Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria. Tato funkce se používá při kontrole a zajišťování kvality. Pomocí funkce CRITBINOM můžete například určit největší možný počet kazových součástí, které mohou opustit výrobní linku, aniž by bylo třeba odmítnout celou sérii.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o této nové funkci naleznete v článku BINOM.INV (funkce).

Syntaxe

CRITBINOM(pokusy,prst_s,alfa)

Syntaxe funkce CRITBINOM má následující argumenty:

  • Pokusy:     Povinný argument. Počet Bernoulliho pokusů.

  • Prst_s:     Povinný argument. Pravděpodobnost každého úspěšného pokusu.

  • Alfa:     Povinný argument. Hodnota kritéria.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce CRITBINOM hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Jestliže argument Pokusy není celé číslo, bude zkrácen.

  • Pokud pokusy < 0, vrátí funkce CRITBINOM hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud probability_s hodnota <= 0 nebo probability_s => 1, vrátí funkce CRITBINOM hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud je <alfa = 0 nebo alfa => 1, vrátí funkce CRITBINOM #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

6

Počet Bernoulliho pokusů

0,5

Pravděpodobnost úspěšného pokusu

0,75

Hodnota kritéria

Vzorec

Popis

Výsledek

=CRITBINOM(A2;A3;A4)

Nejmenší hodnota, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnou hodnotě kritéria

4

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×