Přílohy souborů jsou jedním z nejběžnějších způsobů přenosu počítačových virů. Outlook blokuje odesílání a přijímání určitých typů souborů jako příloh (například souborů .exe a některých databázových souborů), aby vás a příjemce vašich e-mailů chránil před počítačovými viry. Pokud potřebujete příjemci vašeho e-mailu odeslat některý z těchto typů souborů, doporučujeme použít OneDrive a odeslat příjemci odkaz na daný soubor.

Poznámka: Pokud používáte účet Microsoft Exchange, může správce e-mailového serveru určité typy souborů odblokovat. Požádejte o další pomoc vašeho správce.

Bezpečné sdílení souborů

Existuje několik způsobů, jak lze blokovaný soubor odeslat a přijmout. Můžete daný soubor uložit do cloudu a odeslat odkaz na tento soubor, můžete použít nástroj pro kompresi souborů, například WinZip, nebo můžete přejmenovat příponu souboru a napsat uživateli, aby po doručení souboru obnovil původní název přípony.

 • Uložení souboru do cloudu
  Pokud potřebujete odeslat soubor, který Outlook blokuje, je nejjednodušší nahrát soubor na OneDrive nebo na zabezpečený sdílený síťový server, jako je SharePoint. Potom pošlete odkaz na tento soubor. Pokud potřebujete přijmout blokovaný soubor, požádejte odesílatele, aby daný soubor nahrál na OneDrive nebo na SharePoint a poslal vám odkaz. Po obdržení odkazu budete moct otevřít umístění souboru a stáhnout si daný soubor.
   

  Poznámka: V případě OneDrivu nebo OneDrivu pro firmy budete muset odesílatele požádat, aby vám poslal odkaz na soubor, místo aby soubor z OneDrivu připojil k e-mailu. Abyste na OneDrivu získali odkaz ke sdílení, zvýrazněte soubor a v řádku nabídek zvolte Získat odkaz.

 • Použití nástroje pro kompresi souborů   
  Nástroj pro kompresi souborů, jako je WinZip, umožňuje vytvořit komprimovaný archivní soubor, který má jinou příponu. Outlook nerozpoznává tyto přípony názvů souborů jako potenciální hrozby. Novou přílohu tedy nebude blokovat. K dispozici je mnoho kompresních nástrojů třetích stran. Ve Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 můžete kliknout pravým tlačítkem myši na libovolný soubor a vybrat příkaz pro odeslání do komprimované (zazipované) složky. Tato akce vytvoří soubor, který má stejný název jako původní soubor, ale má příponu .zip.

 • Přejmenování souboru   
  Můžete daný soubor přejmenovat (nebo požádat o jeho přejmenování odesílatele) tak, aby se použila přípona, kterou Outlook neblokuje. Například file.exe můžete přejmenovat na file.docx. Po odeslání (nebo přijetí) přejmenovaného souboru ho pomocí následujícího postupu uložte a přejmenujte tak, aby měl původní příponu.

 1. Vyhledejte přílohu v e-mailové zprávě.

 2. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Kopírovat

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a klikněte na příkaz Vložit

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který jste ze schránky vložili, a klikněte na příkaz Přejmenovat

 5. Přejmenujte soubor tak, aby používal původní příponu, například .exe.

Blokované typy souborů v Outlooku

Pokud používáte účet Microsoft Exchange Serveru a administrátor služby Exchange Serveru nakonfiguroval nastavení zabezpečení Outlooku, mohl by vám pomoci váš administrátor. Požádejte správce, aby upravil nastavení zabezpečení vaší poštovní schránky tak, aby přijímala přílohy, které Outlook blokuje.

Pokud nepoužíváte účet Exchange Serveru, můžete k odblokování některých souborů použít postup pro pokročilejší uživatele. U tohoto postupu je nutné upravit registr systému Windows. Další informace o odblokování typů souborů příloh naleznete v článku podpory Microsoftu věnovaném blokovaným přílohám v Outlooku

Typy souborů blokované v Outlooku

Přípona názvu souboru

Typ souboru

.ade

Rozšíření projektu aplikace Access (Microsoft)

.adp

Projekt aplikace Access (Microsoft)

.app

Spustitelná aplikace

.asp

Active Server Page

.aspx

Rozšířená stránka ASP (Active Server Page)

.asx

Soubor přesměrovače ASF

.bas

Zdrojový kód BASIC

.bat

Dávkové zpracování

.cer

Soubor internetového certifikátu zabezpečení

.chm

Zkompilovaná nápověda ve formátu HTML

.cmd

Příkazový soubor DOS CP/M, příkazový soubor pro systém Windows NT

.cnt

Aplikace Microsoft Help Workshop

.com

Příkaz

.cpl

Přípona Ovládacích panelů systému Windows (Microsoft)

.crt

Soubor certifikátu

.csh

Skript CSH

.der

Soubor certifikátu s kódováním DER X509

.diagcab

Nástroje Microsoft Support Diagnostic Tool

.exe

Spustitelný soubor

.fxp

Kompilovaný zdroj FoxPro (Microsoft)

