Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

V Excelu můžete řadit čísla, text, pracovní dny, měsíce nebo položky z vlastních seznamů, které si vytvoříte. Řadit se dá i podle barvy písma, barvy buňky nebo sady ikon. Řazení také může zohledňovat malá a velká písmena.

Když řadíte sloupec, přeskupíte řádky ve sloupci. Když řadíte více sloupců nebo tabulku, můžete obvykle změnit uspořádání všech řádků na základě obsahu určitého sloupce.

Důležité informace: 

 • Pokud sloupce, které chcete seřadit, obsahují jak čísla, která jsou uložená jako čísla, tak čísla, která jsou uložená jako text, nebudou se čísla řadit správně. Čísla, která jsou uložená jako text, se zobrazí zarovnaná vlevo místo vpravo. Pokud chcete, aby se vybraná čísla formátovala konzistentně, vyberte na kartě Domů v poli Formát čísla možnost Text nebo Číslo.

 • Pole Formát čísla

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

  Data v sousedních sloupcích se seřadí podle dat ve sloupci, který jste vybrali.

 2. Na kartě Data vyberte Vzestupně Ikona Vzestupné řazení nebo Sestupně Ikona Sestupné řazení.

  Pokud chcete řadit takto

  Klikněte na

  Nejnižší hodnoty mají být v horní části sloupce

  A až Z

  Nejvyšší hodnoty mají být v horní části sloupce

  Z až A

Poznámka: Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, zkontrolujte, jestli jsou všechna čísla uložená jako čísla. Záporná čísla naimportovaná z některých účetních systémů mohou být například uložená jako text.

Když přidáte do kritérií řazení další úrovně, můžete řadit podle několika sloupců. Můžete například seřadit sestavu prodeje podle oblasti, pak podle data a nakonec podle prodejce. Každou úroveň řazení představuje jeden řádek v dialogu Seřadit.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data v Excelu vyberte Seřadit

 3. Pokud data obsahují řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale data řádek záhlaví neobsahují, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V řádku vedle možnosti Seřadit podle klikněte v části Sloupec na prázdné místo a pak klikněte na sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

  Můžete také řadit na základě barvy buňky či písma nebo ikony v buňce.

 6. V části Pořadí ve stejném řádku klikněte na A až Ž a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

  Tip: Pokud nenajdete pořadí řazení, které potřebujete, vyberte Vlastní seznam. Pokud vlastní pořadí řazení, které potřebujete, není v seznamu, přečtěte si část Vytvoření vlastního seznamu, podle kterého můžete řadit.

 7. Pokud jste v kroku 5 vybrali možnost Barva buňky, Barva písma, nebo Ikona buňky, klikněte na řádek u možnosti Barva/Ikona a v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 8. Pokaždé, když chcete přidat další sloupec, podle kterého budete řadit, klikněte na Přidat úroveň.

  Ikona Přidat úroveň

  Potom vyplňte u nového řádku sloupce Sloupec, Řazení, Pořadí a Barva/Ikona.

Poznámka: Tento postup v tabulce nefunguje. Pokud chcete řadit podle řádků, musíte odebrat formátování tabulky – na kartě Tabulka vyberte Převést na rozsah.

 1. Klikněte na buňku v řádku, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data v Excelu vyberte Seřadit

 3. Pokud data obsahují řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale data řádek záhlaví neobsahují, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. Klikněte na položku Možnosti.

 5. V části Orientace klikněte nejdřív na Seřadit zleva doprava a potom na OK.

 6. V prvním řádku klikněte v části Řádek do prázdného místa vedle Potom podle. Pak v místní nabídce klikněte na řádek, podle kterého chcete řadit.

 7. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 8. V části Pořadí ve stejném řádku klikněte na A až Ž a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

  Tip: Pokud nenajdete pořadí řazení, které potřebujete, vyberte Vlastní seznam. Pokud vlastní pořadí řazení, které potřebujete, není v seznamu, přečtěte si část Vytvoření vlastního seznamu, podle kterého můžete řadit.

