Pokud chcete zdůraznit nebo zobrazit informace ve fázích, můžete do obrázku SmartArt nebo k samostatnému obrazci v obrázku SmartArt přidat animaci. Můžete třeba rychle přilétnout obrazcem z jedné strany obrazovky nebo pomalu zeslábnout.

Přidání animace

Pokud chcete animovat obrázek SmartArt, přejděte na obrázek SmartArt, který chcete animovat, klikněte na Animace a ve skupině Animace klikněte na typ animace, kterou chcete použít. Další možnosti Tlačítko Více kliknutím na Další možnosti. (Pokud chcete animaci odebrat, stačí kliknout na Žádné.)

Tlačítko Více na kartě Animace

Po přidání animace můžete animovat jednotlivé obrazce.

 1. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Možnosti efektua potom klikněte na Jeden po jednom.

  Tlačítko Možnosti efektu ve skupině Animace

 2. Ve skupině Upřesnit animace klikněte na Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na šipku Dvojitá rozbalovací šipka a zobrazte všechny obrazce v obrázku SmartArt.

 4. Vyberte všechny obrazce, které nechcete animovat (podržte stisknutou klávesu CTRL a potom postupně klikněte na každý obrazec) a potom ve skupině Animace klikněte na Žádné. (Tímto odeberete animační efekt z obrazce. Neodebere obrazec z obrázku SmartArt.)

  Možnost pro žádnou animaci (Žádná) ve skupině Animace

 5. U každého zbývajícího obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec v podokně animací a vyberte požadované možnosti animace.

Tip: Pomocí funkce Kopírovat animaci (na kartě Animace ve skupině Upřesnit animace) můžete rychle kopírovat animace z jednoho obrázku SmartArt do druhého.

 1. Přejděte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete vrátit zpět.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na ikonu pro otevření dialogového okna Ikona pro otevření dialogového okna na pásu karet.

  Ikona pro otevření dialogového okna na kartě Animace

 3. Klikněte na kartu Animace obrázku SmartArt a zaškrtněte políčko Obrácené pořadí.

  Část karty Animace SmartArt se zobrazeným zaškrtávacím políčkem Obrácené pořadí

Animaci můžete upravit pomocí možností efektu.

Důležité informace: U obrazců jsou dostupné některé animační efekty, které nejsou dostupné pro obrázky SmartArt. Pokud chcete tyto efekty použít u obrázku SmartArt, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Převést na obrazce.

 1. Přejděte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete upravit.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na šipku napravo od animace, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Možnosti efektu.

  Rozevírací nabídka s možnostmi efektu

 4. V dialogovém okně vyberte na kartě Animace obrázku SmartArt v seznamu Obrázek skupiny jednu z následujících možností:

  Možnost

  Popis

  Jako jeden objekt

  Animuje celý obrázek SmartArt jako jeden velký obrázek nebo objekt.

  Vše najednou

  Animuje každý obrazec jednotlivě současně. Rozdíl mezi touto animací a jako jeden objekt je u animací, ve kterých se obrazce otáčejí nebo zvětšují. U všech najednou sekaždý obrazec otočí nebo zvětšuje jednotlivě. S jedním objektemse celý obrázek SmartArt otočí nebo zvětšuje.

  Jeden po jednom

  Animuje každý obrazec jednotlivě, jeden po druhém.

  Úroveň najednou

  Animuje všechny obrazce na stejné úrovni současně. Pokud máte například tři obrazce s textem úrovně 1 a třemi obrazci s textem úrovně 2, jsou obrazce úrovně 1 nejprve animované a pak se obrazce úrovně 2 společně animují.

  Úroveň jedna po jedné

  Animuje každý obrazec v každé úrovni po druhé a pak na obrazce v další úrovni. Pokud máte například čtyři obrazce s textem úrovně 1 a třemi obrazci s textem úrovně 2, jsou všechny obrazce úrovně 1 animované po jednom, před každým ze tří obrazců úrovně 2 se animuje jeden po druhém.

Poznámky: 

 • Animace Vše najednou se chová jinak než animace Jako jeden objekt. Pokud třeba vyberete možnost Vše najednou a animaci Letět v, budou obrazce, které mají letět dál, rychlejší rychlostí, aby všechny obrazce dorazily do jejich cílů najednou. Pokud vyberete stejnou animaci a možnost Jako jeden objekt, všechny obrazce poletí stejnou rychlostí.

 • Pokud vyberete libovolnou animaci kromě jako jeden objekt,na snímku se zobrazí pozadí obrázku SmartArt. Pozadí nemůžete animovat, takže pokud snímek pokazí, zkuste nastavit výplň a čáry obrázku SmartArt na Žádné.

