Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Vrátí kumulativní funkci hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení. Pomocí beta rozdělení se obvykle zkoumá změna procentové části určitého jevu pro dané výběry, například část dne, po kterou lidé sledují televizi.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o této nové funkci naleznete v článku Funkce BETA.DIST.

Syntaxe

BETADIST(x,alfa,beta,[A],[B])

Syntaxe funkce BETADIST obsahuje následující argumenty:

  • X:     Povinný argument. Hodnota mezi hodnotami A a B, pro kterou chcete zjistit hodnotu funkce.

  • Alfa:     Povinný argument. Parametr rozdělení.

  • Beta:     Povinný argument. Parametr rozdělení.

  • A:     Nepovinný argument. Dolní mez intervalu hodnot x.

  • B:     Nepovinný argument. Horní mez intervalu hodnot x.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce BETADIST hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Pokud je ≤ 0 nebo beta ≤ 0, vrátí funkce BETADIST #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud x < A, x > B nebo A = B, vrátí funkce BETADIST hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud nezadáte hodnoty A a B, použije funkce BETADIST standardní kumulativní rozdělení beta, takže A = 0 a B = 1.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

2

Hodnota, pro kterou chcete zjistit hodnotu funkce

8

Parametr rozdělení

10

Parametr rozdělení

1

Dolní mez

3

Horní mez

Vzorec

Popis

Výsledek

=BETADIST(A2;A3;A4;A5;A6)

Funkce kumulativní hustoty pravděpodobnosti beta při použití výše uvedených parametrů

0,6854706

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×