Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BITXOR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace XOR dvou čísel.

Syntaxe

BITXOR(číslo1; číslo2)

Syntaxe funkce BITXOR obsahuje následující argumenty:

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0.

  • Číslo2    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0.

Poznámky:

  • Funkce BITXOR vrátí desetinné číslo, které je výsledkem výpočtu pomocí bitového operátoru XOR a parametrů funkce.

  • Pokud některý z argumentů není omezen, vrátí funkce BITXOR hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Pokud je některý z argumentů větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITXOR hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Pokud některý z argumentů není číselná hodnota, vrátí funkce BITXOR hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Pokud se hodnoty parametrů pro pozice bitů nerovnají (jinými slovy, jedna hodnota je 0 a druhá 1), je hodnota pozic jednotlivých bitů ve výsledku 1. Například při použití funkce BITXOR(5,3) je číslo 5 vyjádřeno binárně jako 101 a číslo 3 jako 11. Pro snazší porovnání můžeme číslo 3 vyjádřit jako 011. Bráno zprava doleva jsou v tomto příkladu hodnoty bitu v třech pozicích shodné (1) pouze v pozici nejvíce vpravo. Výsledek „nerovná se“ vrátí pro druhou a třetí pozici zprava hodnotu 1 a výsledek „rovná se“ vrátí pro pozici nejvíce vpravo hodnotu 0.

  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.

  • Ve stejném příkladu je pro pozici bitu nejvíce vpravo vráceno 0, protože hodnota je 0, pro druhou pozici bitu zprava je vráceno 2 (2^1) (hodnota 1) a pro bit nejvíce vlevo je vráceno 4 (2^2) (také hodnota 1). Součet vyjádřený v desítkové soustavě je 6.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

Popis

=BITXOR(5;3)

Vrátí celkové bitové srovnání „Exclusive Or“ všech bitových pozic.

6

Číslo 5 je 101 v binárním formátu a 3 je 11. Číslo 11 můžete vyjádřit jako 011, takže obě čísla mají 3 číslice. Bitové porovnání "Výhradní nebo" zkontroluje, jestli se obě číslice na každé pozici nerovnají, a pokud je pravda, vrátí kladnou hodnotu pro toto umístění.

Test: Na kterých pozicích se čísla liší?

Číslo 5 v binární soustavě = 101

Číslo 3 v binární soustavě = 011

yyn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×