 1. Přejděte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na šipku napravo od animace, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Odebrat.

Pokud chcete rozhodnout, která animace funguje nejlépe, podívejte se na informace v podokně textu obrázku SmartArt, protože většina animací začíná první odrážkou v podokně Text a přesune se dolů. Můžete také přehrát animaci v opačném pořadí (viz část Obrácení pořadí animace výše). Pokud podokno Text nevidíte, klikněte na tlačítko Podokno textu ve skupině Vytvořit obrázek na kartě Nástroje obrázku SmartArt – návrh.

Dostupné animace závisí na rozložení obrázku SmartArt, ale všechny obrazce můžete animovat najednou nebo jeden obrazec.

Animace, které použijete u obrázku SmartArt, se liší od animací, které můžete použít u obrazců, textu nebo objektu WordArt následujícími způsoby:

 • Spojovací čáry mezi obrazci jsou vždy přidružené k druhému obrazci a nejsou animované jednotlivě.

 • Pokud u obrazců v obrázku SmartArt použijete animaci, animace se přehraje v pořadí, ve které se obrazce zobrazují. Pořadí se může vrátit pouze jako celek.

  Příklad:     Pokud máte šest obrazců a každý z nich obsahuje jedno písmeno A až F, můžete přehrát animaci od A do F nebo F do A. Nemůžete přehrát animaci mimo pořadí, například od A do C a potom od F do D. Můžete ale vytvořit několik snímků, které napodobují toto pořadí. V tomto příkladu můžete vytvořit jeden snímek, který animuje obrazce A až C, a druhý snímek, který animuje obrazce F až D.

 • Když přepnete rozložení obrázku SmartArt, všechny přidané animace se přenesou do nového rozložení.

Přidání animace

Důležité informace: Další animační efekty, jako je vstupní efekt Pro psaní barev nebo Efekt překlopení, jsou dostupné jenom u obrazců. Efekty, které nejsou dostupné pro obrázky SmartArt, se zobrazí šedě. Pokud chcete použít animační efekty, které nejsou dostupné pro obrázky SmartArt,převeďte obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce a pak přidejte animační efekt.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace požadovanou animaci ze seznamu Animovat.

  Obrázek karty Animace

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace možnost Po větvi po jedné nebo Po úrovni jedna po jedné.

  Obrázek karty Animace

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 4. V Seznam Vlastní animace kliknutím na šipku pro rozbalení Dvojitá rozbalovací šipka zobrazíte všechny obrazce v obrázku SmartArt.

 5. V seznamu Vlastní animace vyberte všechny obrazce, které nechcete animovat, a to tak, že podržíte klávesu CTRL a postupně kliknete na každý obrazec.

 6. Klikněte na tlačítko Odebrat. Tím se z obrazce odebere animační efekt. Neodebere obrazec samotný z obrázku SmartArt.

 7. U každého zbývajícího obrazce vyberte požadované možnosti animace tak, že vyberete obrazec v seznamu Vlastní animace a potom kliknete pravým tlačítkem myši na obrazec nebo kliknete na Změnit.

 8. Až vyberete požadované možnosti animace, zavřete podokno Vlastní animace.

Poznámka: Efekty, které nejsou dostupné pro obrázky SmartArt, se zobrazí šedě. Pokud chcete použít animační efekty, které nejsou dostupné pro obrázky SmartArt, převeďte obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce a přidejte animační efekt.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete vrátit zpět.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 3. V seznamu Vlastní animace klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní animaci a potom klikněte na Příkaz Možnosti efektu.

 4. Klikněte na kartu Animace obrázku SmartArt a zaškrtněte políčko Obrácené pořadí.

Při animaci obrázku SmartArt můžete v závislosti na rozložení, které používáte, upravit animaci pomocí následujících možností.

Animace

Popis

Jako jeden objekt

Animace se použije, jako by celý obrázek SmartArt byl jeden velký obrázek nebo Objekt.

Vše najednou

Všechny obrazce v obrázku SmartArt jsou animované současně. Rozdíl mezi touto animací a jako jeden objekt je u animací, ve kterých se obrazce otáčejí nebo zvětšují. U všech najednou sekaždý obrazec otočí nebo zvětšuje jednotlivě. S jedním objektemse celý obrázek SmartArt otočí nebo zvětšuje.

Jeden po jednom

Každý obrazec je animovaný jednotlivě, jeden po druhém.

Po větvi jeden po jednom

Všechny obrazce ve stejné větvi jsou animované současně. Tato animace funguje dobře s větvemi organizačního diagramu nebo rozložení hierarchie a je podobná jednomu po jednom.

