Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí test nezávislosti. Funkce CHISQ.TEST vrátí hodnotu rozdělení chí-kvadrát (χ2) pro dané testové kritérium a příslušné stupně volnosti. Pomocí testů χ2 můžete určit, zda experiment potvrzuje předpokládané výsledky.

Syntaxe

CHISQ.TEST(aktuální,očekávané)

Syntaxe funkce CHISQ.TEST má následující argumenty:

 • Aktuální:     Povinný argument. Jedná se o oblast dat obsahující pozorování, která chcete testovat a srovnávat s předpokládanými hodnotami.

 • Očekávané:     Povinný argument. Jedná se o oblast dat obsahující podíl součinu součtů řádků a sloupců a celkového součtu.

Poznámky

 • Pokud mají argumenty aktuální a očekávané rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce CHISQ.TEST chybovou hodnotu #N/A.

 • Test χ2 nejdřív vypočítá testové kritérium χ2 pomocí vzorce:

  Rovnice

  kde:

  Aij = aktuální četnost v i-tém řádku a j-tém sloupci

  Eij = očekávaná četnost v i-tém řádku a j-tém sloupci

  r = počet řádků

  c = počet sloupců

 • Nízká hodnota χ2 je indikátorem nezávislosti. Ze vzorce vyplývá, že hodnota χ2 je vždy kladná nebo rovná 0 a rovná se 0, jenom pokud Aij = Eij pro všechna i,j.

 • CHISQ. Funkce TEST vrátí pravděpodobnost, že k hodnotě statistiky χ2 alespoň tak vysoké, jako je hodnota vypočítaná výše uvedeným vzorcem, mohlo dojít náhodou za předpokladu nezávislosti. Při výpočtu této pravděpodobnosti, CHISQ. FUNKCE TEST používá rozdělení χ2 s odpovídajícím počtem stupňů volnosti, df. Pokud r > 1 a c > 1, pak df = (r - 1)(c - 1). Jestliže r = 1 a c > 1, pak df = c - 1 nebo pokud r > 1 a c = 1, pak df = r - 1. r = c= 1 není povolené a je vrácená hodnota #N/A.

 • Funkce CHISQ.TEST je nejvhodnější, pokud nejsou hodnoty Eij příliš nízké. Někteří statistici doporučují, aby všechna Eij byla větší než nebo rovná 5.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Muži (aktuální)

Ženy (aktuální)

Popis

58

35

Souhlasí

11

25

Neutrální

10

23

Nesouhlasí

Muži (očekávané)

Ženy (očekávané)

Popis

45,35

47,65

Souhlasí

17,56

18,44

Neutrální

16,09

16,91

Nesouhlasí

Vzorec

Popis

Výsledek

=CHISQ.TEST(A2:B4;A6:B8)

Testové kritérium χ2 pro výše uvedená data je 16.16957 s 2 stupni volnosti

0,0003082

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×