Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBEVALUE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí úhrnnou hodnotu z krychle.

Syntaxe

CUBEVALUE(připojení;[výraz_člena1]; [výraz_člena2]; …)

Syntaxe funkce CUBEVALUE má následující argumenty:

 • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

 • Výraz_člena:    Nepovinný argument. Textový řetězec výrazu MDX (Multidimensional Expression), jehož výsledkem je prvek nebo řazená kolekce členů v datové krychli. Jako hodnotu argumentu výraz_člena lze použít i sadu definovanou pomocí funkce CUBESET. Argument výraz_člena použijte jako průřez k definování části datové krychle, jejíž úhrnná hodnota bude vrácena. Jestliže v argumentu výraz_člena není uvedena žádná míra, použije se výchozí míra příslušné krychle.

Poznámky

 • Při vyhodnocování funkce CUBEVALUE se v buňce před načtením všech dat přechodně zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

 • Jestliže je v argumentu výraz_člena použit odkaz na buňku a tento odkaz obsahuje funkci CUBE, nepoužije argument výraz_člena hodnotu zobrazenou v buňce, do níž vede odkaz, ale výraz MDX platný pro položku v této buňce.

 • Pokud název připojení není platné připojení sešitu uložené v sešitu, vrátí funkce CUBEVALUE #NAME? chybovou hodnotu #HODNOTA!. Pokud server OLAP (Online Analytical Processing) není spuštěný, není k dispozici nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBEVALUE #NAME? chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je alespoň jeden prvek v řazené kolekci členů neplatný, vrátí funkce CUBEVALUE #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • V následujících případech vrátí funkce CUBEVALUE chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI:

  • Syntaxe argumentu výraz_člena není správná.

  • V krychli neexistuje člen určený pomocí argumentu výraz_člena.

  • N-tice je neplatná, protože neexistuje průsečík zadaných hodnot. (Tato situace může nastat u více prvků ve stejné hierarchii.)

  • Sada obsahuje minimálně jeden člen s jiným rozměrem než ostatní členy.

  • Funkce CUBEVALUE může vrátit chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, pokud v kontingenční tabulce při sdílení spojení odkazujete na objekt z relace, například na počítaný člen pojmenované sady, a příslušnou kontingenční tabulku odstraňujete nebo převádíte kontingenční tabulku na vzorce. (Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klikněte na položku Nástroje OLAP a poté klikněte na položku Převést na vzorce.)

Problém: Hodnoty Null jsou převáděny na řetězce nulové délky

Pokud nejsou v Excelu v buňce žádná data, protože jste ji nikdy nezměnili nebo smazali její obsah, obsahuje buňka prázdnou hodnotu. V řadě databázových systémů se prázdná hodnota nazývá hodnota Null. Je-li hodnota prázdná neboli Null, znamená to doslovně „Žádná hodnota“. Vzorec však nikdy nevrací prázdný řetězec nebo hodnotu Null. Vzorec vždy vrací jednu ze tří hodnot: číselnou hodnotu, textovou hodnotu (jíž může být řetězec nulové délky) nebo chybovou hodnotu, například #ČÍSLO! nebo #HODNOTA.

Pokud vzorec obsahuje funkci CUBEVALUE připojenou k databázi OLAP (Online Analytical Processing) a výsledkem dotazu na tuto databázi je hodnota Null, převede aplikace Excel tuto hodnotu Null na řetězec nulové délky, i když by vzorec jinak vrátil číselnou hodnotu. To může vést k situaci, kdy oblast buněk obsahuje kombinaci číselných a řetězcových hodnot nulové délky a tato situace může ovlivnit výsledky jiných vzorců, které na danou oblast buněk odkazují. Pokud například A1 a A3 obsahují čísla a A2 obsahuje vzorec s funkcí CUBEVALUE, který vrací řetězec nulové délky, následující vzorec vrátí #VALUE! vzorec:

=A1+A2+A3

Chcete-li se tomu vyhnout, můžete testovat výskyt řetězce nulové délky pomocí funkce JE.TEXT a pomocí funkce KDYŽ nahradit nulovou délku číslem 0 (nula), jak ukazuje následující příklad:

=KDYŽ(JE.TEXT(A1);0;A1)+KDYŽ(JE.TEXT(A2);0;A2)+KDYŽ(JE.TEXT(A3);0;A3)

Můžete také vnořit funkci CUBEVALUE do podmínky KDYŽ, která vrátí hodnotu 0, kdykoli funkce CUBEVALUE vrátí řetězec nulové délky, viz následující příklad:

=KDYŽ(CUBEVALUE("Prodeje";"[Objemy].[Zisk]";"[Čas].[2004]";"[Všechny výrobky].[Nápoje]")=""; 0; CUBEVALUE("Prodeje";"[Objemy].[Zisk]";"[Čas].[2004]";"[Všechny výrobky].[Nápoje]"))

U funkce SUMA není třeba provádět test na řetězec nulové délky, protože při výpočtu návratové hodnoty automaticky ignoruje řetězce nulové délky.

Příklady

=CUBEVALUE("Prodeje";"[Objemy].[Zisk]";"[Čas].[2004]";"[Všechny výrobky].[Nápoje]")

=CUBEVALUE($A$1;"[Objemy].[Zisk]";D$12;$A23)

=CUBEVALUE("Prodeje";$B$7;D$12;$A23)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×