Oznámení připomenutí v aplikaci Microsoft To Do jsou závislá na nastavení systému zařízení s Androidem, které používáte, a některá připomenutí mohou být potlačena operačním systémem Android.

Na oznámení s připomenutím na Androidu můžou mít vliv také některé aplikace třetích stran. Postupujte podle návrhů v tomto článku a ujistěte se, že vždy obdržíte všechna připomenutí od uživatele To Do.

Povolení oznámení připomenutí v Nastavení Androidu

Nejprve zkontrolujte, jestli jsou v nastavení zařízení s Androidem povolená oznámení pro aplikaci To Do:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace.

 2. Vyhledejte aplikaci To Do a pak vyberte Oznámení.

 3. Ověřte, že jsou povolená oznámení.

Poznámka: Někteří výrobci zařízení můžou mít jiné prostředí nastavení, aby mohli zkontrolovat, jestli jsou pro aplikace povolená oznámení. Další podrobnosti najdete v dokumentaci k zařízení. 

Dále zkontrolujte, jestli jsou v aplikaci To Do povolená oznámení připomenutí:

 1. V aplikaci Úkol přejděte na Nastavení > Oznámení.

 2. Ověřte, že je povolená možnost Připomenutí.

Nastavení v aplikacích třetích stran

Některé aplikace třetích stran vám můžou zabránit v odesílání připomenutí, aby se minimalizovala spotřeba dat.

Ve většině případů byste měli být schopni změnit nastavení v těchto aplikacích tak, aby povolovaly oznámení pro úkol. 

Postup řešení potíží pro konkrétní zařízení s Androidem

V následujícím seznamu postupujte podle příslušných kroků pro vaše zařízení nebo operační systém a ujistěte se, že oznámení připomenutí v aplikaci To Do budou fungovat podle očekávání. 

Vyberte své zařízení

 1. Samsung

  1. Zařízení Samsung s Androidem 11

  2. Zařízení Samsung s Androidem 9 nebo 10

  3. Zařízení Samsung s Androidem 7 nebo 8

  4. Zařízení Samsung s Androidem 6 nebo nižším

 2. Asus

  1. Asus Zenfone

 3. Huawei

  1. Huawei Honor 6

  2. Huawei Honor 8

  3. Huawei P8 Lite

  4. Huawei Mate 8 a Huawei Nova Plus

  5. Huawei P9 Plus

  6. Huawei P20, P20 Lite, Mate 10, Honor 9 Lite a Mate 9 Pro

 4. LeEco/LeTV

 5. Lenovo

 6. OnePlus

  1. Zařízení OnePlus s Androidem 7 a staršími verzemi

  2. Zařízení OnePlus s Androidem 8 nebo novějším

 7. Oppo

 8. Xiaomi

Potřebujete další pomoc?

Zařízení Samsung

Upřednostnění oznámení od toku pomocí následujícího postupu:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace > To Do > App Settings > Notifications.

 2. Povolte možnost Nastavit jako prioritu.

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Správa zařízení > Baterie > Nemonitorované aplikace.

 2. Přidat úkol do seznamu

Zařízení Samsung s Androidem 11

Na zařízeních Samsung běžících na Androidu 11 existuje několik nastavení optimalizace. 

Povolit použití zpracování na pozadí pomocí následujícího postupu: 

 1. Přejděte na Poslední aplikace a vyhledejte Úkol.

 2. Dloho stiskněte ikonu Úkol a pak vyberte Uzamknout aplikaci.

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace a pak vyberte Úkol.

 2. Přejděte na Informace o aplikaci > Baterie > Optimalizovat využití baterie a pak povolte možnost Úkol.

 3. Přejděte na Nastavení > Aplikace.

 4. Vyberte nabídku se třemi tečkami ( . . . . ) a pak vyberte Speciální přístup > Optimalizovat využití baterie.

 5. Ověřte, že je povolená funkce Úkol .

Zkontrolujte další nastavení optimalizace Androidu 11 následujícím způsobem: 

 1. Přejděte do nastavení > baterie a péče o zařízení.

 2. V pravém horním rohu vyberte nabídku se třemi tečkami ( . . . . ).

 3. Vyberte Automation a pak zakažte automatické optimalizace denního a adaptivního úspory energie.

 4. Přejděte do Nastavení > Baterie a Péče o zařízení > Další nastavení baterie a pak zakažte adaptivní baterii.

 5. Přejděte do Nastavení > Baterie a Péče o zařízení > Limity využití na pozadí a pak zakažte možnost Umístit nepoužívané aplikace do režimu spánku.