 9. Pokaždé, když chcete přidat další řádek, podle kterého budete řadit, klikněte na Přidat úroveň.

  Ikona Přidat úroveň

  Potom vyplňte u nového řádku sloupce Řádek, Řazení, Pořadí a Barva/Ikona.

Excel obsahuje vlastní seznamy, podle kterých můžete řadit: dny v týdnu a měsíce v roce. Kromě toho můžete vytvářet své vlastní seznamy, například ročníky na gymnáziu – Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta. Jakmile vytvoříte vlastní seznam, můžete ho použít v dialogu Seřadit. Stačí, když kliknete v části Pořadí na možnost Vlastní seznam.

 1. V nabídce Excel klikněte na Předvolby a pak v části Vzorce a seznamy klikněte na Vlastní seznamy.

 2. Klikněte na Přidat.

 3. Zadejte hodnoty seznamu postupně podle toho, jak je chcete seřadit. Jednotlivé hodnoty oddělujte čárkami.

 4. Až budete hotovi, klikněte na Přidat a potom dialog Vlastní seznamy zavřete.

Excel obsahuje vlastní seznamy, podle kterých můžete řadit: dny v týdnu a měsíce v roce. Kromě toho předchozí návod vysvětluje, jak můžete vytvářet své vlastní seznamy, například ročníky na gymnáziu – Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data v Excelu vyberte Seřadit

 3. Pokud data obsahují řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale data řádek záhlaví neobsahují, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V části Pořadí klikněte na Vlastní seznam.

 5. Vyberte seznam, podle kterého chcete řadit, a klikněte na OK.

  Poznámka: Vlastní pořadí řazení se použije pouze u sloupce, který jste vybrali v části Sloupec. Pokud chcete řadit více sloupců podle dne v týdnu, měsíce nebo jiného vlastního seznamu, přečtěte si předchozí návod, jak seřadit seznam podle dvou nebo tří sloupců. V něm se dozvíte, jak řadit podle jednotlivých sloupců.

 1. Vyberte sloupec kalendářních dat nebo časů v oblasti buněk nebo tabulce.

 2. Na kartě Data vyberte Vzestupně Ikona Vzestupné řazení nebo Sestupně Ikona Sestupné řazení.

  Poznámka: Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, data možná obsahují kalendářní data nebo časy, které nejsou uložené jako kalendářní data a časy, ale jako text nebo čísla. Pokud chcete čísla uložit ve formátu kalendářního data nebo času, vyberte daný sloupec a na kartě Domů vyberte v poli Formát čísla možnost Datum nebo Čas.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data v Excelu vyberte Seřadit

 3. V dialogovém okně Seřadit vyberte Možnosti a pak vyberte Rozlišovat malá a velká.

Pokud jsou buňky ve sloupci, podle kterého řadíte, formátované pomocí barvy buňky nebo barvy písma, můžete řadit podle těchto barev. Taky můžete řadit podle sady ikon, kterou jste vytvořili pomocí podmíněného formátování. Protože neexistuje výchozí pořadí řazení podle barvy buňky, barvy písma ani podle ikon, musíte pro každou operaci řazení definovat vlastní pořadí.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data v Excelu vyberte Seřadit

 3. Pokud data obsahují řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale data řádek záhlaví neobsahují, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V části Sloupec klikněte do prázdného místa vedle Potom podle. Pak v místní nabídce klikněte na sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce klikněte na Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 6. V části Barva/Ikona vyberte barvu nebo ikonu.

 7. V části Pořadí zvolte, jestli má být vybraná barva nebo ikona v horní nebo dolní části seznamu.

 8. Pokaždé, když chcete přidat další sloupec, podle kterého budete řadit, klikněte na Přidat úroveň.

  Ikona Přidat úroveň

  Potom vyplňte u nového řádku sloupce Sloupec, Řazení, Pořadí a Barva/Ikona.

