Běžné nástroje pro čtení jsou integrované přímo do Wordu: můžete procházet dokumentem, přidávat komentáře, definovat a překládat slova a kopírovat nebo zvýraznit text i další praktické nástroje pro čtení. Režim celé obrazovky můžete na pásu karet zapnout nebo vypnout.

Pokud dokument čtete, nepíšete ani v něm neděláte významné úpravy, kliknutím nebo klepnutím na Zobrazení > Režim čtení skryjete nástroje a nabídky pro psaní a pro samotnou stránku tak zbude víc místa. Režim čtení automaticky přizpůsobí rozvržení stránky vašemu zařízení, a to pomocí sloupců a větších velikostí písem (oboje můžete upravovat).

Režim čtení ve Wordu

Pokud chcete Režim čtení opustit, klikněte nebo klepněte na Zobrazení > Upravit dokument.

Kromě ovládacích prvků pro čtení, které používáte pravidelně, můžete přiblížit a oddálit obrázky a další objekty, rozbalit nebo sbalit oddíly nebo sledovat vložená videa. Upravování sloupců, barev stránek a rozvržení. Pro rychlý pohyb v dokumentu můžete otevřít navigační podokno.

Obrázek části nabídky Zobrazení v Režimu čtení s vybranou možností Upravit dokument

Čtení

Kliknutím na Zobrazení > Režim čtení se přepnete do rozvržení Režim čtení.

Stránky můžete otáčet kliknutím nebo klepnutím na šipky na okraji obrazovky.

Obrázek s pravou šipkou pro otáčení stránek v Režimu čtení

 • Dvojitým kliknutím nebo dvojitým klepnutím přiblížíte zobrazení a tabulky, grafy a obrázky ve vašem dokumentu vyplní celou stránku.

 • Kliknutím nebo klepnutím mimo objekt zobrazení zase oddálíte a můžete pokračovat ve čtení.

 • Pokud jsou v dokumentu nějaké komentáře, uvidíte na okraji indikátor komentáře. Komentář si přečtete, když na něj kliknete. Pokud chcete vidět všechny komentáře, klikněte na Zobrazení > Zobrazit komentáře.

 • Když chcete přidat vlastní komentáře, vyberte obsah, ke kterému chcete připojit komentář, klikněte na něho pravým tlačítkem, pak klikněte na Nový komentář a do zobrazené bubliny napište text.

  Tip:  Další možnosti na seznamu Zobrazení otevřeném v navigačním podokně, změna šířky sloupce nebo barvy pozadí a přepnutí ze sloupců na normální rozvržení.

Obrázek nabídky Zobrazení v Režimu čtení s vybranou možností navigačního podokna.

Vyberte text, který chcete zkopírovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a potom klikněte na Kopírovat.

Klikněte pravým tlačítkem na text, který chcete přeložit nebo definovat, a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Ve Wordu 2016 klikněte na Přeložit nebo na Inteligentní vyhledávání.

 • V Word 2013 klikněte na Přeložit neboDefinovat. 

Vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem, klikněte na Zvýraznit a klikněte na požadovanou barvu.

Sbalení nebo rozbalení částí dokumentu kliknutím nebo klepnutím. Šipky rozbalit/sbalit se zobrazí, když umísíte kurzor vedle záhlaví. (Pokud používáte dotykové zařízení, jsou viditelné pořád.)

Obrázek znázorňující ovládací šipku pro rozbalení a sbalení vedle záhlaví v Režimu čtení.

Otevřete znovu dokument a pokračujte ve čtení z místa, kde jste skončili. Word si pamatuje, kde jste byli – i když znovu otevřete online dokument z jiného počítače.

Zobrazení pro čtení na celé obrazovce je optimalizované pro čtení dokumentu na obrazovce počítače. V zobrazení pro čtení na celou obrazovku máte také možnost zobrazit dokument tak, jak by se objevil na vytištěné stránce.

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentu na čtení na celou obrazovku.

  Pás karet Office 14

K přechodu ze stránky na stránku v dokumentu můžete použít libovolnou z následujících možností:

 • Klikněte na šipky v dolních rozích stránek.