.gadget

Miniaplikace systému Windows Vista

.grp

Programová skupina společnosti Microsoft

.hlp

Soubor nápovědy systému Windows

.hpj

Projekt nápovědy Průvodce aplikací

.hta

Hypertextová aplikace

.htc

Soubor se součástmi HTML

.inf

Informační nebo instalační soubor

.ins

Nastavení internetové komunikace serveru IIS (Microsoft)

.isp

Nastavení poskytovatele internetových služeb serveru IIS (Microsoft)

.its

Sada internetových dokumentů (Internet Translation)

.jar

Java archiv

.jnlp

Java Network Launch Protocol

.js

Zdrojový kód JavaScript

.jse

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript

.ksh

Skript UNIX Shell

.lnk

Soubor zástupce v systému Windows

.mad

Zástupce modulu aplikace Access (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Zástupce diagramu aplikace Access (Microsoft)

.mam

Zástupce makra aplikace Access (Microsoft)

.maq

Zástupce dotazu aplikace Access (Microsoft)

.mar

Zástupce sestavy aplikace Access (Microsoft)

.mas

Uložené procedury aplikace Access (Microsoft)

.mat

Zástupce tabulky aplikace Access (Microsoft)

.mau

Jednotka připojení média

.mav

Zástupce pohledu aplikace Access (Microsoft)

.maw

Datová stránka aplikace Access (Microsoft)

.mcf

Media Container Format

.mda

Doplněk aplikace Access (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Aplikace Access (Microsoft), databáze MDB aplikace Access (Microsoft)

.mde

Databázový soubor MDE aplikace Access (Microsoft)

.mdt

Data doplňku aplikace Access (Microsoft)

.mdw

Informace o pracovní skupině aplikace Access (Microsoft)

.mdz

Šablona průvodce aplikace Access (Microsoft)

.msc

Řídicí soubor modulu snap-in konzoly Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Prostředí Microsoft Shell

.msh1

Prostředí Microsoft Shell

.msh2

Prostředí Microsoft Shell

.mshxml

Prostředí Microsoft Shell

.msh1xml

Prostředí Microsoft Shell

.msh2xml

Prostředí Microsoft Shell

.msi

Soubor instalační služby systému Windows (Microsoft)

.msp

Aktualizace instalační služby systému Windows

.mst

Instalační transformační skript sady Windows SDK

.msu

Soubor Windows Update

.ops

Soubor s profilovým nastavením sady Office

.osd

Open Software Description 

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Programový informační soubor v systému Windows (Microsoft)

.pl

Skript Perl

.plg

Protokol vytvořený v prostředí Developer Studio

.prf

Soubor systému Windows

.prg

Programový soubor

.printerexport

Záložní soubor tiskárny

.ps1

Prostředí Windows PowerShell

.ps1xml

Prostředí Windows PowerShell

.ps2

Prostředí Windows PowerShell

.ps2xml

Prostředí Windows PowerShell

.psc1

Prostředí Windows PowerShell

.psc2

Prostředí Windows PowerShell

.psd1

Prostředí Windows PowerShell

.psdm1

Prostředí Windows PowerShell

.pst

Soubor adresáře systému Microsoft Exchange, soubor osobních složek aplikace Outlook (Microsoft)

.py

Skript Pythonu

.pyc

Skript Pythonu

.pyo

Skript Pythonu

.pyw

Skript Pythonu

.pyz

Skript Pythonu

.pyzw

Skript Pythonu

.reg

Registrační informace nebo klíč pro systémy W95/98, soubor dat registru

.scf

Příkaz Průzkumníka Windows

.scr

Spořič obrazovky systému Windows

.sct

Skriptová součást systému Windows, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Zástupce dokumentu v systému Windows

.shs

Soubor objektu výstřižků

.theme

Soubor s nastavením motivu plochy

.tmp

Dočasný soubor nebo složka

.url

Internetové umístění

.vb

Soubor v jazyce VBScript nebo jakýkoli zdroj v jazyce Visual Basic

.vbe

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript

.vbp

Soubor projektu Visual Basicu

.vbs

Soubor skriptu v jazyce VBScript, skript aplikace Visual Basic for Applications

.vhd

Virtuální pevný disk

.vhdx

Rozšířený virtuální pevný disk

.vsmacros

Binární projekt makra aplikace Visual Studio .NET (Microsoft)

.vsw

Soubor pracovního prostoru aplikace Visio (Microsoft)

.webpnp

Soubor tisku z internetu

.website

Zástupce připnutého webu z Internet Exploreru

.ws

Soubor modulu Windows Script

.wsc

Komponenta modulu Windows Script

.wsf

Soubor modulu Windows Script

.wsh

Soubor nastavení modulu Windows Script Host

.xbap

Aplikace pro prohlížeč

.xll

Doplněk Excelu

.xnk

Zástupce veřejné složky Exchange

Typy souborů blokované v Outlooku 2007

Přípona názvu souboru

Typ souboru

.ade

Rozšíření projektu aplikace Access (Microsoft)

