Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BITXOR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace XOR dvou čísel.

Syntaxe

BITXOR(číslo1; číslo2)

Syntaxe funkce BITXOR obsahuje následující argumenty:

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0.

  • Číslo2    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0.

Poznámky:

  • Funkce BITXOR vrátí desetinné číslo, které je výsledkem výpočtu pomocí bitového operátoru XOR a parametrů funkce.

  • Pokud některý z argumentů není omezen, vrátí funkce BITXOR hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Pokud je některý z argumentů větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITXOR hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Pokud některý z argumentů není číselná hodnota, vrátí funkce BITXOR hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Pokud se hodnoty parametrů pro pozice bitů nerovnají (jinými slovy, jedna hodnota je 0 a druhá 1), je hodnota pozic jednotlivých bitů ve výsledku 1. Například při použití funkce BITXOR(5,3) je číslo 5 vyjádřeno binárně jako 101 a číslo 3 jako 11. Pro snazší porovnání můžeme číslo 3 vyjádřit jako 011. Bráno zprava doleva jsou v tomto příkladu hodnoty bitu v třech pozicích shodné (1) pouze v pozici nejvíce vpravo. Výsledek „nerovná se“ vrátí pro druhou a třetí pozici zprava hodnotu 1 a výsledek „rovná se“ vrátí pro pozici nejvíce vpravo hodnotu 0.

  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.

  • Ve stejném příkladu je pro pozici bitu nejvíce vpravo vráceno 0, protože hodnota je 0, pro druhou pozici bitu zprava je vráceno 2 (2^1) (hodnota 1) a pro bit nejvíce vlevo je vráceno 4 (2^2) (také hodnota 1). Součet vyjádřený v desítkové soustavě je 6.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

Popis

=BITXOR(5;3)

Vrátí celkové bitové srovnání „Exclusive Or“ všech bitových pozic.

6

Číslo 5 je 101 v binárním formátu a 3 je 11. Číslo 11 můžete vyjádřit jako 011, takže obě čísla mají 3 číslice. Bitové porovnání "Výhradní nebo" zkontroluje, jestli se obě číslice na každé pozici nerovnají, a pokud je pravda, vrátí kladnou hodnotu pro toto umístění.

Test: Na kterých pozicích se čísla liší?

Číslo 5 v binární soustavě = 101

Číslo 3 v binární soustavě = 011

yyn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×