 6. Ověřte, že funkce To Do není součástí seznamů aplikací pro spaní nebo hluboké spaní .

Zařízení Samsung s Androidem 9 nebo 10 

Optimalizace baterie jsou v těchto verzích Androidu ve výchozím nastavení zapnuté. Zajistěte, aby funkce To Do ignorovala optimalizace baterie vždy, když dojde k aktualizaci nebo po restartování zařízení. 

Nastavení Nepoužívané aplikace můžete spravovat následujícím způsobem: 

 1. Přejděte na Nastavení > Péče o zařízení > > baterie. . > Nastavení.

 2. V případě potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace To Do v seznamech aplikacíPro spaní a Zakázáno.

 3. Vypněte možnost Automaticky zakázat nepoužívané aplikace .

Poznámka: Na některých zařízeních se tato nastavení můžou nacházet v Nastavení > Péče o zařízení > Baterie > App Power Management.

Optimalizaci zesilování her na zařízení zakažte následujícím způsobem: 

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace.

 2. Vyberte Game Booster a pak zakažte všechny relevantní možnosti.

 3. Vyberte službu optimalizace her a pak odeberte všechna relevantní oprávnění.

 4. Vyberte aplikaci Game Launcher a zakažte ji.

Zařízení Samsung s Androidem 7 nebo 8

Přidejte aplikaci To Do do seznamu Nesledované aplikace na svém zařízení následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Péče o zařízení > Baterie > Nemonitorované aplikace.

 2. Vyberte trojitý tečka ( . . . . ) a přidejte úkol do seznamu.

Zařízení Samsung s Androidem 6 nebo nižším

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace.

 2. Vyberte trojitý tečka ( . . . . ) vyberte možnost Speciální přístup > Optimalizovat využití baterie a ověřte, že není vybrána možnost To Do (Úkol ).

Zařízení Asus

Asus Zenfone

Seznam úkolů jako chráněné aplikace pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřete aplikaci Mobile Manager .

 2. Přejděte do seznamu Boost > Enable Boost > Protected Apps ( Povolit boost > chráněné aplikace ).

 3. Ověřte , že je úkol v seznamu.

Nastavte to Do tak, aby se spouštěl při spuštění zařízení následujícím způsobem: 

 1. Přejděte na Mobile Manager > PowerMaster > Auto Start Manager.

 2. Ověřte, že je pro aplikaci To Do povolené automatické spuštění .

Povolit zpracování na pozadí

 1. Přejděte na Mobile Manager > Nastavení > PowerMasteru (nebo možnosti pro úsporu baterie).

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Vyčistit v pozastavených a automaticky zakázaných aplikacích z možností automatického spuštění.

Zařízení Huawei

Huawei Honor 6

Povolte oznámení pro úkol následujícím způsobem:

 1. Přejděte do Nastavení > Správce oznámení.

 2. Pokud chcete dostávat nabízená oznámení, vyberte Upozornit na úkol .

Seznam úkolů jako chráněné aplikace pomocí následujícího postupu:

 1. Přejděte na Nastavení > Úspora energie > chráněné aplikace.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Huawei Honor 8

Povolte oznámení pro úkol následujícím způsobem: 

 1. Přejděte na Nastavení > oznamovací panel & stavovém řádku > Centru oznámení.

 2. Ověřte, že jsou pro úkol aktivní funkce Povolit oznámení a Zobrazení priority .

Seznam úkolů jako chráněné aplikace pomocí následujícího postupu:

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesňující nastavení > Správce baterie.

 2. Vyberte Chráněné aplikace.

 3. Povolte možnost To Do (Úkol).

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace > Upřesnit.

