Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ARCTG2 v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí arkustangens (inverzní funkce k tangens) zadaných souřadnic x a y. Arkustangens je úhel mezi osou x a přímkou obsahující počátek (0;0) a bod o souřadnicích (x_číslo, y_číslo). Tento úhel je udán v radiánech v intervalu -pí až pí, s výjimkou hodnoty -pí.

Syntaxe

ARCTG2(x_číslo, y_číslo)

Syntaxe funkce ARCTG2 má následující argumenty:

  • X_číslo:    Povinný argument. Souřadnice bodu na ose x.

  • Y_číslo:    Povinný argument. Souřadnice bodu na ose y.

Poznámky

  • Kladný výsledek určuje úhel proti směru hodinových ručiček od osy x; záporný výsledek určuje úhel po směru hodinových ručiček.

  • ARCTG2(a;b) rovná se ARCTG(b/a), až na to, že hodnota a ve funkci ARCTG2 se může rovnat nule.

  • Pokud je x_num i y_num 0, vrátí funkce ATAN2 hodnotu #DIV/0!. chybová hodnota.

  • Chcete-li arkustangens vyjádřit ve stupních, vynásobte výsledek hodnotou 180/PI( ) nebo použijte funkci DEGREES.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ARCTG2(1;1)

Arkustangens bodu 1;1 v radiánech, pí/4

0,785398163

=ARCTG2(-1;-1)

Arkustangens bodu -1;-1 v radiánech, -3*pí/4

-2,35619449

=ARCTG2(-1;-1)*180/PI()

Arkustangens bodu 1;1 ve stupních

-135

=DEGREES(ARCTG2(-1;-1))

Arkustangens bodu 1;1 ve stupních

-135

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×