Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ACCRINTM v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Syntaxe

ACCRINTM(emise, vypořádání, sazba, nom_hodnota, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ACCRINTM obsahuje následující argumenty:

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Nom_hodnota: Povinný argument. Nominální hodnota cenného papíru. Pokud není argument nom_hodnota uveden, funkce ACCRINTM použije hodnotu 1 000 Kč.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Emise, vypořádání a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud emise nebo vypořádání nejsou platným datem, vrátí funkce ACCRINTM #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud je ≤ 0 nebo pokud ≤ 0, vrátí funkce ACCRINTM hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce ACCRINTM hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je ≥ vypořádání, vrátí funkce ACCRINTM hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Výsledek funkce ACCRINTM se vypočítá následujícím způsobem:

  ACCRINTM = nom_hodnota x sazba x A/D

  kde:

  • A = počet dnů pro výpočet měsíčního nahromaděného úroku. Pro úrok v době splatnosti je to počet dnů mezi datem emise a datem splatnosti cenného papíru.

  • D = roční základna.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

39539

Datum emise

39614

Datum splatnosti

0,1

Úrok v procentech

1000

Nominální hodnota

3

Základna aktuální/365 (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Nahromaděný úrok za výše uvedených podmínek.

20,54794521

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×