Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce AVERAGEIFS v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk, které vyhovují více kritériím.

Syntaxe

AVERAGEIFS(oblast_pro_průměr, oblast_kritérií1, kritérium1, [oblast_kritérií2, kritérium2], ...)

Syntaxe funkce AVERAGEIFS obsahuje následující argumenty:

 • Oblast_pro_průměr:    Povinný argument. Jedna nebo více buněk pro výpočet průměru, včetně čísel nebo názvů, matic nebo odkazů, které obsahují čísla.

 • Oblast_kritérií1; oblast_kritérií2; …:    Oblast_kritérií1 je povinný argument, následující oblasti kritérií představují nepovinné argumenty. 1 až 127 oblastí, ve kterých se mají vyhodnotit příslušná kritéria.

 • Kritérium1; kritérium2;...    Kritérium1 je povinný argument, následující kritéria představují nepovinné argumenty. Kritérium1 až 127 vyjádřené číslem, výrazem, odkazem na buňku nebo textem, které definuje buňky, z nichž má byt vypočítán průměr. Kritérium může mít například tyto podoby: 32, "32", ">32", "jablka" nebo B4.

Poznámky

 • Je-li oblast_pro_průměr prázdná nebo má textovou hodnotu, funkce AVERAGEIFS vrátí chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Je-li buňka v oblasti kritérií prázdná, funkce AVERAGEIFS ji vyhodnotí, jako by měla hodnotu 0.

 • Buňky v oblasti, které obsahují hodnotu PRAVDA, jsou vyhodnoceny, jako by měly hodnotu 1; buňky v oblasti, které obsahují hodnotu NEPRAVDA, jsou vyhodnoceny, jako by obsahovaly hodnotu 0 (nula).

 • Jednotlivé buňky určené argumentem Oblast_pro_průměr jsou zahrnuty do výpočtu průměru pouze tehdy, jestliže splňují všechna příslušná kritéria pro danou buňku.

 • Na rozdíl od argumentů oblasti a kritéria ve funkci AVERAGEIF musí mít každý argument oblast_kritéria ve funkci AVERAGEIFS tutéž velikost a tvar jako zvolená oblast.

 • Jestliže buňky v oblasti_pro_průměr nelze převést na čísla, vrátí funkce AVERAGEIFS chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Jestliže neexistují buňky, které by splňovaly všechna kritéria, vrátí funkce AVERAGEIFS chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Kritérium může obsahovat zástupné znaky otazník (?) a hvězdička (*). Otazník zastupuje jeden libovolný znak, hvězdička zastupuje jakoukoli posloupnost libovolných znaků. Chcete-li vyhledat skutečný otazník nebo hvězdičku, vložte před ně tildu (~).

Poznámka: Funkce AVERAGEIFS určuje střední hodnotu, což je umístění středu skupiny čísel ve statistickém rozdělení. Střední hodnota se nejčastěji určuje těmito třemi způsoby:

 • Průměr     je aritmetický průměr, který je vypočten součtem skupiny čísel a jeho následným vydělením počtem těchto čísel. Například průměr hodnot 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 děleno 6, což je 5.

 • Medián     je prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián. Například medián čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Režim     je nejčastěji se vyskytující číslo ve skupině čísel. Například modus čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

U symetrického rozdělení skupiny čísel poskytují tyto tři způsoby určení střední hodnoty stejné výsledky. U asymetrického rozdělení mohou být výsledky rozdílné.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud je to třeba, můžete si přizpůsobit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Student

První

Druhý

Konečný

Test

Test

Zkouška

Známka

Známka

Známka

Emil

75

85

87

Julie

94

80

88

Jan

86

93

Nedokončeno

František

Nedokončeno

75

75

Vzorec

Popis

Výsledek

=AVERAGEIFS(B2:B5; B2:B5; ">70"; B2:B5; "<90")

Průměrné hodnocení prvního testu, které spadá mezi 70 a 90 pro všechny studenty (80,5). Výsledek označený Neúplné se do výpočtu zahrnuje, protože to není číselná hodnota.

75

=AVERAGEIFS(C2:C5; C2:C5; ">95")

Průměrné hodnocení druhého testu, které je vyšší než 95 pro všechny studenty. Protože žádné výsledky nejsou vyšší než 95, je vrácena hodnota #DĚLENÍ_NULOU!. se vrátí.

#DIV/0!

=AVERAGEIFS(D2:D5; D2:D5; "<>Neúplné"; D2:D5; ">80")

Průměrné hodnocení závěrečné zkoušky, které je vyšší než 80 pro všechny studenty (87,5). Výsledek označený Neúplné se do výpočtu nezahrnuje, protože to není číselná hodnota.

87,5

Příklad 2

Typ

Cena

Město

Počet pokojů

Garáž

Útulný obytný dům

230000

Olomouc

3

Ne

Slušný přízemní domek

197000

Pardubice

2

Ano

Standardní novostavba

345678

Pardubice

4

Ano

Dům se zvýšeným podlažím

321900

Olomouc

2

Ano

Exkluzivní styl

450000

Pardubice

5

Ano

Starobylý sloh

395000

Pardubice

4

Ne

Vzorec

Popis

Výsledek

=AVERAGEIFS(B2:B7; C2:C7; "Pardubice"; D2:D7; ">2";E2:E7; "Ano")

Průměrná cena domu v Pardubicích s nejméně 3 pokoji a garáží

397839

=AVERAGEIFS(B2:B7; C2:C7; "Olomouc"; D2:D7; "<=3";E2:E7; "Ne")

Průměrná cena domu v Olomouci s nejméně 3 pokoji a bez garáže

230000

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×