Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí souhrn dat v seznamu nebo v databázi. Funkce AGGREGATE dokáže použít různé agregační funkce na seznam nebo databázi s možností ignorování skrytých řádků a chybových hodnot.

Syntaxe

Forma odkazu

AGGREGATE(funkce; možnosti; odkaz1; [odkaz2]; …)

Maticová forma

AGGREGATE(funkce; možnosti; matice; [k])

Syntaxe funkce AGGREGATE obsahuje následující argumenty:

 • Funkce:     Povinný argument. Číslo 1 až 19 udávající, která funkce má být použita.

Číslo

Funkce

1

PRŮMĚR

2

POČET

3

POČET2

4

MAX

5

MIN

6

SOUČIN

7

SMODCH.VÝBĚR.S

8

SMODCH.P

9

SUMA

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTIL.INC

17

QUARTIL.INC

18

PERCENTIL.EXC

19

QUARTIL.EXC

 • Možnosti   :  Povinný argument. Číselná hodnota určující, které hodnoty se v oblasti určené k vyhodnocení mají pro funkci ignorovat.

  Poznámka: Funkce nebude ignorovat skryté řádky, vnořené mezisoučty nebo vnořené celkové hodnoty, pokud argument matice obsahuje výpočet, například: =AGGREGATE(14;3;A1:A100*(A1:A100>0);1)

Možnost

Chování

0 nebo neuveden

Ignorovat vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

1

Ignorovat skryté řádky a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

2

Ignorovat chybové hodnoty a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

3

Ignorovat skryté řádky, chybové hodnoty a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

4

Neignorovat nic

5

Ignorovat skryté řádky

6

Ignorovat chybové hodnoty

7

Ignorovat skryté řádky a chybové hodnoty

 • Odkaz1:     Povinný argument. První číselný argument pro funkce používající víc číselných argumentů, pro které chcete získat souhrnnou hodnotu.

 • Odkaz2;...:     Nepovinný argument. Číselné argumenty 2 až 253, pro které chcete získat souhrnnou hodnotu.

  Pro funkce, které používají matice, je argument Odkaz1 maticí, maticovým vzorcem nebo odkazem na oblast buněk, pro které chcete získat souhrnnou hodnotu. Odkaz2 je druhý argument povinný pro určité funkce. Následující funkce požadují argument Odkaz2:

Funkce

LARGE(matice;k)

SMALL(matice;k)

PERCENTIL.INC(matice;k)

QUARTIL.INC(matice;kvartil)

PERCENTIL.EXC(matice;k)

QUARTIL.EXC(matice;kvartil)

Poznámky

Funkce :

 • Jakmile po zadání funkce AGGREGATE do buňky v sešitu zapíšete argument Funkce, uvidíte seznam všech funkcí, které lze použít jako argumenty

Chyby:

 • Pokud se vyžaduje druhý argument odkazu, ale není k dispozici, funkce AGGREGATE vrátí #VALUE! .

 • Pokud je jeden nebo více odkazů prostorových, funkce AGGREGATE vrátí #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Typ oblasti:

 • Funkce SUBTOTAL pracuje se sloupci dat neboli svislými oblastmi. Není určena pro zpracování řádků dat, tj. vodorovných oblastí. Pokud například provedete mezisoučet vodorovné oblasti pomocí možnosti 1, jako například AGGREGATE(1; 1; odkaz1), skrytí sloupce nebude mít vliv na hodnotu agregovaného součtu. Skrytí řádku ve svislé oblasti však bude mít vliv na hodnotu agregovaného součtu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

#DIV/0!

82

72

65

30

95

#NUM!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

Vzorec

Popis

Výsledek

=AGGREGATE(4; 6; A1:A11)

Vypočítá maximální hodnotu a současně ignoruje chybové hodnoty v oblasti

96

=AGGREGATE(14; 6; A1:A11; 3)

Vypočítá třetí nejvyšší hodnotu a současně ignoruje chybové hodnoty v oblasti

72

=AGGREGATE(15; 6; A1:A11)

Vrátí se #VALUE! . Důvodem je, že funkce AGGREGATE očekává druhý argument odkazu, protože funkce (SMALL) ho vyžaduje.

#HODNOTA!

=AGGREGATE(12; 6; A1:A11; B1:B11)

Vypočítá medián a současně ignoruje chybové hodnoty v oblasti

68

=MAX(A1:A2)

Vrátí chybovou hodnotu, protože v oblasti určené k vyhodnocení jsou chybové hodnoty.

#DIV/0!

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×