Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DAYS v Microsoft Excelu. Informace o funkci DEN najdete na stránce DEN (funkce).

Popis

Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

Syntaxe

DAYS(konec;začátek)

Syntaxe funkce DAYS obsahuje následující argumenty:

  • Konec:    Povinný argument. Argumenty Začátek a Konec jsou dvě kalendářní data, mezi kterými chcete zjistit počet dní.

  • Začátek:    Povinný argument. Argumenty Začátek a Konec jsou dvě kalendářní data, mezi kterými chcete zjistit počet dní.

Poznámka: Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby bylo možné je použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a 1. ledna 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39447 dní po 1. lednu 1900.

Poznámky

  • Pokud jsou oba argumenty kalendářního data ve formě čísla, funkce DAYS k výpočtu počtu dní mezi oběma těmito daty použije vzorec Konec-Začátek.

  • Pokud je jeden z argumentů s kalendářním datem ve formátu textu, je tento argument zpracován jako funkce DATUMHODN(datum) a místo části představující čas vrátí celé číslo.

  • Pokud jsou argumenty kalendářních dat číselné hodnoty, které spadají mimo oblast platných kalendářních dat, vrátí funkce DAYS hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Pokud jsou argumenty data řetězce, které nelze analyzovat jako platná kalendářní data, vrátí funkce DAYS #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

31.12.2021

1.1.2021

Vzorec

Popis

Výsledek

=DAYS("15-MAR-2021";"1-FEB-2021")

Vyhledá počet dnů mezi koncovým datem (15.3.2021) a počátečním datem (1.2.2021). Když do funkce zadáte datum přímo, musíte ho uzavřít do uvozovek. Výsledek je 42.

42

=DAYS(A2;A3)

Najde počet dní mezi konečným datem v buňce A2 a počátečním datem v buňce A3 (364).

364

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×