 • Stiskněte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP nebo MEZERNÍK a BACKSPACE na klávesnici.

 • Klikněte na navigační šipky uprostřed horní části obrazovky.

  Tip: Klikněte na Možnosti zobrazenía potom klikněte na Zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka zobrazení dvou stránek nebo obrazovek najednou.

Přesunutí o jednu obrazovku po obrazovce

 1. Klikněte na Možnosti zobrazenía potom klikněte na Zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka zobrazení dvou stránek nebo obrazovek najednou.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO můžete postupně přesouvat jednu obrazovku.

Klikněte na Možnosti zobrazenía pak proveďte jednu z těchto akcí:

 • Nejdřív se ujistěte, že možnost Zobrazit vytištěnou stránku v části Možnosti zobrazení není vybraná. Pokud chcete text zobrazit ve větší velikosti, klikněte na Zvětšit velikost textu. Pokud chcete na obrazovce zobrazit další text, klikněte na Zmenšit velikost textu.

 • Pokud chcete stránku zobrazit tak, jak by se měla zobrazit při tisku, klikněte na Zobrazit vytištěnou stránku.

 • Pokud chcete zobrazit dvě stránky najednou, klikněte na Zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka.

Přechod na obrazovku

 • Pokud chcete přejít na první nebo poslední obrazovku dokumentu, stiskněte HOME nebo END.

 • Pokud chcete přejít na určitou obrazovku, zadejte číslo obrazovky a stiskněte ENTER.

Přechod na oddíl dokumentu

Pomocí karty Procházet stránky v dokumentu v navigačním podokně můžete najít oddíl dokumentu, na který chcete přejít.

 1. Pokud navigační podokno není viditelné, klikněte v horní části obrazovky na Stránka x z x, klikněte na Přejít na stránku apotom klikněte na Navigační podokno.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na nadpis dokumentu, klikněte na kartu Procházet nadpisy v dokumentu a klikněte na libovolný nadpis. Tato možnost není dostupná, pokud dokument nemá definované žádné nadpisy.

  • Pokud chcete přejít na určitou stránku, klikněte na kartu Procházet stránky v dokumentu a potom klikněte na miniaturu dané stránky.

Začátek stránky

 1. Na záhlaví klikněte na šipku vedle položky Barva zvýraznění textu.

 2. Klikněte na barvu zvýraznění, kterou chcete použít.

 3. Vyberte text nebo obrázek, který chcete zvýraznit.

 • Pokud chcete zvýraznění vypnout, klikněte na Barva zvýraznění textua potom klikněte na Zastavit zvýrazněnínebo stiskněte KLÁVESU ESC.

 • Pokud chcete změnit barvu zvýrazňovaču, klikněte na šipku vedle položky Barva zvýrazněnítextu a potom klikněte na požadovanou barvu.

 • V záhlaví klikněte na Vložit komentář.

Sledování změn v dokumentu

 1. Pokud chcete povolit psaní v dokumentu, klikněte na Možnosti zobrazenía potom klikněte na Povolit psaní.

 2. Znovu klikněte na Možnosti zobrazení, přejděte na Sledovat změnya potom klikněte na Sledovat změny.

 3. Proveďte požadované změny.

Začátek stránky

Vyhledání nebo nahrazení slova nebo fráze

 1. Klikněte na Nástrojea potom na Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat, stejně jako v jakémkoli jiném zobrazení v Microsoft Word.

 3. Pokud chcete nahradit text, který v dokumentu najdete, jiným textem, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte náhradní text.

  Poznámka: Pokud chcete použít nahradit,musíte kliknout na Možnosti zobrazenía potom kliknout na Povolit psaní.

 1. Vyberte slovo nebo frázi v dokumentu.

 2. Klikněte na Nástrojea potom na Research (Výzkum).

  Poznámka: Pokud chcete vybrat konkrétní typ výzkumného materiálu , například slovník, slovník překladu, encyklopedii nebo tezaurus, zvolte ve webovém podokno úloh.

 • Klikněte na Zavřít v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte KLÁVESU ESC.

Začátek stránky

Zobrazení pro čtení na celé obrazovce je optimalizované pro čtení dokumentu na obrazovce počítače. V zobrazení pro čtení na celou obrazovku máte také možnost zobrazit dokument tak, jak by se objevil na vytištěné stránce.

