Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BITAND v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace AND dvou čísel.

Syntaxe

BITAND(číslo1, číslo2)

Syntaxe funkce BITAND obsahuje následující argumenty.

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

  • Číslo2    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

Poznámky

  • Funkce BITAND vrátí desetinné číslo.

  • Výsledek je hodnota bitové operace AND parametrů funkce.

  • Hodnota jednotlivých pozic bitu je vypočítána, pouze pokud mají bity obou parametrů v dané pozici hodnotu 1.

  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.

  • Pokud je některý z argumentů menší než 0, vrátí funkce BITAND #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud některý z argumentů není celé číslo nebo je větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITAND #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud některý z argumentů není číselná hodnota, vrátí funkce BITAND #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

Popis

=BITAND(1;5)

Srovnává zápis čísel 1 a 5 v binární soustavě.

1

Číslo 1 se v binární soustavě zapisuje jako 1, číslo 5 se zapisuje hodnotou 101. Jejich bity se shodují pouze na pozici nejvíce vpravo. Výsledkem je 2^0, neboli 1.

=BITAND(13;25)

Srovnává zápis čísel 13 a 25 v binární soustavě.

9

Číslo 13 se v binární soustavě zapisuje jako 1101, číslo 25 se zapisuje hodnotou 11001. Jejich bity se shodují pouze na první a čtvrté pozici zprava. Výsledkem je (2^0)+(2^3), neboli 9.

Desítkové číslo

Zápis v binární soustavě

13

1101

25

11001

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×