Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití MDETERM  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí determinant matice.

Syntaxe

DETERMINANT(matice)

Funkce DETERMINANT má následující argumenty:

  • Matice:    Povinný argument. Jedná se o matici čísel se stejným počtem řádků a sloupců.

Poznámky

  • Argument matice může být zadán jako oblast buněk, například A1:C3, jako maticová konstanta, například {1;2;3|4;5;6|7;8;9}, nebo jako příslušný název.

  • Funkce DETERMINANT vrátí chybu #HODNOTA! v těchto případech:

    • Některé z buněk matice jsou prázdné nebo obsahují text.

    • Matice neobsahuje stejný počet řádků a sloupců.

  • Determinant matice je číslo vypočtené z hodnot v matici (poli). Pro pole se třemi sloupci a řádky (A1:C3) je determinant definován jako:

DETERMINANT(A1:C3)
rovná se A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Determinanty matice se nejčastěji používají k řešení soustav matematických rovnic.

  • Funkce DETERMINANT počítá s přesností přibližně 16 míst a vykazuje tedy velmi malé numerické chyby. Například determinant singulární matice se může od nuly lišit o hodnotu 1E-16.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Data

Data

Data

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

Vzorec

Popis

Výsledek

=DETERMINANT(A2:D5)

Determinant výše uvedené matice

88

=DETERMINANT({3;6;1|1;1;0|3;10;2})

Determinant matice jako maticová konstanta

1

=DETERMINANT({3;6|1;1})

Determinant matice v maticové konstantě

-3

=DETERMINANT({1;3;8;5|1;3;6;1})

Vrátí chybu, protože matice nemá stejný počet řádků a sloupců.

#HODNOTA!

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×