Knihovna obsahu je jediné místo, kde můžete ukládat loga, seznamy služeb, příběhy o úspěchu, mapy na místo podnikání, zkušenosti a obrázky, které budete v marketingových materiálech používat opakovaně. Položky můžete do knihovny obsahu přidat pomocí dialogového okna Přidat položku do knihovny obsahu.

Můžete vytvořit až 64 kategorií a dát jim názvy o 128 znacích. Pořadí kategorií můžete změnit také tak, že vyberete libovolnou kategorii a v seznamu ji přesunete nahoru nebo dolů. Kategorie se spravují pomocí dialogového okna Upravit seznam kategorií.

Dialogové okno Přidat položku do knihovny obsahu

Název     Zadejte název části obsahu, který přidáváte do knihovny obsahu. Každý název může obsahovat maximálně 128 znaků.

Datum vytvoření     Zobrazuje datum, ke kterému přidáváte tento obsah.

Typ:     Zobrazuje typ obsahu, který přidáváte, například Obrázek, Obrazec, Skupina, Tabulka, Text nebo WordArt.

Kategorie     Zaškrtněte políčko u každé kategorie, ve které se má tento obsah zobrazovat. Výchozí kategorie jsou Obchodní,Osobnía Oblíbené.

Upravit seznam kategorií     Kliknutím otevřete dialogové okno Upravit seznam kategorií.

Náhled     V okně náhledu se zobrazí položka, která se má přidat.

Dialogové okno Upravit seznam kategorií

Přidat     Kliknutím vytvořte novou kategorii. Zadejte název nové kategorie a klikněte na OK.

Odstranit     Klikněte na kategorii a kliknutím na toto tlačítko kategorii odstraňte.

Přejmenovat     Klikněte na kategorii a potom ji přejmenujte kliknutím na toto tlačítko. Zadejte nový název a klikněte na OK.

Přesunout nahoru    Klikněte na kategorii a potom klikněte na toto tlačítko, pokud chcete kategorii přesunout v seznamu kategorií nahoru.

Přesunout dolů     Klikněte na kategorii a potom klikněte na toto tlačítko, chcete-li kategorii přesunout v seznamu kategorií dolů.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×