Funkce CORREL vrátí korelační koeficient dvou buněk. Pomocí korelačního koeficientu je možné určit vztah mezi dvěma vlastnostmi. Můžete například zkoumat vztah mezi průměrnou teplotou určitého místa a používáním klimatizace.

Syntaxe

CORREL(matice1;matice2)

Syntaxe funkce CORREL má následující argumenty:

 • matice1    Povinný argument. Oblast hodnot buněk

 • matice2    Povinný argument. Druhá oblast hodnot buněk

Poznámky

 • Pokud argument matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, budou tyto hodnoty ignorovány. Buňky s nulovými hodnotami jsou ale zahrnuté.

 • Pokud pole1 a matice2 mají jiný počet datových bodů, vrátí funkce CORREL chybu #N/A.

 • Pokud je matice1 nebo matice2 prázdná nebo pokud se hodnota s (směrodatná odchylka) jejich hodnot rovná nule, vrátí funkce CORREL hodnotu #DIV/0! .

 • I když je korelační koeficient blíž k +1 nebo -1, označuje kladnou (+1) nebo zápornou (-1) korelaci mezi maticemi. Kladná korelace znamená, že pokud se hodnoty v jedné matici zvětšují, zvětšují se i hodnoty v druhé matici. Korelační koeficient, který je blíž k 0, označuje žádnou nebo slabou korelaci.

 • Rovnice korelačního koeficientu je:

  Rovnice

  kde 

  x a y

  jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(matice1) a PRŮMĚR(matice2).

Příklad

Následující příklad vrátí korelační koeficient dvou sad dat ve sloupcích A a B.

Pomocí funkce CORREL můžete vrátit korelační koeficient dvou sad dat ve sloupci A & B s hodnotou =CORREL(A1:A6;B2:B6). Výsledek je 0,997054486.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×