Čtení dokumentu

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentu na čtení na celou obrazovku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

K přechodu ze stránky na stránku v dokumentu můžete použít libovolnou z následujících možností:

 • Klikněte na šipky v dolních rozích stránek.

 • Stiskněte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP nebo MEZERNÍK a BACKSPACE na klávesnici.

 • Klikněte na navigační šipky uprostřed horní části obrazovky.

  Tip: Klikněte na Možnosti zobrazenía potom klikněte na Zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka zobrazení dvou stránek nebo obrazovek najednou.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Možnosti zobrazenía potom klikněte na Zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka zobrazení dvou stránek nebo obrazovek najednou.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO můžete postupně přesouvat jednu obrazovku.

Začátek stránky

Klikněte na Možnosti zobrazenía pak proveďte jednu z těchto akcí:

 • Pokud chcete text zobrazit ve větší velikosti, klikněte na Zvětšit velikost textu.

 • Pokud chcete na obrazovce zobrazit další text, klikněte na Zmenšit velikost textu.

 • Pokud chcete stránku zobrazit tak, jak by se měla zobrazit při tisku, klikněte na Zobrazit vytištěnou stránku.

 • Pokud chcete zobrazit dvě stránky najednou, klikněte na Zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka .

Začátek stránky

 • Pokud chcete přejít na první nebo poslední obrazovku dokumentu, stiskněte HOME nebo END.

 • Pokud chcete přejít na určitou obrazovku, zadejte číslo obrazovky a stiskněte ENTER.

Začátek stránky

Pomocí mapy dokumentu nebo podokna Miniatury můžete najít oddíl dokumentu, na který chcete přejít.

 1. Pokud se podokno Mapa dokumentů nebo Miniatury nezobrazí, klikněte v horní části obrazovky na Přejít na stránku nebo oddíl v dokumentu a potom klikněte na Mapa dokumentu nebo Miniatury.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na nadpis dokumentu, klikněte na něj v mapě dokumentu.

  • Pokud chcete přejít na určitou stránku, klikněte na miniaturu dané stránky.

Začátek stránky

V zobrazení pro čtení na celou obrazovku můžete zvýraznit obsah, sledovat změny, přidávat komentáře a zkontrolovat změny.

Zvýraznění obsahu, který si chcete zapamatovat

 1. Klikněte na Nástroje pročtení a potom klikněte na Barva zvýraznění textu.

 2. Vyberte text nebo obrázek, který chcete zvýraznit.

 • Pokud chcete zvýraznění vypnout, klikněte na Nástrojepro čtení, klikněte na Barva zvýraznění textua potom klikněte na Zastavit zvýrazněnínebo stiskněte ESC.

 • Pokud chcete změnit barvu zvýrazňovaču, klikněte na Nástroje pro čtení,klikněte na šipku vedle položky Barva zvýrazněnítextu a potom klikněte na požadovanou barvu.

Sledování změn v dokumentu

 1. Pokud chcete povolit psaní v dokumentu, klikněte na Možnosti zobrazenía potom klikněte na Povolit psaní.

 2. Znovu klikněte na Možnosti zobrazení, přejděte na Sledovat změnya potom klikněte na Sledovat změny.

 3. Proveďte požadované změny.

Přidávání komentářů

 • Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat komentář, klikněte na Nástrojepro čtení a potom klikněte na Nový komentář.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Nástroje pro čtenía potom klikněte na Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat, stejně jako v jakémkoli jiném zobrazení v Microsoft Office Wordu.

 3. Pokud chcete nahradit text, který v dokumentu najdete, jiným textem, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte náhradní text.

Začátek stránky

 1. Vyberte slovo nebo frázi v dokumentu.

 2. Klikněte na Nástroje pro čtenía potom na Výzkum.

  Poznámka: Pokud chcete vybrat konkrétní typ výzkumného materiálu , například slovník, slovník překladu, encyklopedii nebo tezaurus, zvolte ve webovém podokno úloh.

Začátek stránky

 • Klikněte na Zavřít v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte KLÁVESU ESC.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×