Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUMPRINC v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí kumulativní jistinu půjčky splacenou za určité období.

Syntaxe

CUMPRINC(úrok, období, půjčka, začátek, konec, typ)

Syntaxe funkce CUMPRINC obsahuje následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Úroková míra.

 • Pper:    Povinný argument. Celkový počet platebních období.

 • Souč_hod:    Povinný argument. Aktuální hodnota.

 • Začátek:    Povinný argument. Počáteční období ve výpočtu. Platební období jsou číslována od 1.

 • Konec:    Povinný argument. Poslední období ve výpočtu.

 • Typ:    Povinný argument. Časování splátek.

Typ

Provádění příslušných plateb

0 (nula)

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

 • Při zadávání úroku a období je nutné používat stejné jednotky. Jestliže provádíte měsíční platby za čtyřletou půjčku při 12% úrokové sazbě, použijte 12%/12 pro úrok a 4*12 pro období. Pokud provádíte každoroční platby stejné půjčky, použijte hodnoty 12procentní pro úrok a 4 pro období.

 • Pokud sazba ≤ 0, nper ≤ 0 nebo pv ≤ 0, vrátí funkce CUMPRINC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud start_period < 1, end_period < 1 nebo start_period > end_period, vrátí funkce CUMPRINC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je type jiné číslo než 0 nebo 1, vrátí funkce CUMPRINC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,09

Roční úroková sazba

30

Období v letech

125000

Současná hodnota

Vzorec

Popis

Výsledek

=CUMPRINC(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Celková jistina zaplacená za druhý rok, platební období 13 až 24

-934,1071234

=CUMPRINC(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Jistina zaplacená v jedné splátce za první měsíc (-68,27827)

-68,27827118

Poznámky: 

 • Vydělením roční úrokové sazby hodnotou 12 získáte měsíční sazbu. Počet plateb získáte vynásobením počtu let, ve kterých jsou prováděny platby, hodnotou 12.

 • Chcete-li, aby se výsledek zobrazil ve webové aplikaci Excel Web App ve správném formátu, vyberte buňku a pak na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku u tlačítka Formát čísla a klikněte na příkaz Obecný.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×