Důležité informace: Tuto funkci používejte opatrně. Řazení podle jednoho sloupce v oblasti může vést k nežádoucím výsledkům. Buňky v tomto sloupci se můžou například přesunout pryč od ostatních buněk ve stejném řádku.

 1. Vyberte sloupec v oblasti buněk, která obsahuje dva nebo víc sloupců.

  Poznámka: Tento postup v tabulce nefunguje. Pokud chcete řadit jeden sloupec, musíte odebrat formátování tabulky – na kartě Tabulka vyberte Převést na rozsah.

 2. Vyberte data, která se mají seřadit.

 3. Na kartě Data klikněte na Seřadit.

  Na kartě Data v Excelu vyberte Seřadit

 4. Ve varování, které se vám zobrazí, vyberte možnost Pokračovat s aktuální oblastí a klikněte na Seřadit.

  Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, klikněte na Zpět Ikona Vrátit zpět.

Analýza dat začíná řazením. Řadit můžete podle textu (A až Z nebo Z až A), čísel (nejmenší až největší) nebo podle data a času (nejstarší až nejnovější nebo nejnovější až nejstarší) v jednom nebo několika sloupcích. Řadit je možné také podle vlastního vámi vytvořeného seznamu (například Velký, Střední a Malý). Řadit můžete i podle formátu, včetně barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon. Nejčastěji budete řadit podle sloupce, ale můžete také řadit podle řádků.

Při řazení měníte uspořádání dat do určitého pořadí. Při filtrování naopak skryjete nadbytečná data. Další informace o filtrování najdete v článku o filtrování seznamu dat.

Když řadíte určitou oblast buněk, kritéria řazení se neuloží společně se sešitem. Pokud chcete kritéria řazení uložit, abyste je mohli při příštím otevření sešitu znovu použít, můžete data uložit jako excelovou tabulku. Uložení do tabulky je vhodné, když řadíte víc sloupců nebo když vytváříte složitá kritéria pro řazení a trvalo by dlouho vytvořit je znovu.

Při opakovaném použití kritérií řazení se vám můžou zobrazit jiné výsledky. Může se to stát tehdy, pokud se změnily hodnoty vrácené vzorcem a došlo k přepočítání listu. Také se to může stát, pokud v příslušné oblasti buněk nebo sloupci tabulky došlo k přidání, změně nebo odebrání dat.

Excel řadí data podle následující vzestupného pořadí řazení Pořadí řazení:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mezera) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z NEPRAVDA PRAVDA (chyby v listu) (prázdné buňky).

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

  Data v sousedních sloupcích se seřadí podle sloupce, který jste vybrali pro řazení.

 2. Na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle Seřadit.

  Karta Data, skupina Seřadit a Filtrovat

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Pokud chcete řadit takto

  Klikněte na

  Nejnižší hodnoty mají být v horní části sloupce

  Vzestupně

  Nejvyšší hodnoty mají být v horní části sloupce

  Sestupně

 4. Poznámka: Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, zkontrolujte, jestli jsou všechna čísla uložená jako čísla. Záporná čísla naimportovaná z některých účetních systémů mohou být například uložená jako text.

Když přidáte do kritérií řazení další úrovně, můžete řadit podle několika sloupců. Můžete například seřadit sestavu prodeje podle oblasti, pak podle data a nakonec podle prodejce. Každou úroveň řazení představuje jeden řádek v dialogu Seřadit.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle Seřadita potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta Data, skupina Seřadit a Filtrovat

 3. Klikněte na Přidat úroveň Tlačítko Přidat, pole Seřadit.

  Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale tabulka řádek záhlaví neobsahuje, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V části Sloupec klikněte do prázdného místa vedle podle. Pak v místní nabídce klikněte na sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 6. V části Pořadí ve stejném řádku klikněte na A až Ž a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

  Pokud jste v kroku 5 vybrali možnost Barva písma, Barva buňky, nebo Ikona buňky, klikněte na řádek u možnosti Barva/Ikona a v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 7. Pro každý sloupec, podle kterého chcete řadit, opakujte kroky 3 až 6.

