Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CEILING.MATH v Microsoft Excelu.

Popis

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek významnosti.

Syntaxe

CEILING.MATH(číslo;[významnost];[režim])

Syntaxe funkce CEILING.MATH obsahuje následující argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Argument číslo musí být menší než 9,99E+307 a větší než -2,229E-308.

  • Významnost:    Volitelný argument. Jedná se o násobek, na který chcete číslo zaokrouhlit.

  • Režim    Volitelný argument. U záporných čísel určuje, zda se číslo zaokrouhluje směrem k nule nebo od ní.

Poznámky:

  • Ve výchozím nastavení je argument významnost pro kladná čísla +1 a pro záporná -1.

  • Ve výchozím nastavení jsou kladná desetinná čísla zaokrouhlována směrem nahoru na nejbližší celé číslo. Například číslo 6,3 je zaokrouhleno směrem nahoru na 7.

  • Ve výchozím nastavení jsou záporná desetinná čísla zaokrouhlována směrem nahoru (k nule) na nejbližší celé číslo. Například číslo -6,7 je zaokrouhleno směrem nahoru na -6.

  • Zadáním argumentů významnost a režim můžete změnit směr zaokrouhlování záporných čísel. Například číslo -6,3 je při použití argumentů významnost a režim s hodnotou 1 zaokrouhleno směrem od 0, na -7. Na zaokrouhlování záporných čísel mají vliv různé kombinace argumentů významnost a režim.

  • Argument režim nemá vliv na kladná čísla.

  • Argument významnost zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo, které je násobkem zadaného argumentu významnost. Výjimkou je, když je zaokrouhlováno celé číslo. Zadáte-li například jako argument významnost hodnotu 3, bude číslo zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek 3.

  • Pokud při dělení čísla argumentem významnost s hodnotou 2 nebo vyšší zůstane zbytek, je výsledek zaokrouhlen směrem nahoru.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=CEILING.MATH(24,3;5)

Zaokrouhlí 24,3 nahoru na nejbližší celé číslo, které je násobkem 5 (25).

25

=CEILING.MATH(6,7)

Zaokrouhlí 6,7 nahoru na nejbližší celé číslo (7).

7

=CEILING.MATH(-8,1;2)

Zaokrouhlí -8,1 nahoru (směrem k 0) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2 (-8).

-8

=CEILING.MATH(-5,5;2;-1)

Zaokrouhlí -5,5 (směrem od nuly) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2, a režim -1 obrátí směr zaokrouhlování (-6).

-6

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×