Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBEMEMBER.  v Microsoft Excel.

Popis

Vrátí člen nebo n-tici z krychle. Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen nebo n-tice.

Syntaxe

CUBEMEMBER(připojení; výraz_člena; [titulek])

Syntaxe funkce CUBEMEMBER má následující argumenty:

 • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

 • Výraz_člena:    Povinný argument. Textový řetězec výrazu MDX (Multidimensional Expression), jehož výsledkem je jedinečný člen datové krychle. Hodnota argumentu výraz_člena může být také řazená kolekce členů, zadaná jako oblast buněk nebo maticová konstanta.

 • Titulek:    Nepovinný argument. Textový řetězec, který se zobrazí (je-li definován) v buňce místo titulku z datové krychle. Je-li vrácena řazená kolekce členů, použije se titulek posledního člena kolekce.

Poznámky

 • Při vyhodnocování funkce CUBEMEMBER se před načtením všech dat v buňce přechodně zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

 • Použijete-li funkci CUBEMEMBER jako argument v jiné funkci CUBE, použije tato funkce CUBE výraz MDX, který identifikuje člen nebo n-tici, nikoli zobrazenou hodnotu v buňce funkce CUBEMEMBER.

 • Pokud název připojení není platným připojením sešitu uloženým v sešitu, vrátí funkce CUBEMEMBER #NAME? chybová hodnota. Pokud server OLAP (Online Analytical Processing) není spuštěný, není dostupný nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBEMEMBER #NAME? chybová hodnota.

 • Pokud je nejméně jeden prvek uvnitř řazené kolekce členů neplatný, vrátí funkce CUBEMEMBER #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud member_expression delší než 255 znaků, což je limit pro argument funkce, vrátí funkce CUBEMEMBER #VALUE! chybová hodnota. Pokud chcete použít textové řetězce delší než 255 znaků, zadejte textový řetězec do buňky (pro kterou je limit 32 767 znaků) a jako argument použijte odkaz na buňku.

 • Funkce CUBEMEMBER vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI v následujících případech:

  • Syntaxe argumentu výraz_člena není správná.

  • V krychli neexistuje člen určený v textovém řetězci záznamu MDX.

  • N-tice je neplatná, protože neexistuje průsečík zadaných hodnot. (Tato situace může nastat u více prvků ve stejné hierarchii.)

  • Sada obsahuje minimálně jeden člen s jiným rozměrem než ostatní členy.

 • Funkce CUBEMEMBER může vrátit chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, pokud v kontingenční tabulce při sdílení spojení odkazujete na objekt z relace, například na počítaný člen pojmenované sady, a příslušnou kontingenční tabulku odstraňujete nebo převádíte kontingenční tabulku na vzorce. (Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klikněte na položku Nástroje OLAP a poté klikněte na položku Převést na vzorce.)

Příklady

=CUBEMEMBER("Prodeje";"[Čas].[Fiskální].[2004]")

=CUBEMEMBER($A$1;D$12)

=CUBEMEMBER("Prodeje";(B4;C6;D5);"Prodej2004")

=CUBEMEMBER("xlextdat8 FoodMart 2000 Sales";"([Výrobek].[Potravina];[Čas].[1997])")

=CUBEMEMBER($A$1;C$12:D$12)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×