Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poslední aktualizace: květen 2012

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro Windows Phone

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Abyste rozuměli principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se zabývá nasazením a používáním Microsoft Lyncu 2010 pro Windows Phone na mobilních zařízeních vašeho podniku. Pokud používáte komunikační software Microsoft Lync Server 2010 jako službu (jinými slovy, pokud třetí strana (například Microsoft) hostuje servery, na kterých software běží), budou informace předány dané třetí straně. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně z vašeho podniku získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Začátek stránky

Delegování hovorů (přesměrování hovorů)

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která jej určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuté. Můžete ho povolit nebo zakázat pomocí následujícího postupu:

 1. V Lyncu 2010 pro Windows Phone klepněte v zobrazení Moje informace na Přesměrování hovorů.

 2. V rozevírací nabídce vyberte položku Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovat volání na.

 3. V seznamu možností klepněte na možnost Delegáti.

Poznámka:  Delegáty nejde nakonfigurovat z mobilního zařízení, musí být nakonfigurovaní z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Karta kontaktu zobrazuje informace o kontaktu, stavu a poloze o vás a lidech ve vaší organizaci v Lyncu i v posledních verzích Outlook. Umožňuje taky jedním kliknutím začít komunikaci s kontaktem. Přímo z karty kontaktu můžete kontaktu třeba poslat rychlou zprávu, poslat e-mail nebo mu zavolat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase kalendáře, se načítají z Microsoft Exchange Server; informace o poloze se načítají několika způsoby (viz oddíl Umístění), telefonní čísla může načíst z podnikového adresáře nebo zadat ručně uživatel a informace o stavu spravuje Lync pomocí Outlook Kalendář (pokud je povoleno uživatelem) nebo je uživatel zadá ručně. Lync Server tyto informace sdílí s ostatními lidmi v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí v organizaci uživatelů. Množství informací zobrazených v Lyncu a Outlook kontaktech uživatele je možné řídit nastavením "vztahů ochrany osobních údajů" a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Kontakty jsou spravovány z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Protokolování diagnostiky

K čemu tato funkce slouží: Protokolování diagnostiky umožňuje protokolovat informace o využití Lyncu pro Windows Phone na vašem zařízení ve vašem profilu uživatele. Informace můžete použít k řešení potíží, se kterými můžete v Lyncu pro Windows Phone narazit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je povolené protokolování diagnostiky, ukládají se na vašem zařízení následující informace: ID zařízení, alias uživatele a doména, údaje o stavu, podrobnosti o zprávě, historie přihlášení, seznam kontaktů a konfigurační data klienta, jako jsou pravidla přesměrování hovorů, stav a poznámky. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft se automaticky neodesílají žádné informace, ale můžete se rozhodnout tyto informace odeslat společnosti Microsoft ručně pro účely řešení potíží (viz část "Odeslat protokoly" dále v tomto dodatku).

Použití informací: Protokolování diagnostiky můžete použít k řešení potíží, ke kterým může docházet při používání Lyncu pro Windows Phone.

Volba/řízení: Protokolování diagnostiky je ve výchozím nastavení vypnuté. Můžete ho povolit nebo zakázat pomocí následujícího postupu:

 1. V Lyncu pro Windows Phone klepněte v zobrazení Můj stav na Nastavení.

 2. V seznamu možností klepněte na Protokolování diagnostiky .

 3. Na stránce Možnosti protokolování diagnostiky posuňte přepínač Protokolování diagnostiky do polohy Zapnuto.

Začátek stránky

Služba tísňového volání (9-1-1)

Důležité informace:  Doporučujeme nepoužívat Lync pro Windows Phone a kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání, například 9-1-1 v USA. Lync pro Windows Phone nemá možnost určit vaši skutečnou fyzickou polohu, a proto pokud používáte Lync pro Windows Phone ke kontaktování poskytovatelů služeb tísňového volání, poskytovatelé nebudou moct určit vaši polohu. Pokud chcete kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání ze svého zařízení, zavřete Lync a použijte číselník zařízení.