Po úrovni najednou

Všechny obrazce na stejné úrovni jsou animované současně. Pokud máte například rozložení se třemi obrazci, které obsahují text úrovně 1, a tři obrazce, které obsahují text úrovně 2, jsou tři obrazce obsahující text úrovně 1 nejprve animované a tři obrazce obsahující text úrovně 2 se společně animují.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 1 a 2

O úroveň jedna po jedné

Obrazce v obrázku SmartArt jsou na prvním místě animované a pak jednotlivě v rámci této úrovně. Pokud máte například rozložení se čtyřmi obrazci, které obsahují text úrovně 1, a tři obrazce obsahující text úrovně 2, budou každý ze čtyř obrazců obsahujících text úrovně 1 na prvním místě animovány jednotlivě a každý ze tří obrazců obsahujících text úrovně 2 se animuje jednotlivě.

Poznámky: 

 • Když použijete všechny najednou,některé animace se chovají jinak, než když použijete jako jeden objekt. Například s možností Vše najednou použitou pro animaci Letět v budou obrazce, které mají letět dál, rychlejším tempem, aby všechny obrazce dorazily do jejich cílů najednou. Při použití jednoho objektu jsou všechny části obrázku SmartArt animované stejným způsobem (v případě příkladu Fly In stejnou rychlostí).

 • Pokud u obrázku SmartArt použijete jinou animaci než jako jeden objekt,nesmí být všechny další animace, které použijete na stejný obrázek SmartArt, jako jeden objekt. Více animací použitých u obrázků SmartArt musí být všechny Jako jeden objekt nebo všechny ne Jako jeden objekt.

 • Pokud u obrázku SmartArt použijete libovolnou animaci (s výjimkou jednoho objektu),bude na snímku vždy vidět pozadí obrázku SmartArt. Pozadí není možné animovat, i když pozadí nemusí být zřejmé, pokud na něj není použitá výplň nebo čáry.

 • Pokud u obrázku SmartArtpoužijete animaci, například Přilétnout , a potom ji odstraníte u určitého obrazce, zobrazí se na snímku obrazec, ze kterého jste ji odstranili.

 • Pokud zkopírujete obrázek SmartArt s animací použitou na jiný snímek, zkopíruje se také animace.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace v seznamu Animovat na Možnost bez animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

Pokud chcete rozhodnout, která animace nejlépe funguje s rozložením obrázku SmartArt, zobrazte si informace v podokně Text obrázku SmartArt, protože většina animací začíná v horní části podokna Text a posune se dolů. Můžete také přehrát animaci v opačném pořadí (viz část Obrácení pořadí animace výše). Pokud podokno Text není viditelné, můžete ho zobrazit.

Animace, které jsou k dispozici, závisí na rozložení, které vyberete pro obrázek SmartArt, ale vždy můžete animovat všechny obrazce najednou nebo jeden obrazec najednou.

Nejlepší způsob, jak animovat obrázek SmartArt, je použít volby v seznamu Animovat. V případě potřeby můžete přizpůsobit animaci v okně Vlastní animacePodokno úloh.

Animované položky se na snímku zachytá netisknutelné číslováním značek. Tyto značky odpovídají animacím v seznamu Vlastní animace, zobrazují se na straně obrázku SmartArt a zobrazují se jenom v normálním zobrazení s podokno úloh animace.

Animace, které použijete u obrázku SmartArt, se liší od animací, které můžete použít u obrazců, textu nebo objektu WordArt následujícími způsoby:

 • Spojovací čáry mezi obrazci jsou vždy přidružené k druhému obrazci a nejsou animované jednotlivě.

 • Pokud u obrazců v obrázku SmartArt použijete animaci, animace se přehraje v pořadí, ve které se obrazce zobrazují. Pořadí se může vrátit pouze jako celek. Pokud máte například šest obrazců a každý z nich obsahuje jedno písmeno A až F, můžete přehrát animaci od A do F nebo F do A. Není možné přehrát animaci mimo pořadí, například od A do C a potom od F do D. Můžete ale vytvořit několik snímků, které napodobují toto pořadí. V tomto příkladu můžete vytvořit jeden snímek, který animuje obrazce A až C, a druhý snímek, který animuje obrazce F až D.

 • Když přepnete do jiného rozložení, všechny přidané animace se přenesou do nového rozložení.

Poznámka: Animaci můžete použít šetrně, abyste zabránili zakrytí zprávy nebo zahlcování cílové skupiny.

Viz také

Vytvoření obrázku SmartArt

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×