 2. Vyberte Ignorovat optimalizace baterie a pak vyberte Úkol.

Huawei P8 Lite

Povolte oznámení pro úkol následujícím způsobem:

 1. Přejděte do aplikace Phone Manager a pak vyberte Správce oznámení.

 2. Vyberte Pravidla a ověřte, že je nastavená možnost Úkol pro odesílání oznámení.

 3. Ověřte, jestli některá další nastavení na této stránce neblokují oznámení.

Nastavte to Do tak, aby se spouštěl při spuštění zařízení následujícím způsobem:

 1. Přejděte do aplikace Phone Manager a pak vyberte Správce spouštění.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Huawei Mate 8 a Huawei Nova Plus

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem: 

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesňující nastavení > Správce baterie > Chráněné aplikace.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Huawei P9 Plus

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem: 

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace > Nastavení > Speciální přístup > Ignorovat optimalizaci baterie.

 2. Vyberte Povolit pro úkol.

Huawei P20, P20 Lite, Mate 10, Honor 9 Lite a Mate 9 Pro

Ověřte nastavení spuštění aplikace následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > spuštění aplikaceBattery >.

 2. Vyberte Spravovat ručně a pak povolte všechny možnosti pro Úkol.

Nastavte to Do tak, aby se spouštěl při spuštění zařízení následujícím způsobem: 

 1. Přejděte na Nastavení > Všechny > Správce spouštění.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Zařízení LeEco/LeTV

Nastavte to Do tak, aby se spouštěl při spuštění zařízení následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > oprávnění > Spravovat automatické spuštění.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Seznam úkolů jako chráněné aplikace pomocí následujícího postupu:

 1. Přejděte na Nastavení > >správa úspory energie > Ochrany aplikací.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Poznámka: Pokud jste zapnuli čištění zamykací obrazovky nebo ultra dlouhý pohotovostní režim během režimu spánku, budete muset tyto možnosti zakázat, abyste mohli povolit oznámení to do. 

Zařízení Lenovo

Nastavte to Do tak, aby se spouštěl při spuštění zařízení následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Power Manageru > správa aplikací na pozadí.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace.

 2. Vyberte aplikaci Úkol a pak vyberte Baterie.

 3. Vypněte baterii a optimalizaci napájení.

Zařízení OnePlus

Zařízení OnePlus s Androidem 7 a staršími verzemi

Nastavte to Do tak, aby se spouštěl při spuštění zařízení následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace.

 2. Vyberte ikonu ozubeného kola a pak vyberte Automatické spuštění aplikace.

 3. Povolte možnost To Do (Úkol).

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace.

 2. Vyberte ikonu ozubeného kola a pak vyberte Speciální přístup > Optimalizace baterie.

 3. Vypněte možnost Úkol.

Poznámka: Na některých zařízeních najdete tuto možnost v části Nastavení > Optimalizace baterie > baterie.

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje pokročilou optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte do nastavení > optimalizace baterie > baterie.

 2. Vyberte nabídku se třemi tečkami ( . . . . ) a pak vyberte Rozšířená nebo rozšířená optimalizace.

 3. Zakažte všechny možnosti pro úkol.

Poznámka: Toto nastavení nemusí být dostupné na všech zařízeních v této kategorii.

Zařízení OnePlus s Androidem 8 nebo novějším

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte do nastavení > optimalizace baterie > baterie.

 2. Vyberte Aplikace, které nejsou optimalizované, a pak vyberte Všechny aplikace.

 3. Nastavte naNeoptimamalovat.

Pokud chcete vymazat úložiště aplikace To Do, postupujte takto: 

 1. Přejděte na Nastavení > Rozšířená > Správa posledních aplikací.

 2. Ověřte, že je pro úkol povolená funkce Normální vymazání .

Vypněte pokročilou optimalizaci následujícím způsobem: 

 1. Přejděte do nastavení > optimalizace baterie > baterie.

 2. Vyberte nabídku se třemi tečkami ( . . . . ) a pak vyberte Rozšířená nebo rozšířená optimalizace.

 3. Zakažte všechny možnosti pro úkol.

Zařízení OPPO

Povolte oznámení pro úkol následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > oznamovací panel & stavovém řádku > Centru oznámení.

