Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BIN2HEX v Microsoft Excelu.

Popis

Převede binární číslo na šestnáctkové.

Syntaxe

BIN2HEX (číslo, [místa])

Syntaxe funkce BIN2HEX má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Binární číslo, které chcete převést. Číslo nesmí obsahovat více než 10 znaků (10 bitů). Nejvyšší bit čísla udává znaménko. Zbývajících 9 bitů určuje velikost čísla. Záporná čísla se vyjadřují jako binární doplněk.

  • Místa:    Nepovinný argument. Požadovaný počet znaků. Pokud tento argument není uveden, použije funkce BIN2HEX nejmenší možný počet znaků. Argument místa je vhodný v případě, že chcete vrátit výsledek včetně úvodních nul.

Poznámky

  • Pokud číslo není platné binární číslo nebo pokud číslo obsahuje více než 10 znaků (10 bitů), vrátí BIN2HEX #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Je-li zadané číslo záporné, ignoruje funkce BIN2HEX argument místa a vrátí desetimístné šestnáctkové číslo.

  • Pokud BIN2HEX vyžaduje více znaků než místa, vrátí #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud argument místa není celé číslo, bude zkrácen.

  • Pokud argument místa není číselného typu, vrátí BIN2HEX #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je argument místa záporný, vrátí BIN2HEX #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=BIN2HEX(11111011;4)

Převede binární číslo 11111011 na šestnáctkové se 4 znaky

00FB

=BIN2HEX(1110)

Převede binární číslo 1110 na šestnáctkové

E

=BIN2HEX(1111111111)

Převede binární číslo 1111111111 na šestnáctkové

FFFFFFFFFF

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×