V aplikaci Visio můžete pomocí primárních a cizích klíčů definovat relace, abyste mohli vytvořit kolekci dat z více než jedné tabulky.

Poznámka: Diagram modelu databáze je k dispozici jenom v určitých verzích Visia. Další informace najdete v části Nemůžete najít funkce pro modelování databází.

Vytvoření relace v diagramu modelu databáze

 1. Ujistěte se, že v diagramu jsou zobrazené obě tabulky. Pokud jste provedli zpětnou analýzu modelu z existující databáze, budete možná muset přetáhnout jednu nebo obě tabulky na stránku výkresu z okna Tabulky a zobrazení.

 2. Poklikejte na tabulku, která má být na straně primárního klíče relace.

 3. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

 4. V mřížce klikněte na sloupec, který chcete použít k jednoznačné identifikaci jednotlivých řádků v tabulce, a zaškrtnutím políčka PK ho nastavte jako primární klíč.

 5. Přetáhněte ze vzorníku Objektově-relační nebo Relace entit obrazec Relace a umístěte ho na prázdné místo na stránce.

 6. Připojte vyšší konec k nadřazené tabulce.

 7. Připojte druhý konec k podřízené tabulce.

  Pokud druhá tabulka ještě neobsahuje sloupec se stejným názvem jako primární klíč, přidá ho modelář do druhé tabulky jako cizí klíč.

Poznámka: Pokud čáry relace zmizí, přejděte v nabídce Databáze na Možnosti a pak klikněte na Dokument. Na kartě Relace v části Zobrazit zaškrtněte políčko Relace.

Odebrání relace z modelu databáze

 1. Klikněte v modelu na relaci a stiskněte klávesu Delete.

 2. V dialogovém okně Odstranit objekt udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odebrat relaci z výkresu i z podkladového modelu, klikněte na Ano.

  • Pokud chcete odebrat jenom čáru z výkresu, klikněte na Ne.

   Poznámka: Pokud kliknete na Ne a později budete chtít čáru znovu přidat do výkresu, vyberte jednu z tabulek v relaci a v nabídce Databáze klikněte na Zobrazit související tabulky.

Tip: Můžete zvolit, aby se odstraněné relace vždy zrušily i v podkladovém modelu, nebo aby se v něm neodstraňovaly. V nabídce Databáze přejděte na Možnosti, klikněte na Modelování a přejděte na kartu Logický diagram.

Definování relace 1:1 nebo 1:N

Mohutnost relace popisuje, kolik řádků v jedné tabulce může souviset s kolika řádky v druhé tabulce. Například jedno (každé) oddělení může mít mnoho zaměstnanců, ale libovolný zaměstnanec může patřit jenom do jednoho oddělení. Mohutnost se obvykle vyjadřuje jako 1:1, 1:N nebo M:N.

 1. Poklikejte na příslušnou relaci.

 2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Různé.

 3. V části Mohutnost zvolte mohutnost, která nejlépe odpovídá dané relaci. Pro relace 1:N je nejlepší mohutnost Žádná a více nebo Jedna a více. Pro relace 1:1 je nejlepší mohutnost Žádná nebo jedna nebo Přesně jedna.

Zobrazení relací a jejich vlastností v diagramu

Můžete zvolit, jestli chcete informace o relacích v diagramu zobrazit nebo skrýt.

 1. V nabídce Databáze přejděte na Možnosti a klikněte na Dokument.

 2. Na kartě Relace zaškrtněte informace, které chcete v diagramu zobrazit.

  Zobrazit nebo skrýt můžete:

  • Relace

  • Mohutnost

  • Rozvětvený zápis

  • Slovesnou frázi

  • Referenční akce

Nemůžete najít funkce pro modelování databází?

Vaše edice Visia pravděpodobně neobsahuje hledané funkce. Pokud chcete zjistit, jakou edici Visia máte, klikněte v nabídce Nápověda na možnost O aplikaci Microsoft Office Visio. Název edice je v dialogovém okně na horním řádku textu.

Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

Edice Visio Professional a Premium podporují funkce zpětné analýzy pro šablonu Diagram modelu databáze (použití existující databáze k vytvoření modelu ve Visiu), ale nepodporují dopřednou analýzu (použití modelu databáze Visia k vygenerování kódu SQL).

Poznámka: Úplnou sadu funkcí pro modelování databází, včetně zpětné a dopředné analýzy, obsahuje Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici s edicemi založenými na rolích Visual Studio Professional a Visual Studio Team System.

Pokud používáte Visio Plan 2 a chcete z existující databáze zpětně analyzovat model databáze, podívejte se na téma o zpětné analýze existující databáze.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×