Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce AVERAGEA v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočte průměr (aritmetický střed) hodnot v seznamu argumentů.

Syntaxe

AVERAGEA(hodnota1, [hodnota2], ...)

Syntaxe funkce AVERAGEA má následující argumenty:

 • Hodnota1; hodnota2; ...:    Hodnota1 je povinný argument, další hodnoty jsou nepovinné. 1 až 255 buněk, oblasti buněk nebo hodnoty, pro které chcete použít průměr.

Poznámky

 • Argumenty mohou být následující: čísla či názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla, čísla formátovaná jako text nebo logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) v odkazu.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Argumenty obsahující logickou hodnotu PRAVDA jsou vyhodnoceny jako 1, argumenty obsahující logickou hodnotu NEPRAVDA jsou vyhodnoceny jako 0 (nula).

 • Je-li argumentem matice nebo odkaz obsahující text, je jeho hodnota 0 (nula). Prázdný text ("") má hodnotu 0 (nula).

 • Jestliže je argumentem matice nebo odkaz, budou použity hodnoty pouze z této matice nebo odkazu. Prázdné buňky a textové hodnoty budou v matici nebo odkazu přeskočeny.

 • Argumenty typu chybová hodnota nebo text, který nelze převést na číslo, způsobí chybu.

 • Nechcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci PRŮMĚR.

Poznámka: Funkce AVERAGEA určuje střední hodnotu, což je umístění středu skupiny čísel ve statistickém souboru. Střední hodnota se nejčastěji určuje těmito třemi způsoby:

 • Průměr     je aritmetický průměr, který je vypočten součtem skupiny čísel a jeho následným vydělením počtem těchto čísel. Například průměr hodnot 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 děleno 6, což je 5.

 • Medián     je prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián. Například medián čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Režim     je nejčastěji se vyskytující číslo ve skupině čísel. Například modus čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

U symetrického rozdělení skupiny čísel poskytují tyto tři způsoby určení střední hodnoty stejné výsledky. U asymetrického rozdělení mohou být výsledky rozdílné.

Tip: Při výpočtu průměru buněk mějte na paměti rozdíl mezi prázdnými buňkami a buňkami, které obsahují hodnotu nula, a to zejména v případě, že jste v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel plnohodnotné aplikace Excel zrušili zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou. Je-li vybrána tato možnost, nejsou prázdné buňky zahrnuty do výpočtu, ale nulové hodnoty jsou.

Vyhledání zaškrtávacího políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou:

 • Klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Možnosti a potom v kategorii Upřesnit prohledejte část Zobrazit možnosti pro tento list.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

10

7

9

2

Není k dispozici

Vzorec

Popis

Výsledek

=AVERAGEA(A2:A6)

Průměr z výše uvedených čísel a textu Není k dispozici. Buňka s textem Není k dispozici je zahrnutá do výpočtu.

5,6

=AVERAGEA(A2:A6;A7)

Průměr z výše uvedených čísel a prázdné buňky.

5,6

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×