Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ACCRINT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí souhrn úroku z cenných papírů, ze kterých je úrok placen v pravidelných termínech.

Syntaxe

ACCRINT(emise, první_úrok, vypořádání, sazba, nom_hodnota, počet_plateb, [základna], [metoda_výpočtu])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ACCRINT obsahuje následující argumenty.

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • První_úrok: Povinný argument. Datum výplaty prvního úroku.

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Nom_hodnota: Povinný argument. Nominální hodnota cenného papíru. Pokud není argument nom_hodnota uveden, funkce ACCRINT použije hodnotu 1 000 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropský 30/360

 • Metoda_výpočtu: Nepovinný argument. Logická hodnota určující období, která se použijí pro výpočet celkových nahromaděných úroků, kdy datum vypořádání následuje po datu první_úrok. Hodnota PRAVDA (1) vrací celkový nahromaděný úrok za všechna období. Hodnota NEPRAVDA (0) vrací nahromaděný úrok od data první_úrok do vypořádání. Jestliže tento argument nezadáte, použije se jeho výchozí hodnota PRAVDA.

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Emise, první_úrok, vypořádání, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud emise, první_úrok nebo vypořádání nepředstavují platná kalendářní data, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je úrok ≤ 0 nebo nom_hodnota ≤ 0, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je počet_plateb jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je emise ≥ vypořádání, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Výsledek funkce ACCRINT se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • Ai = počet dnů připadajících na i-té kvazi-kupónové období v odlišném období.

  • NC = počet kvazi-kupónových období, která jsou obsažena v odlišném období. (Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.)

  • NLi = normální délka ve dnech kvazi-kupónového období v odlišném období.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

39508

Datum emise

39691

Datum výplaty prvního úroku

39569

Datum vypořádání

0,1

Kupónová sazba cenného papíru

1000

Nominální hodnota

2

Pololetní platby (viz výše)

0

Základna 30/360 (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Nahromaděný úrok dluhopisu za výše uvedených podmínek.

16,666667

=ACCRINT(DATUM(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Nahromaděný úrok za výše uvedených podmínek, ale s datem emise 5. března 2008.

15,555556

=ACCRINT(DATUM(2008, 4, 5), A3, A4, A5, A6, A7, A8, PRAVDA)

Nahromaděný úrok za výše uvedených podmínek, ale s datem emise 5. března 2008, počítaný od prvního_úroku po vypořádání.

7,2222222

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×