Vztahy ochrany osobních údajů v komunikačním softwaru Microsoft® Lync™ Online umožňují řídit, jaké informace o vašem stavu se zobrazí ostatním uživatelům. Kontaktům je přiřazen jeden z pěti vztahů ochrany osobních údajů a každý takový vztah zajišťuje přístup k různým sadám informací. Například Kolegové, což je vztah přidělený všem novým kontaktům v organizacích při jejich přidání, uvidí více informací než uživatelé se vztahem Externí kontakty, ale méně než uživatelé se vztahem Přátelé a rodina. V tomto tématu je popsáno, ke kterým informacím umožňují jednotlivé vztahy ochrany osobních údajů přístup, jak lze změnit vztah ochrany osobních údajů, který máte nastavený s určitým kontaktem, a jak lze skrýt určité podrobnosti před všemi uživateli.

Co chcete udělat?

Základní informace o stavu a vztazích ochrany osobních údajů

Mezi informace o stavu patří stav dostupnosti (například Online nebo Pryč), indikátor stavu (zelený, žlutý nebo červený), rozvrh, umístění a osobní poznámky a poznámky o nepřítomnosti v kanceláři. V následující tabulce je uvedeno, které atributy informací o stavu jsou k dispozici pro daný vztah ochrany osobních údajů. Kontakty, se kterými máte vztah Pracovní skupina, jsou pravděpodobně důležité. Pouze tyto kontakty vás mohou vyrušit, pokud máte stav nastaven na možnost Nerušit.

Poznámka:  Uživatelům, kteří nejsou nastaveni jako vaši přátelé a mají nastaven stav rozšířeného režimu ochrany osobních údajů, a blokovaným kontaktům se zobrazí jen vaše zobrazované jméno a e-mailová adresa

.

Informace o stavu

Externí kontakty

Kolegové

Pracovní skupina

Přátelé a rodina

Stav

Zobrazované jméno

E-mailová adresa

Titul *

Telefon do zaměstnání *

Mobilní telefon *

Telefon domů *

Jiný telefon

Společnost *

Kancelář *

Adresa do zaměstnání *

Web služby SharePoint *

Místo schůzky #

Předmět schůzky #

Informace o volném čase

Pracovní doba

Místo #

Poznámky (poznámka Mimo kancelář)

Poznámky (Osobní)

Čas posledního aktivního stavu

Webová adresa osobní fotografie

 • Pokud za položkami informací o stavu následuje hvězdička (*), znamená to, že pokud jsou tyto atributy definovány v adresářové službě společnosti, budou je moci vidět všechny kontakty ve vaší organizaci (bez ohledu na vztah ochrany osobních údajů). Budou je vidět také externí kontakty mimo vaši organizaci (pokud jsou nakonfigurovány a rozpoznány v síti vaší organizace).

 • Položky informací o stavu, za kterými je znak křížku (#), jsou povoleny ve výchozím nastavení.

Začátek stránky

Změna vztahu ochrany osobních údajů u kontaktu

Jestliže chcete změnit vztah ochrany osobních údajů, který máte s kontaktem, postupujte takto:

 • Spusťte aplikaci Lync Online a v seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt, přejděte na příkaz Změnit vztah ochrany osobních údajů a klikněte na nový vztah ochrany osobních údajů pro daný kontakt.

Přizpůsobení kontaktních informací

Ve výchozím nastavení je kontaktům při přidání do seznamu kontaktů přidělen vztah ochrany osobních údajů Kolegové, což znamená, že mají přístup pouze k vašemu číslu Telefon do zaměstnání. V případě, že zveřejníte další telefonní čísla (kliknutím na tlačítko Možnosti v hlavním okně aplikace Lync, kliknutím na položku Telefony a zadáním čísel), zejména číslo domů nebo číslo mobilního telefonu, měli byste zajistit následující nastavení vztahů ochrany osobních údajů:

 • Nastavte, aby tato čísla byla dostupná kontaktům, kterým k nim chcete povolit přístup.

 • Nastavte, aby tato čísla nebyla dostupná těm kontaktům, kterým k nim nechcete povolit přístup.

Začátek stránky

Skrytí informačního kanálu o aktivitách

Ve výchozím nastavení se aktualizace vaší osobní poznámky v seznamu Informační kanál o aktivitách zobrazí všem uživatelům s výjimkou uživatelů se vztahem Blokované kontakty a Externí kontakty. Toto nastavení lze změnit pomocí následujících kroků:

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. V dialogovém okně Lync – možnosti klikněte na kartu Osobní.

 3. V blízkosti dolní části pravého podokna v části Informační kanál o aktivitách zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat všechny mé aktualizace v informačním kanálu o aktivitách. Změny vašeho stavu se zobrazí jen u stavu, například v seznamu kontaktů dalších uživatelů.

Skrytí informačního kanálu o aktivitách

Začátek stránky

Skrytí umístění

Ve výchozím nastavení aplikace Lync Online aktualizuje vaše umístění, když se přihlásíte z jiného místa. Tyto informace můžete pro ostatní uživatele skrýt pomocí následujícího postupu:

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte pod svým jménem na nabídku umístění.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat ostatním informace o tom, kde se nacházím.

Nastavení umístění pro Lync

Začátek stránky

Povolení režimu ochrany osobních údajů

Ve výchozím nastavení může informace o vašem stavu zobrazit kdokoli kromě blokovaných kontaktů. Další možnosti ochrany osobních údajů lze nastavit takto:

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. V dialogovém okně Lync – možnosti klikněte na možnost Stav a poté proveďte jednu z následujících akcí:

 3. Klikněte na možnost Informace o mém stavu mají být k dispozici všem bez ohledu na nastavení systému (přepsat výchozí nastavení).

 4. Klikněte na možnost Rozhodnutí nechat na správci systému (aktuálně vidí informace o mém stavu všichni, to se však může v budoucnosti změnit).

  Stav ochrany osobních údajů

Vaše organizace mohla v aplikaci Lync Online povolit režim ochrany osobních údajů. V takovém případě se můžete výběrem z následujících možností rozhodnout, zda chcete zobrazování informací o vašem stavu omezit pouze na osoby, které jste přidali do svého seznamu kontaktů:

 • Informace o mém stavu mají být k dispozici všem

 • Informace o mém stavu mají být k dispozici pouze uživatelům, které mám v seznamu kontaktů

Důležité informace:  Pokud aplikaci Lync Online používáte v režimu ochrany osobních údajů, budou starší verze aplikace Microsoft Communicator blokovány.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×