Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBEKPIMEMBER v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí vlastnost klíčového indikátoru výkonu (kuv) a zobrazí v buňce název. Klíčový indikátor výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.

Poznámka: Funkce CUBEKPIMEMBER je podporována pouze v případě, že je sešit připojen ke zdroji dat Microsoft SQL 2005 Server Analysis Services nebo vyšší.

Syntaxe

CUBEKPIMEMBER (připojení; název_kuv; vlastnost_kuv; [titulek])

Syntaxe funkce CUBEKPIMEMBER má následující argumenty:

  • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

  • Název_kuv:    Povinný argument. Textový řetězec názvu klíčového indikátoru výkonu v datové krychli.

  • Vlastnost_kuv:    Povinný argument. Vrácená komponenta klíčového indikátoru výkonu (kuv), která může nabývat některé z těchto hodnot:

Celé číslo

Vypočtená konstanta

Popis

1

Hodnota klíčového indikátoru výkonu

Skutečná hodnota

2

Cíl klíčového indikátoru výkonu

Cílová hodnota

3

Stav klíčového indikátoru výkonu

Stav klíčového indikátoru výkonu v konkrétním časovém okamžiku

4

Trend klíčového indikátoru výkonu

Velikost hodnoty v průběhu času

5

Váha klíčového indikátoru výkonu

Relativní důležitost přiřazená indikátoru kuv

6

Člen klíčového indikátoru výkonu v aktuálním čase

Časový kontext klíčového indikátoru výkonu

  • Jestliže jako argument vlastnost_kuv určíte Hodnota klíčového indikátoru výkonu, zobrazí se v buňce pouze údaj název_kuv.

  • Titulek:    Nepovinný argument. Alternativní textový řetězec, který se v buňce zobrazí místo hodnot argumentů název_kuv a vlastnost_kuv.

Poznámky

  • Při vyhodnocování funkce CUBEKPIMEMBER se před načtením všech dat přechodně v buňce zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

  • Jestliže chcete použít klíčový indikátoru výkonu ve výpočtu, zadejte funkci CUBEKPIMEMBER jako argument výraz_člena do funkce CUBEVALUE.

  • Pokud název připojení není platné připojení sešitu uložené v sešitu, vrátí funkce CUBEKPIMEMBER #NAME? chybovou hodnotu #HODNOTA!. Pokud server OLAP (Online Analytical Processing) není spuštěný, není k dispozici nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBEKPIMEMBER #NAME? chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Je-li parametr název_kuv nebo vlastnost_kuv neplatný, vrátí funkce CUBEKPIMEMBER chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Funkce CUBEKPIMEMBER může vrátit chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, pokud v kontingenční tabulce při sdílení spojení odkazujete na objekt z relace, například na spočítaný člen pojmenované sady, a příslušnou kontingenční tabulku odstraňujete nebo převádíte kontingenční tabulku na vzorce. (Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klikněte na položku Nástroje OLAP a poté klikněte na položku Převést na vzorce.)

Příklady

=CUBEKPIMEMBER("Prodeje";"KUV_Prodejů";1)

=CUBEKPIMEMBER("Prodeje";"KUV_Prodejů"; Cíl_KUV;"Cíl KUV prodejů")

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×