 2. Ověřte, že jsou povolené možnosti To Do (Úkol) povolit oznámení a prioritní zobrazení .

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje optimalizaci baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace > Pokročilé > Ignorovat optimalizaci baterie.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Seznam úkolů jako chráněné aplikace pomocí následujícího postupu:

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesňující nastavení > Správce baterie > Chráněné aplikace.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Povolit použití zpracování na pozadí pomocí následujícího postupu: 

 1. Přejděte na Nastavení > Správa aplikací > Automatické spouštění aplikací.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

 3. Přejděte na Nastavení > Aplikace > Úkol.

 4. Přejděte na Informace o aplikaci > Využití baterie a pak vyberte Spustit na pozadí.

Poznámka: Toto nastavení nemusí být dostupné na všech zařízeních v této kategorii.

Zařízení Xiaomi

Nastavte to Do tak, aby se spouštěl při spuštění zařízení následujícím způsobem:

 1. Přejděte na oprávnění > aplikace zabezpečení> automatického spuštění.

 2. Povolte možnost To Do (Úkol).

Nastavte zařízení tak, aby ignoruje spořič baterie, a to následujícím způsobem:

 1. Přejděte na Bezpečnostní > Battery > App Battery Saver.

 2. Vyberte Úkol a pak vyberte Bez omezení.

Pokud chcete optimalizovat využití energie na zařízení, postupujte takto: 

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesňující nastavení > Správce baterie > Plán napájení a nastavte ho na Výkon.

 2. Přejděte na Nastavení > Upřesňující nastavení > Správce baterie > Chráněné aplikace a pak do seznamu přidejte Úkol .

 3. Přejděte na Nastavení > Aplikace, vyberte To Do > Battery > Power-intensive prompt a potom po vypnutí obrazovky vyberte Pokračovat v běhu.

 4. Přejděte na Nastavení > Další nastavení > Baterie & Výkon > Správa využití baterie aplikací a pak zakažte režim úspory energie .

 5. Vyberte Ukládání energie na pozadí a pak vyberte >Nastavení pozadí > Žádná omezení.

Povolit použití zpracování na pozadí pomocí následujícího postupu:

 1. Přejděte na stránku s informacemi o aplikaci Úkol, a to buď dlouhým stisknutím ikony aplikace, nebo v Nastavení.

 2. Ověřte, že je spořič baterie nastavený na žádné omezení.

Poznámka: Toto nastavení platí jenom pro zařízení Xiaomi s MIUI 10, 11 a 12.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte stále problémy s oznámeními připomenutí po provedení předchozích kroků pro konkrétní zařízení s Androidem, vyzkoušejte některý z dalších kroků pro řešení potíží níže.

Povolení opakovaných připomenutí 

Vyzkoušejte následující:

 • Aby k opakovanému úkolu došlo, před vytvořením nového úkolu nejprve dokončete předchozí úkol ve stejné řadě.

 • Ověřte, že jste připojení k internetu, jinak se další úkol v opakující se řadě nevytvoří.

Ujistěte se, že váš telefon má připojení k internetu.

Pokud chcete dostávat oznámení, musí být zařízení připojené k internetu. Můžete to zkontrolovat tak, že otevřete mobilní prohlížeč a navštívíte jakýkoli veřejný web.

Pokud se web úspěšně načte, můžete pokračovat.

Kontrola spořiče dat

Pokud chcete ověřit, že režim Úspora dat nezabrání oznámením na vašem zařízení, použijte zařízení s Androidem bez něj na chvíli, pokud ho aktuálně máte povolené.

Nastavení můžete změnit tak, že přejdete na Nastavení > Síť & využití dat > internetu > Data Saver.

Vypnutí funkce Nerušit

V nastaveních > oznámení se ujistěte, že je pro zařízení s Androidem vypnutá možnost Nerušit. 

Vymazání mezipaměti aplikace Úkol 

Na zařízení s Androidem přejděte do Nastavení > Aplikace. Vyhledejte a vyberte aplikaci Úkol , vyberte Úložiště a pak vymažte mezipaměť. 

Restartujte aplikaci nebo zařízení. 

 • Pokud problémy s oznámeními přetrvávají i po provedení příslušných návrhů pro řešení potíží v tomto článku, restartujte aplikaci To Do a zkuste to znovu. 

 • Pokud restartování aplikace nepomůže, zkuste zařízení restartovat.

Kontaktujte nás

Pokud na zařízení s Androidem i nadále narazíte na problémy s oznámeními To Do, kontaktujte nás s žádostí o další pomoc.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×