Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko. Pokud je však zadáno číslo nula nebo násobek nuly, bude vrácena nula.

Syntaxe

CEILING.PRECISE(číslo; [násobek])

Syntaxe funkce CEILING.PRECISE má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu, kterou chcete zaokrouhlit.

  • Významnost:    Nepovinný argument. Jedná se o násobek, na který chcete číslo zaokrouhlit.

    Je-li tento argument vynechán, bude použita výchozí hodnota 1.

Poznámky:

  • Bude použita absolutní hodnota násobku, aby funkce CEILING.PRECISE vrátila matematickou horní mez bez ohledu na znaménka argumentu čísla a násobku.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=CEILING.PRECISE(4,3)

Zaokrouhlí číslo 4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla 1

5

=CEILING.PRECISE(-4,3)

Zaokrouhlí číslo -4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla 1. Zaokrouhlí číslo směrem k 0, protože je záporné.

-4

=CEILING.PRECISE(4,3;2)

Zaokrouhlí číslo 4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla 2.

6

=CEILING.PRECISE(4,3;-2)

Zaokrouhlí číslo 4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla -2.

6

=CEILING.PRECISE(-4,3;2)

Zaokrouhlí číslo -4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla 2. Zaokrouhlí číslo směrem k 0, protože je záporné.

-4

=CEILING.PRECISE(-4,3;-2)

Zaokrouhlí číslo -4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla -2.

-4

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×