 1. Klikněte na buňku v řádku, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle Seřadita potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta Data, skupina Seřadit a Filtrovat

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. V části Orientace klikněte nejdřív na Seřadit zleva doprava a potom na OK.

 5. Klikněte na Přidat úroveň Tlačítko Přidat, pole Seřadit.

 6. V části Řádek klikněte do prázdného místa vedle Potom podle. Pak v místní nabídce klikněte na řádek, podle kterého chcete řadit.

 7. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 8. V části Pořadí ve stejném řádku klikněte na A až Ž a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 9. Pro každý řádek, podle kterého chcete řadit, opakujte kroky 5 až 8.

Excel obsahuje vlastní seznamy, podle kterých můžete řadit: dny v týdnu a měsíce v roce. Kromě toho můžete vytvářet své vlastní seznamy, například ročníky na gymnáziu – Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta.

 1. V nabídce Excel klikněte na Předvolby a pak v části Vzorce a seznamy klikněte na Vlastní seznamy Tlačítko Vlastní předvolby seznamu.

 2. Klikněte na Přidat.

 3. Zadejte položky seznamu v pořadí, v kterém je chcete seřadit. Po dokončení klikněte na OK.

Excel obsahuje vlastní seznamy, podle kterých můžete řadit: dny v týdnu a měsíce v roce. Kromě toho předchozí návod vysvětluje, jak můžete vytvářet své vlastní seznamy, například ročníky na gymnáziu – Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle Seřadita potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta Data, skupina Seřadit a Filtrovat

 3. Klikněte na Přidat úroveň Tlačítko Přidat, pole Seřadit.

  Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale tabulka řádek záhlaví neobsahuje, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V části Pořadí klikněte na aktuální pořadí řazení, například A až Z, a potom klikněte na Vlastní seznam.

 5. Vyberte seznam, podle kterého chcete řadit, a klikněte na OK.

  Poznámka: Vlastní pořadí řazení se použije pouze u sloupce, který jste vybrali v části Sloupec. Pokud chcete řadit více sloupců podle dne v týdnu, měsíce nebo jiného vlastního seznamu, přečtěte si předchozí návod, jak seřadit seznam podle dvou nebo tří sloupců. V něm se dozvíte, jak řadit podle jednotlivých sloupců.

 1. Vyberte sloupec kalendářních dat nebo časů v oblasti buněk nebo tabulce.

 2. Na kartě Data v části Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle Seřadita potom klikněte na Vzestupně nebo Sestupně.

  Karta Data, skupina Seřadit a Filtrovat

  Poznámka: Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, sloupec možná obsahuje kalendářní data nebo časy, které nejsou uložené jako kalendářní data a časy, ale jako text nebo čísla. Pokud chcete čísla uložit ve formátu kalendářního data nebo času, vyberte daný sloupec a na kartě Domů ve skupině Číslo posuňte ukazatel na pole Formát čísla a potom klikněte na Datum nebo Čas.

Pokud jsou buňky ve sloupci, podle kterého řadíte, formátované pomocí barvy buňky nebo barvy písma, můžete řadit podle těchto barev. Taky můžete řadit podle sady ikon, kterou jste vytvořili pomocí podmíněného formátování. Protože neexistuje výchozí pořadí řazení podle barvy buňky, barvy písma ani podle ikon, musíte pro každou operaci řazení definovat vlastní pořadí.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle Seřadita potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta Data, skupina Seřadit a Filtrovat

 3. Klikněte na Přidat úroveň Tlačítko Přidat, pole Seřadit.

  Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale tabulka řádek záhlaví neobsahuje, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V části Sloupec klikněte do prázdného místa vedle Potom podle. Pak v místní nabídce klikněte na sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce klikněte na Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 6. Pro každý sloupec, podle kterého chcete řadit, opakujte kroky 3 až 5.

