Automatické zarovnání obrazců a jejich mezery v diagramu

Visio automaticky zarovná vybrané obrazce a vyrovná mezery mezi nimi jedním kliknutím. Aby se & automaticky zarovnat mezera, musí mít obrazce spojnice spojnice, které je spojují.

 1. Vyberte obrazce, které chcete zarovnat a mezery, nebo kliknutím na prázdnou oblast stránky odeberte libovolný výběr. Pokud nejsou vybrány žádné obrazce, & zarovnat mezeru ovlivní všechny obrazce na stránce.

 2. Vyberte Domů >Uspořádat > pozici a potom klikněte na Automatické zarovnání & mezery.

Pokud automatické zarovnání & prostor uspořádá obrazce neuspokojivě, můžete je vrátit zpět stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z.

Další způsoby uspořádání obrazců

 • Vybrané obrazce můžete zarovnat na stejnou svislou nebo vodorovnou osu pomocí možností v části Domů > Uspořádat > Zarovnat.

 • Mezi obrazci můžete nastavit rovnoměrně mezery pomocí možností v části Domů > Uspořádat > umístění.

 • Obrazce můžete umístit ručně přetažením. Když přetáhnete obrazec, zelená vodítka pro umístění vám pomůžou umístit ho přesně tam, kde ho chcete mít. Na následujícím obrázku se šipky rozdělení zobrazí, když je obrazec přetažen tak, aby odpovídal rozdělení dalších blízkých obrazců. Přerušované čáry vám pomůžou zarovnat vodorovně nebo svisle s jinými obrazci.

  Vodítka pro zarovnání a umístění

 1. Vyberte obrazce, které chcete zarovnat a mezery, nebo kliknutím na prázdnou oblast stránky odeberte libovolný výběr. Pokud nejsou vybrány žádné obrazce, & zarovnat mezeru ovlivní všechny obrazce na stránce.

 2. Klikněte na Domů > Uspořádat > automaticky zarovnat & mezery.

Pokud automatické zarovnání & prostor uspořádá obrazce neuspokojivě, můžete je vrátit zpět stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z.

Další způsoby uspořádání obrazců

Pomocí možností v části Domů >Uspořádat > umístění uspořádejte obrazce:

 • Vybrané obrazce můžete zarovnat na stejnou svislou nebo vodorovnou osu.

 • Obrazce můžete rovnoměrně rozloit tak, že mezi nimi budete mít konzistentní mezery.

 • Diagram můžete orientovat různě otočením vybraných obrazců nebo celého diagramu.

Obrazce musí mít spojnice spojnice, které je propojují, jinak tyto možnosti nebudou mít žádný vliv.

Možnosti umístění ve Visiu

Podívejte se také na

Opětovné rozložení diagramu ve Visiu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×