Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce AVERAGEA v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočte průměr (aritmetický střed) hodnot v seznamu argumentů.

Syntaxe

AVERAGEA(hodnota1, [hodnota2], ...)

Syntaxe funkce AVERAGEA má následující argumenty:

 • Hodnota1; hodnota2; ...:    Hodnota1 je povinný argument, další hodnoty jsou nepovinné. 1 až 255 buněk, oblasti buněk nebo hodnoty, pro které chcete zjistit průměr.

Poznámky

 • Argumenty mohou být následující: čísla či názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla, čísla formátovaná jako text nebo logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) v odkazu.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Argumenty obsahující logickou hodnotu PRAVDA jsou vyhodnoceny jako 1, argumenty obsahující logickou hodnotu NEPRAVDA jsou vyhodnoceny jako 0 (nula).

 • Je-li argumentem matice nebo odkaz obsahující text, je jeho hodnota 0 (nula). Prázdný text ("") má hodnotu 0 (nula).

 • Jestliže je argumentem matice nebo odkaz, budou použity hodnoty pouze z této matice nebo odkazu. Prázdné buňky a textové hodnoty budou v matici nebo odkazu přeskočeny.

 • Argumenty typu chybová hodnota nebo text, který nelze převést na číslo, způsobí chybu.

 • Nechcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci PRŮMĚR.

Poznámka: Funkce AVERAGEA určuje střední hodnotu, což je umístění středu skupiny čísel ve statistickém souboru. Střední hodnota se nejčastěji určuje těmito třemi způsoby:

 • Průměr     je aritmetický průměr, který je vypočten součtem skupiny čísel a jeho následným vydělením počtem těchto čísel. Například průměr hodnot 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 děleno 6, což je 5.

 • Medián     je prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián. Například medián čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Režim     je nejčastěji se vyskytující číslo ve skupině čísel. Například modus čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

U symetrického rozdělení skupiny čísel poskytují tyto tři způsoby určení střední hodnoty stejné výsledky. U asymetrického rozdělení mohou být výsledky rozdílné.

Tip: Při výpočtu průměru buněk mějte na paměti rozdíl mezi prázdnými buňkami a buňkami, které obsahují hodnotu nula, a to zejména v případě, že jste v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel plnohodnotné aplikace Excel zrušili zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou. Je-li vybrána tato možnost, nejsou prázdné buňky zahrnuty do výpočtu, ale nulové hodnoty jsou.

Vyhledání zaškrtávacího políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou:

 • Klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Možnosti a potom v kategorii Upřesnit prohledejte část Zobrazit možnosti pro tento list.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

10

7

9

2

Není k dispozici

Vzorec

Popis

Výsledek

=AVERAGEA(A2:A6)

Průměr z výše uvedených čísel a textu Není k dispozici. Buňka s textem Není k dispozici je zahrnutá do výpočtu.

5,6

=AVERAGEA(A2:A6;A7)

Průměr z výše uvedených čísel a prázdné buňky.

5,6

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×