Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBEKPIMEMBER v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí vlastnost klíčového indikátoru výkonu (kuv) a zobrazí v buňce název. Klíčový indikátor výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.

Poznámka: Funkce CUBEKPIMEMBER je podporována pouze v případě, že je sešit připojen ke zdroji dat Microsoft SQL 2005 Server Analysis Services nebo vyšší.

Syntaxe

CUBEKPIMEMBER (připojení; název_kuv; vlastnost_kuv; [titulek])

Syntaxe funkce CUBEKPIMEMBER má následující argumenty:

  • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

  • Název_kuv:    Povinný argument. Textový řetězec názvu klíčového indikátoru výkonu v datové krychli.

  • Vlastnost_kuv:    Povinný argument. Vrácená komponenta klíčového indikátoru výkonu (kuv), která může nabývat některé z těchto hodnot:

Celé číslo

Vypočtená konstanta

Popis

1

Hodnota klíčového indikátoru výkonu

Skutečná hodnota

2

Cíl klíčového indikátoru výkonu

Cílová hodnota

3

Stav klíčového indikátoru výkonu

Stav klíčového indikátoru výkonu v konkrétním časovém okamžiku

4

Trend klíčového indikátoru výkonu

Velikost hodnoty v průběhu času

5

Váha klíčového indikátoru výkonu

Relativní důležitost přiřazená indikátoru kuv

6

Člen klíčového indikátoru výkonu v aktuálním čase

Časový kontext klíčového indikátoru výkonu

  • Jestliže jako argument vlastnost_kuv určíte Hodnota klíčového indikátoru výkonu, zobrazí se v buňce pouze údaj název_kuv.

  • Titulek:    Nepovinný argument. Alternativní textový řetězec, který se v buňce zobrazí místo hodnot argumentů název_kuv a vlastnost_kuv.

Poznámky

  • Při vyhodnocování funkce CUBEKPIMEMBER se před načtením všech dat přechodně v buňce zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

  • Jestliže chcete použít klíčový indikátoru výkonu ve výpočtu, zadejte funkci CUBEKPIMEMBER jako argument výraz_člena do funkce CUBEVALUE.

  • Pokud název připojení není platné připojení sešitu uložené v sešitu, vrátí funkce CUBEKPIMEMBER #NAME? chybová hodnota. Pokud server OLAP (Online Analytical Processing) není spuštěný, není dostupný nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBEKPIMEMBER #NAME? chybová hodnota.

  • Je-li parametr název_kuv nebo vlastnost_kuv neplatný, vrátí funkce CUBEKPIMEMBER chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Funkce CUBEKPIMEMBER může vrátit chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, pokud v kontingenční tabulce při sdílení spojení odkazujete na objekt z relace, například na spočítaný člen pojmenované sady, a příslušnou kontingenční tabulku odstraňujete nebo převádíte kontingenční tabulku na vzorce. (Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klikněte na položku Nástroje OLAP a poté klikněte na položku Převést na vzorce.)

Příklady

=CUBEKPIMEMBER("Prodeje";"KUV_Prodejů";1)

=CUBEKPIMEMBER("Prodeje";"KUV_Prodejů"; Cíl_KUV;"Cíl KUV prodejů")

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×