky atd.

 • Žádost o automatické zobrazení panelu informací o dokumentech a automatický sběr požadovaných informací vždycky, když uživatel vytvoří nový typ tohoto souboru

 • Nastavení správy informací se zásadami uchovávání informací a o tom, jestli je jde auditovat atd.

Další informace o typech obsahu

Výchozí a vlastní typy obsahu

Výchozí typy obsahu

Vlastní typy obsahu

Publikování typů obsahu

Výchozí a vlastní typy obsahu

Ve výchozím nastavení SharePoint zahrnuje mnoho typů obsahu. Každý obsah v SharePoint je vytvořen z typu obsahu. Můžete použít předdefinované typy obsahu, jako jsou prázdný dokument nebo oznámení, nebo vytvořit vlastní typy obsahu.

Viz Přidání typu obsahu do seznamu nebo knihovny.

Tady je krátký seznam některých výchozích typů obsahu v SharePoint. Existuje mnoho dalších věcí, které uvidíte na stránce nastavení webu na SharePoint m webu.

 • Typy obsahu digitálních materiálů:    zvuk, video a obrázek

 • Typy obsahu dokumentů:    základní stránka, dokument, formulář, odkaz a stránka wikiwebu

 • Typy obsahu seznamu   : oznámení, kontakt, úkol

To je jen vzorek ze širokého spektra dostupných typů obsahu. Výchozí typy, které jsou dostupné na vašem webu, zobrazíte takto:

Zobrazení všech výchozích typů obsahu

 1. Na panelu Snadné spuštění vyberte seznam, se kterým chcete pracovat, nebo klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a potom na Nastavení webu.

 2. V oblasti Galerie návrhů webových stránek klikněte na Obsah webu.

 3. Na stránce Typy obsahu webu uvidíte typy obsahu (například sestavu, obrázek nebo dokument), nadřazený obsah (například dokument, položku nebo multimediální materiály) a zdroj (většinou váš aktuální web).

Vlastní typy obsahu usnadňují uživatelům zachování konzistence. I když existuje mnoho předdefinovaných typů obsahu, můžete pro svou organizaci vytvořit vlastní typy obsahu. Každá organizace má jedinečné požadavky a různé druhy obsahu. Můžou to být například formální smlouvy, sestavy, prodejní nabídky, návrhové specifikace, firemní postupy atd. Můžete vytvořit samostatné typy obsahu, které vám pomůžou se správou všech těchto položek.

Pokud chcete vytvořit vlastní typ obsahu webu, vždy začnete od existujícího typu obsahu. V galerii Návrhář webu můžete vybírat z velké kolekce předdefinovaných typů obsahu webu. Nový typ obsahu webu dědí všechny atributy nadřazeného typu obsahu, jako je jeho šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení nebo sloupce. Po vytvoření můžete některý z těchto atributů změnit. Můžete třeba použít jinou šablonu, než je zadaná v nadřazeném prvku.

Typy obsahu mohou být definovány pro téměř každou položku v SharePoint. Patří mezi ně dokumenty a další soubory, položky seznamu, mediální soubory a složky. Pro každý typ obsahu můžete zadat následující atributy. Tyto atributy se automaticky přiřadí pokaždé, když někdo vytvoří nový dokument nebo jiný soubor určitého typu obsahu.

 • Šablona dokumentu, pokud je to dokument

 • Zásady správy informací, které se týkají uchovávání informací a auditování

 • Sloupce (metadata) přidružené k obsahu

 • Pracovní postupy, které můžou použít položky tohoto typu obsahu

 • Vlastní funkce

Vlastní typ obsahu vytvoříte takto:

Vytvoření vlastních typů obsahu

 1. Na panelu Snadné spuštění vyberte seznam, se kterým chcete pracovat, nebo klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a potom na Nastavení webu.

 2. V oblasti Galerie návrhů webových stránek klikněte na Obsah webu.

 3. Na stránce Typy obsahu webu klikněte na Vytvořit.

 4. Na stránce Nový typ obsahu webu vyplňte Název a Popis vlastního typu obsahu.

 5. V oblasti Nadřazený typ obsahu vyberte nadřazený typ, například Typy obsahu digitálních materiálů nebo Typy obsahu dokumentu. V části nadřazený typ obsahu se změní rozevírací seznam. Vyberte konkrétnější nadřazený typ obsahu. Pokud jste vybrali například Typy obsahu digitálních materiálů, můžete je v tomto poli zúžit na Video nebo Zvuk.

 6. Nakonec určete skupinu, do které tento typ obsahu patří, například Vlastní typy obsahu nebo Typy obsahu složky.

Publikování typů obsahu

Weby mají definované typy obsahu a ty se používají na nich a jim podřízených webech. Někdy ale můžete chtít použít určitý typ obsahu na více webech nebo u více kolekcí webů. Například může vaše organizace chtít používat standardní šablony u dokumentů, které vyžadují standardizovaná metadata. Protože chcete, aby tento typ obsahu pro dokumenty používali všichni uživatelé ve společnosti, je vhodné ho publikovat ve všech kolekcích webů. Další možnost je, že oddělení engineeringu vytvoří typ obsahu pro specifikace designu, které bude chtít publikovat jen v kolekcích webů pro engineering.

Protože typy obsahu zahrnují metadata, jsou typy obsahu a metadata velmi úzce propojené. Služba spravovaných metadat v SharePoint umožňuje publikovat typ obsahu na webech, kde se používá. Weby a kolekce webů, které jsou součástí Služby spravovaných metadat, se označují jako „weby odběratelů“.

Služba spravovaných metadat musí být výslovně vytvořená a konfigurovaná. Pokud chcete zahrnout publikování typu obsahu, určí správce určitou kolekci webů jako centrum. Připojené aplikace a kolekce webů se můžou přihlásit k odběru typů obsahu z tohoto centra. Při konfiguraci Služby spravovaných metadat je možné spravovat typy obsahu centrálně. Typy obsahu se vytváří v centrální lokalitě a všechny aktualizace můžou být automaticky distribuovány na weby odběratelů.

Další informace o publikování typů obsahu najdete v článku Publikování typu obsahu z centrální lokality.

Začátek stránky

Viz také

Přidání sloupců s metadaty k typu obsahu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×