DEC2HEX (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DEC2HEX v Microsoft Excelu.

Popis

Převede desítkové číslo na šestnáctkové.

Syntaxe

DEC2HEX(číslo, [místa])

Funkce DEC2HEX má následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Desítkové celé číslo, které chcete převést. Pokud je argument číslo záporný, je argument místa ignorován a funkce DEC2HEX vrátí šestnáctkové číslo o 10 znacích (40 bitech), v němž nejvyšší bit je znaménkový. Ostatních 39 bitů udává velikost čísla. Záporná čísla se vyjadřují jako binární doplněk.

  • Místa:    Nepovinný argument. Požadovaný počet znaků. Pokud tento argument není uveden, použije funkce DEC2HEX nejmenší možný počet znaků. Argument místa je vhodný v případě, že chcete vrátit výsledek včetně úvodních nul.

Poznámky

  • Pokud je číslo < -549 755 813 888 nebo pokud je číslo > 549 755 813 887, vrátí funkce DEC2HEX #NUM! která označuje chybu.

  • Pokud není číslo číselného typu, vrátí funkce DEC2HEX #VALUE!. která označuje chybu.

  • Pokud výsledek vyžaduje vyšší počet znaků, než je hodnota funkce DEC2HEX, vrátí funkce #NUM!. která označuje chybu.
    Funkce DEC2HEX(64,1) například vrátí chybovou hodnotu, protože výsledek (40) vyžaduje dva znaky.

  • Pokud argument místa není celé číslo, bude jeho hodnota zkrácena.

  • Pokud hodnota místa není číselná, vrátí funkce DEC2HEX #VALUE!. která označuje chybu.

  • Pokud je hodnota místa záporná, vrátí funkce DEC2HEX #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

=DEC2HEX(100;4)

Převede desítkové číslo 100 na šestnáctkové se 4 znaky (doplněné dvěma počátečními nulami).

0064

=DEC2HEX(-54)

Převede desítkové číslo -54 na šestnáctkové

FFFFFFFFCA

=DEC2HEX(28)

Převede desítkové číslo 28 na šestnáctkové.

1C

=DEC2HEX(64;1)

Vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO! , protože výsledek (40) vyžaduje 2 znaky místa.

#ČÍSLO!

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×