Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ARCTG2 v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí arkustangens (inverzní funkce k tangens) zadaných souřadnic x a y. Arkustangens je úhel mezi osou x a přímkou obsahující počátek (0;0) a bod o souřadnicích (x_číslo, y_číslo). Tento úhel je udán v radiánech v intervalu -pí až pí, s výjimkou hodnoty -pí.

Syntaxe

ARCTG2(x_číslo, y_číslo)

Syntaxe funkce ARCTG2 má následující argumenty:

  • X_číslo:    Povinný argument. Souřadnice bodu na ose x.

  • Y_číslo:    Povinný argument. Souřadnice bodu na ose y.

Poznámky

  • Kladný výsledek určuje úhel proti směru hodinových ručiček od osy x; záporný výsledek určuje úhel po směru hodinových ručiček.

  • ARCTG2(a;b) rovná se ARCTG(b/a), až na to, že hodnota a ve funkci ARCTG2 se může rovnat nule.

  • Pokud x_num i y_num mají hodnotu 0, vrátí funkce ATAN2 #DIV/0! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Chcete-li arkustangens vyjádřit ve stupních, vynásobte výsledek hodnotou 180/PI( ) nebo použijte funkci DEGREES.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ARCTG2(1;1)

Arkustangens bodu 1;1 v radiánech, pí/4

0,785398163

=ARCTG2(-1;-1)

Arkustangens bodu -1;-1 v radiánech, -3*pí/4

-2,35619449

=ARCTG2(-1;-1)*180/PI()

Arkustangens bodu 1;1 ve stupních

-135

=DEGREES(ARCTG2(-1;-1))

Arkustangens bodu 1;1 ve stupních

-135

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×