CONFIDENCE.NORM (funkce)

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí normálního rozdělení.

Popis

Interval spolehlivosti je oblast hodnot. Střední vzorek, x, je uprostřed této oblasti a oblast je x ± CONFIDENCE.NORM. Pokud je například x střední interval doručení produktů objednaných prostřednictvím e-mailu, x ± CONFIDENCE. Norm je oblast středních hodnot základního souboru. Pro každou střední hodnotu základního souboru μ0 je v této oblasti pravděpodobnost získání střední hodnoty vzorku dále od μ0 než x větší než alfa. pro jakoukoli střední hodnotu základního souboru μ0, nikoli v této oblasti, je pravděpodobnost získání střední hodnoty vzorku dále od μ0 než x menší než alfa. Jinými slovy, předpokládejme, že pomocí argumentů x, standard_dev a size vytvoříme dvouchvostý test na úrovni významnosti alfa předpokladu, že je střední hodnota základního souboru μ0. Pak nebudeme odmítat tuto hypotézu, pokud je μ0 v intervalu spolehlivosti, a tuto hypotézu odmítne, když μ0 není v intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti nám neumožňuje vyvozit, že je pravděpodobnost 1 – alfa, že náš další balíček bude trvat dobu doručení, která je v intervalu spolehlivosti.

Syntaxe

CONFIDENCE.NORM(alfa,sm_odch,velikost)

Syntaxe funkce CONFIDENCE.NORM má následující argumenty:

 • Alfa:     Povinný argument. Úroveň významnosti použitá k výpočtu úrovně spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti se rovná 100*(1 - alfa)%, nebo jinými slovy, alfa 0,05 označuje úroveň spolehlivosti 95 %.

 • Sm_odch:     Povinný argument. Směrodatná odchylka základního souboru pro danou oblast dat a je pokládána za známou.

 • Velikost:     Povinný argument. Velikost výběru.

Poznámky

 • Pokud některý z argumentů není číselného typu, bude argument CONFIDENCE. Funkce NORM vrátí #VALUE! která označuje chybu.

 • Pokud je ≤ 0 nebo alfa ≥ 1, CONFIDENCE. Funkce NORM vrátí #NUM! která označuje chybu.

 • Pokud standard_dev ≤ 0, CONFIDENCE. Funkce NORM vrátí #NUM! která označuje chybu.

 • Pokud není argument velikost celé číslo, bude zkrácen.

 • Pokud je < 1, CONFIDENCE. Funkce NORM vrátí #NUM! která označuje chybu.

 • Za předpokladu, že se argument alfa rovná 0,05, je třeba vypočítat plochu pod křivkou standardního normálního rozdělení, která se rovná (1-alfa), neboli 95 %. Tato hodnota je ±1,96. Interval spolehlivosti je tedy:

  Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,05

Hladina významnosti

2,5

Směrodatná odchylka základního souboru

50

Velikost výběru

Vzorec

Popis

Výsledek

=CONFIDENCE.NORM(A2;A3;A4)

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru. Jinými slovy: Interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pro cestu do zaměstnání se rovná 30 ± 0,692952 minut, neboli 29,3 až 30,7 minut.

0,692952

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×