You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BITOR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace OR dvou čísel.

Syntaxe

BITOR(číslo1, číslo2)

Syntaxe funkce BITOR obsahuje následující argumenty:

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

  • Číslo2    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

Poznámky:

  • Výsledek je hodnota bitové operace OR parametrů funkce.

  • Pokud má některý z bitů parametrů v dané pozici hodnotu 1.

  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.

  • Pokud je hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce BITOR chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je některý z argumentů větší než (2^48) -1, vrátí funkce BITOR chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, vrátí funkce BITOR chybu #HODNOTA!. chybu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

Popis

=BITOR(23;10)

Srovnává pozici bitů uvedených dvou čísel, a když kterákoli pozice obsahuje hodnotu 1, umocní číslo 2 na mocninu odpovídající dané bitové pozici. Potom se tato čísla sečtou.

31

Číslo 23 má v binárním zápisu formát 10111, číslo 10 má formát 1010. Hodnota 1 se nachází na všech pěti pozicích těchto dvou čísel. Číslo 1010 můžete vyjádřit jako 01010, takže obě čísla mají stejný počet cifer. Čísla 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 a 2^4 se sečtou, což dá dohromady celkově 31.

23 = 10111

10 = 01010

Test: Nachází se na některé z těchto pěti pozic číslo 1?

yyyyy

1+2+4+8+16=31

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×