Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ACCRINTM v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Syntaxe

ACCRINTM(emise, vypořádání, sazba, nom_hodnota, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ACCRINTM obsahuje následující argumenty:

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Nom_hodnota: Povinný argument. Nominální hodnota cenného papíru. Pokud není argument nom_hodnota uveden, funkce ACCRINTM použije hodnotu 1 000 Kč.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Emise, vypořádání a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud emise nebo vypořádání nejsou platné datum, vrátí funkce ACCRINTM #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud sazba ≤ 0 nebo pokud ≤ 0, vrátí funkce ACCRINTM #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ACCRINTM #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud problém ≥ vypořádání, vrátí funkce ACCRINTM #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Výsledek funkce ACCRINTM se vypočítá následujícím způsobem:

  ACCRINTM = nom_hodnota x sazba x A/D

  kde:

  • A = počet dnů pro výpočet měsíčního nahromaděného úroku. Pro úrok v době splatnosti je to počet dnů mezi datem emise a datem splatnosti cenného papíru.

  • D = roční základna.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

39539

Datum emise

39614

Datum splatnosti

0,1

Úrok v procentech

1000

Nominální hodnota

3

Základna aktuální/365 (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Nahromaděný úrok za výše uvedených podmínek.

20,54794521

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×