Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BESSELK v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci, která je ekvivalentní Besselově funkci vypočtené pro ryze imaginární argumenty.

Syntaxe

BESSELK(X, N)

Syntaxe funkce BESSELK má následující argumenty:

  • X:    Povinný argument. Hodnota, pro kterou se funkce počítá.

  • N:    Povinný argument. Řád funkce. Pokud n není celé číslo, bude zkráceno.

Poznámky

  • Pokud x není číselného typu, vrátí funkce BESSELK hodnotu #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud n není číselného typu, vrátí funkce BESSELK hodnotu #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud není < 0, vrátí funkce BESSELK hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Modifikovaná Besselova funkce n-tého řádu proměnné x je:

    Rovnice

    kde Jn a Yn jsou Besselovy funkce J a Y.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=BESSELK(1,5;1)

Modifikovaná Besselova funkce 1. řádu v hodnotě 1,5.

0,277387804

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×