Důležité informace: Tuto funkci používejte opatrně. Řazení podle jednoho sloupce v oblasti může vést k nežádoucím výsledkům. Buňky v tomto sloupci se můžou například přesunout pryč od ostatních buněk ve stejném řádku.

 1. Vyberte sloupec v oblasti buněk, která obsahuje dva nebo víc sloupců.

  Poznámka: Tento postup nejde použít v tabulce.

 2. Vyberte data, která se mají seřadit.

 3. Na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Seřadit.

  Karta Data, skupina Seřadit a Filtrovat

 4. Ve varování, které se vám zobrazí, vyberte možnost Pokračovat s aktuální oblastí a klikněte na Seřadit.

  Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, klikněte na Zpět Undo button.

Čínský text je možné řadit podle výslovnosti čínských znaků nebo podle počtu tahů v čínském znaku.

Důležité informace: K provedení tohoto postupu je nutné nejdřív zapnout čínské jazykové funkce. Další informace najdete v článku Zapnutí čínských jazykových funkcí.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle Seřadita potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta Data, skupina Seřadit a Filtrovat

 3. Pokud chcete přidat další kritéria řazení, klikněte na Přidat úroveň Tlačítko Přidat, pole Seřadit.

  Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale tabulka řádek záhlaví neobsahuje, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. Pokud chcete změnit pořadí řazení, klikněte v části Pořadí na aktuální pořadí řazení, například A až Z, a potom klikněte na Vlastní seznam.

 5. Klikněte na Možnosti a pak udělejte jednu z následujících věcí:

  Co chcete udělat

  Akce

  Řazení shora dolů

  V části Orientace klikněte na Seřadit shora dolů.

  Řazení zleva doprava

  V části Orientace klikněte na Seřadit zleva doprava.

  Řazení podle tahů

  V části Metoda klikněte na Řazení podle tahů.

  Řazení podle abecedního porovnávání

  V části Metoda klikněte na Abecední porovnávání.

 6. Klikněte na OK.

  Poznámka: Vlastní pořadí řazení se použije pouze u sloupce, který jste vybrali v části Sloupec. Pokud chcete řadit více sloupců podle dne v týdnu, měsíce nebo jiného vlastního seznamu, přečtěte si předchozí návod, jak seřadit seznam podle dvou nebo tří sloupců. V něm se dozvíte, jak řadit podle jednotlivých sloupců.

Analýza dat začíná řazením. Řadit můžete podle textu (A až Z nebo Z až A), čísel (nejmenší až největší) nebo podle data a času (nejstarší až nejnovější nebo nejnovější až nejstarší) v jednom nebo několika sloupcích. Řadit je možné také podle vlastního vámi vytvořeného seznamu (například Velký, Střední a Malý). Řadit můžete i podle formátu, včetně barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon. Nejčastěji budete řadit podle sloupce, ale můžete také řadit podle řádků.

Při řazení měníte uspořádání dat do určitého pořadí. Při filtrování naopak skryjete nadbytečná data. Další informace o filtrování najdete v článku o filtrování seznamu dat.

Když řadíte určitou oblast buněk, kritéria řazení se neuloží společně se sešitem. Pokud chcete kritéria řazení uložit, abyste je mohli při příštím otevření sešitu znovu použít, můžete data uložit jako excelovou tabulku. Uložení do tabulky je vhodné, když řadíte víc sloupců nebo když vytváříte složitá kritéria pro řazení a trvalo by dlouho vytvořit je znovu.

Při opakovaném použití kritérií řazení se vám můžou zobrazit jiné výsledky. Může se to stát tehdy, pokud se změnily hodnoty vrácené vzorcem a došlo k přepočítání listu. Také se to může stát, pokud v příslušné oblasti buněk nebo sloupci tabulky došlo k přidání, změně nebo odebrání dat.

Excel řadí data podle následující vzestupného pořadí řazení Pořadí řazení:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mezera) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z NEPRAVDA PRAVDA (chyby v listu) (prázdné buňky).

Viz také

Článek o filtrování seznamu dat

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×