Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Řazení úkolů, zdrojů a dat v desktopové verzi Projectu

Většinu času si úkoly zobrazíte v chronologickém pořadí při jejich správě. Jak ale projekt roste, může se vám pohotové podívat se na abecední seznam, abyste měli jistotu, že váš plán obsahuje všechny potřebné kroky.

 1. Přejděte na Ganttův diagram.

 2. Klikněte na šipku napravo od záhlaví sloupce Název úkolu.

 3. Klikněte na Seřadit od A do Z.

  Nabídka Název úkolu s vybranou možností Seřadit od A po Z

To je rychlý a znečištěný způsob řazení libovolného sloupce, nejen sloupce Název úkolu.

Vrátit zpět!    Project nabízí několik možností pro obnovení původního pořadí řazení (osnovy):

 • Poslední akci můžete vrátit zpět stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z. Pokud chcete vrátit řadu akcí zpět, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Z.

 • Přidejte sloupec ID a potom ho seřate v číselném pořadí.

Další způsoby řazení

Seřazení více sloupců najednou

Dialogové okno Seřadit umožňuje seřadit podle více sloupců najednou a vrátit se k původní struktuře osnovy projektu, pokud se všechno zkazí.

 1. Klikněte na > seřadit > seřadit podle.

  Nabídka Seřadit na kartě Zobrazení

 2. V poli Seřadit podle vyberte Název.

 3. Vyberte Vzestupně (pokud ještě není vybraná).

 4. Vyberte Zachovat strukturu osnovy, abyste měli jistotu, že později můžete projekt obnovit do původní podoby.

 5. Klikněte na Seřadit.

  Dialogové okno Řazení

Project nejdřív seřadí souhrnné úkoly a potom Dílčí úkol s pod každým souhrnným úkolem.

Vrátit zpět!    V dialogovém okně Seřadit klikněte na Obnovit a potom klikněte na Seřadit.

Začátek stránky

Seřazení úkolů podle data

 1. Přejděte na Ganttův diagram.

 2. Klikněte na šipku napravo od záhlaví sloupce Startnebo Dokončit.

 3. Klikněte na Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu nebo Seřadit od nejnovějšího po nejstarší.

Vrátit zpět!    Stisknutím kombinace kláves Shift+F3 resetujte pořadí na pořadí ID nebo původní pořadí řazení.

Začátek stránky

Řazení úkolů podle zdrojů

Podívejte se, kdo má na každém úkolu podle plánu pracovat, aniž byste opustili Ganttův diagram.

Ganttův diagram s úkoly seskupenými podle zdroje

 1. Přejděte na Ganttův diagram.

 2. Klikněte na šipku napravo od záhlaví sloupce Název úkolu.

 3. Klikněte na Seskupit podle > zdroje.

  Nabídka sloupce Název úkolu se zvolenou možností Seskupení podle zdroje

Vrátit zpět!    Klikněte na šipku napravo od záhlaví Název úkolu a potom klikněte na Bez skupiny.

Pravděpodobně jste si všimli, že v této nabídce existuje spousta způsobů, jak seskupit informace o projektu. Další informace o nich najdete v tématu Seskupení zdrojů nebo úkolů.

Začátek stránky

Další způsoby řazení informací o projektu

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×