BIN2HEX (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BIN2HEX v Microsoft Excelu.

Popis

Převede binární číslo na šestnáctkové.

Syntaxe

BIN2HEX (číslo, [místa])

Syntaxe funkce BIN2HEX má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Binární číslo, které chcete převést. Číslo nesmí obsahovat více než 10 znaků (10 bitů). Nejvyšší bit čísla udává znaménko. Zbývajících 9 bitů určuje velikost čísla. Záporná čísla se vyjadřují jako binární doplněk.

  • Místa:    Nepovinný argument. Požadovaný počet znaků. Pokud tento argument není uveden, použije funkce BIN2HEX nejmenší možný počet znaků. Argument místa je vhodný v případě, že chcete vrátit výsledek včetně úvodních nul.

Poznámky

  • Pokud číslo není platným binárním číslem nebo obsahuje-li více než 10 znaků (10 bitů), vrátí funkce BIN2HEX chybovou #NUM!. která označuje chybu.

  • Je-li zadané číslo záporné, ignoruje funkce BIN2HEX argument místa a vrátí desetimístné šestnáctkové číslo.

  • Vyžaduje-li funkce BIN2HEX více znaků, než je ve formátu místa, vrátí #NUM!. která označuje chybu.

  • Pokud argument místa není celé číslo, bude zkrácen.

  • Pokud hodnota místa není číselného typu, vrátí funkce BIN2HEX #VALUE!. která označuje chybu.

  • Pokud je hodnota místa záporná, vrátí funkce BIN2HEX #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=BIN2HEX(11111011;4)

Převede binární číslo 11111011 na šestnáctkové se 4 znaky

00FB

=BIN2HEX(1110)

Převede binární číslo 1110 na šestnáctkové

E

=BIN2HEX(1111111111)

Převede binární číslo 1111111111 na šestnáctkové

FFFFFFFFFF

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×