Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ACCRINT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí souhrn úroku z cenných papírů, ze kterých je úrok placen v pravidelných termínech.

Syntaxe

ACCRINT(emise, první_úrok, vypořádání, sazba, nom_hodnota, počet_plateb, [základna], [metoda_výpočtu])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ACCRINT obsahuje následující argumenty.

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • První_úrok: Povinný argument. Datum výplaty prvního úroku.

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Nom_hodnota: Povinný argument. Nominální hodnota cenného papíru. Pokud není argument nom_hodnota uveden, funkce ACCRINT použije hodnotu 1 000 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropský 30/360

 • Metoda_výpočtu: Nepovinný argument. Logická hodnota určující období, která se použijí pro výpočet celkových nahromaděných úroků, kdy datum vypořádání následuje po datu první_úrok. Hodnota PRAVDA (1) vrací celkový nahromaděný úrok za všechna období. Hodnota NEPRAVDA (0) vrací nahromaděný úrok od data první_úrok do vypořádání. Jestliže tento argument nezadáte, použije se jeho výchozí hodnota PRAVDA.

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Emise, první_úrok, vypořádání, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud emise, první_úrok nebo vypořádání nepředstavují platná kalendářní data, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je úrok ≤ 0 nebo nom_hodnota ≤ 0, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je počet_plateb jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je emise ≥ vypořádání, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Výsledek funkce ACCRINT se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • Ai = počet dnů připadajících na i-té kvazi-kupónové období v odlišném období.

  • NC = počet kvazi-kupónových období, která jsou obsažena v odlišném období. (Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.)

  • NLi = normální délka ve dnech kvazi-kupónového období v odlišném období.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

39508

Datum emise

39691

Datum výplaty prvního úroku

39569

Datum vypořádání

0,1

Kupónová sazba cenného papíru

1000

Nominální hodnota

2

Pololetní platby (viz výše)

0

Základna 30/360 (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Nahromaděný úrok dluhopisu za výše uvedených podmínek.

16,666667

=ACCRINT(DATUM(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Nahromaděný úrok za výše uvedených podmínek, ale s datem emise 5. března 2008.

15,555556

=ACCRINT(DATUM(2008, 4, 5), A3, A4, A5, A6, A7, A8, PRAVDA)

Nahromaděný úrok za výše uvedených podmínek, ale s datem emise 5. března 2008, počítaný od prvního_úroku po vypořádání.

7,2222222

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×