.adp

Projekt aplikace Access (Microsoft)

.app

Spustitelná aplikace

.asp

Active Server Page

.bas

Zdrojový kód BASIC

.bat

Dávkové zpracování

.cer

Soubor internetového certifikátu zabezpečení

.chm

Zkompilovaná nápověda ve formátu HTML

.cmd

Příkazový soubor DOS CP/M, příkazový soubor pro systém Windows NT

.cnt

Index souboru nápovědy

.com

Příkaz

.cpl

Přípona Ovládacích panelů systému Windows (Microsoft)

.crt

Soubor certifikátu

.csh

Skript CSH

.der

Soubor certifikátu s kódováním DER X509

.exe

Spustitelný soubor

.fxp

Kompilovaný zdroj FoxPro (Microsoft)

.gadget

Miniaplikace systému Windows Vista

.hlp

Soubor nápovědy systému Windows

.hpj

Soubor projektu určený k vytvoření souboru nápovědy systému Windows

.hta

Hypertextová aplikace

.inf

Informační nebo instalační soubor

.ins

Nastavení internetové komunikace serveru IIS (Microsoft)

.isp

Nastavení poskytovatele internetových služeb serveru IIS (Microsoft)

.its

Sada internetových dokumentů (Internet Translation)

.js

Zdrojový kód JavaScript

.jse

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript

.ksh

Skript UNIX Shell

.lnk

Soubor zástupce v systému Windows

.mad

Zástupce modulu aplikace Access (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Zástupce diagramu aplikace Access (Microsoft)

.mam

Zástupce makra aplikace Access (Microsoft)

.maq

Zástupce dotazu aplikace Access (Microsoft)

.mar

Zástupce sestavy aplikace Access (Microsoft)

.mas

Uložené procedury aplikace Access (Microsoft)

.mat

Zástupce tabulky aplikace Access (Microsoft)

.mau

Jednotka připojení média

.mav

Zástupce pohledu aplikace Access (Microsoft)

.maw

Datová stránka aplikace Access (Microsoft)

.mda

Doplněk aplikace Access (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Aplikace Access (Microsoft), databáze MDB aplikace Access (Microsoft)

.mde

Databázový soubor MDE aplikace Access (Microsoft)

.mdt

Data doplňku aplikace Access (Microsoft)

.mdw

Informace o pracovní skupině aplikace Access (Microsoft)

.mdz

Šablona průvodce aplikace Access (Microsoft)

.msc

Řídicí soubor modulu snap-in konzoly Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Prostředí Microsoft Shell

.msh1

Prostředí Microsoft Shell

.msh2

Prostředí Microsoft Shell

.mshxml

Prostředí Microsoft Shell

.msh1xml

Prostředí Microsoft Shell

.msh2xml

Prostředí Microsoft Shell

.msi

Soubor instalační služby systému Windows (Microsoft)

.msp

Aktualizace instalační služby systému Windows

.mst

Instalační transformační skript sady Windows SDK

.ops

Soubor s profilovým nastavením sady Office

.osd

Aplikace virtualizovaná pomocí Microsoft SoftGrid Sequenceru

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Programový informační soubor v systému Windows (Microsoft)

.plg

Protokol vytvořený v prostředí Developer Studio

.prf

Soubor systému Windows

.prg

Programový soubor

.pst

Soubor adresáře Microsoft Exchange, soubor osobních složek aplikace Outlook (Microsoft)

.reg

Registrační informace nebo klíč pro systémy W95/98, soubor dat registru

.scf

Příkaz Průzkumníka Windows

.scr

Spořič obrazovky systému Windows

.sct

Skriptová součást systému Windows, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Zástupce dokumentu v systému Windows

.shs

Soubor objektu výstřižků

.ps1

Prostředí Windows PowerShell

.ps1xml

Prostředí Windows PowerShell

.ps2

Prostředí Windows PowerShell

.ps2xml

Prostředí Windows PowerShell

.psc1

Prostředí Windows PowerShell

.psc2

Prostředí Windows PowerShell

.tmp

Dočasný soubor nebo složka

.url

Internetové umístění

.vb

Soubor v jazyce VBScript nebo jakýkoli zdroj v jazyce Visual Basic

.vbe

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript

.vbp

Soubor projektu Visual Basicu

.vbs

Soubor skriptu v jazyce VBScript, skript aplikace Visual Basic for Applications

.vsmacros

Binární projekt makra aplikace Visual Studio .NET (Microsoft)

.vsw

Soubor pracovního prostoru aplikace Visio (Microsoft)

.ws

Soubor modulu Windows Script

.wsc

Komponenta modulu Windows Script

.wsf

Soubor modulu Windows Script

.wsh

Soubor nastavení modulu Windows Script Host

.xnk

Zástupce veřejné složky Exchange

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×