Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CEILING.MATH v Microsoft Excelu.

Popis

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek významnosti.

Syntaxe

CEILING.MATH(číslo;[významnost];[režim])

Syntaxe funkce CEILING.MATH obsahuje následující argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Argument číslo musí být menší než 9,99E+307 a větší než -2,229E-308.

  • Významnost:    Volitelný argument. Jedná se o násobek, na který chcete číslo zaokrouhlit.

  • Režim    Volitelný argument. U záporných čísel určuje, zda se číslo zaokrouhluje směrem k nule nebo od ní.

Poznámky:

  • Ve výchozím nastavení je argument významnost pro kladná čísla +1 a pro záporná -1.

  • Ve výchozím nastavení jsou kladná desetinná čísla zaokrouhlována směrem nahoru na nejbližší celé číslo. Například číslo 6,3 je zaokrouhleno směrem nahoru na 7.

  • Ve výchozím nastavení jsou záporná desetinná čísla zaokrouhlována směrem nahoru (k nule) na nejbližší celé číslo. Například číslo -6,7 je zaokrouhleno směrem nahoru na -6.

  • Zadáním argumentů významnost a režim můžete změnit směr zaokrouhlování záporných čísel. Například číslo -6,3 je při použití argumentů významnost a režim s hodnotou 1 zaokrouhleno směrem od 0, na -7. Na zaokrouhlování záporných čísel mají vliv různé kombinace argumentů významnost a režim.

  • Argument režim nemá vliv na kladná čísla.

  • Argument významnost zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo, které je násobkem zadaného argumentu významnost. Výjimkou je, když je zaokrouhlováno celé číslo. Zadáte-li například jako argument významnost hodnotu 3, bude číslo zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek 3.

  • Pokud při dělení čísla argumentem významnost s hodnotou 2 nebo vyšší zůstane zbytek, je výsledek zaokrouhlen směrem nahoru.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=CEILING.MATH(24,3;5)

Zaokrouhlí 24,3 nahoru na nejbližší celé číslo, které je násobkem 5 (25).

25

=CEILING.MATH(6,7)

Zaokrouhlí 6,7 nahoru na nejbližší celé číslo (7).

7

=CEILING.MATH(-8,1;2)

Zaokrouhlí -8,1 nahoru (směrem k 0) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2 (-8).

-8

=CEILING.MATH(-5,5;2;-1)

Zaokrouhlí -5,5 (směrem od nuly) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2, a režim -1 obrátí směr zaokrouhlování (-6).

-6

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×