Začátek stránky

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní obrázek zobrazuje váš obrázek a obrázky jiných lidí ve vašem podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vaše předvolba sdílení osobních obrázků se shromažďuje pro zobrazování obrázků i sdílení obrázku. V Lyncu se dají zobrazit jenom fotky uložené ve službě Active Directory pro Windows Phone Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Nastavení osobního obrázku se spravuje z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Informace o stavu a kontaktní informace umožňují přístup k informacím publikovaným o ostatních uživatelích (uvnitř i mimo vaši organizaci) a poskytují ostatním uživatelům přístup k informacím publikovaným o vás, jako je váš stav, titul, telefonní číslo, umístění a poznámky. Správce může také nakonfigurovat integraci s Outlook a Exchange Server, abyste zobrazili zprávy o stavu mimo kancelář a další informace o stavu (například když máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlook).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: K připojení k Lync Serveru použijete přihlašovací adresu a heslo. Vy a váš správce můžete publikovat informace o stavu a kontaktních informacích, které jsou přidružené k vašemu přihlášení. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Ostatní uživatelé a programy Lyncu mají přístup k vašim informacím o stavu a kontaktním informacím a určují váš publikovaný stav a informace, aby s vámi mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Nastavení funkce Informace o stavu a kontaktní informace je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (třeba K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Lync přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby informace o stavu byly sdíleny pouze s kontakty v seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu uživateli umožňuje určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení: Podnikový správce povolí a zakáže režim ochrany osobních údajů. Pokud je povolený režim ochrany osobních údajů, spravuje se z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Nabízená oznámení

K čemu tato funkce slouží: Nabízená oznámení jsou mechanismus, který vás upozorní, když na mobilním zařízení obdržíte novou zprávu. Oznámení můžete v závislosti na operačním systému vašeho zařízení dát několika způsoby – včetně automaticky otevíraného oznámení, zvuku nebo číselného odznáčku na ikoně domovské obrazovky. Když zařízení obdrží novou zprávu, vygeneruje se oznámení místně na zařízení. K tomu dochází jenom v případě, že Lync pro Windows Phone není spuštěný v popředí. Když je Lync pro Windows Phone spuštěný v popředí, nabízená oznámení se potlačí. Nabízená oznámení můžete povolit nebo zakázat, ale zakázání nabízených oznámení nezastaví příjem zpráv. jednoduše zakáže funkci oznámení. Pokud chcete přestat přijímat nové zprávy, musíte se odhlásit z Lyncu pro Windows Phone.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mobilní zařízení neshromažďuje, nezpracuje ani nepřenáší žádné informace. Všechny zprávy odeslané do vašeho zařízení od ostatních uživatelů Lyncu procházejí službou Nabízených oznámení Microsoft Lync Serveru a pak se přesměrují do služby Microsoft Push Notification service, aby se doručila do vašeho zařízení. Po vytvoření konverzace se všechny zprávy přenáší přímo mezi účastníky konverzace.

Použití informací: Nastavení Nabízených oznámení určuje, jestli se zobrazí oznámení o nových zprávách, které Lync pro Windows Phone obdrží, když Lync pro Windows Phone není spuštěný v popředí.

Volba/řízení: Nabízená oznámení je povolená a zakázaná podnikovým správcem. Pokud je nabízená oznámení povolená, můžete je zapnout nebo vypnout pomocí následujícího postupu:

 1. V Lyncu pro Windows Phone v zobrazení Moje informace vyberte Nastavení.

 2. Oznámení můžete zapnout nebo vypnout posunutím přepínacího tlačítka Nabízená oznámení.

Začátek stránky

Funkce Odeslat jako e-mail

K čemu tato funkce slouží: Funkce Odeslat jako e-mail umožňuje odeslat Lync 2010 pro Windows Phone historii konverzací rychlých zpráv, která je uložená místně na vašem zařízení, jako přílohu k e-mailové adrese určené uživatelem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Veškerý příchozí a odchozí obsah v konverzacích rychlých zpráv se ukládá místně na zařízení v izolovaném úložišti na neomezenou dobu, pokud 1) uživatel neodstraní konverzaci, 2) uživatel aplikaci odinstaluje nebo 3) nový uživatel se přihlásí na stejném zařízení. Historie rychlých zpráv odeslaná pomocí funkce Odeslat jako e-mail se doručí ve formě e-mailu na e-mailovou adresu uživatele. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Uživatelé můžou posílat historii konverzací pomocí rychlých zpráv jako přílohu e-mailu na určenou e-mailovou adresu a zpřístupnit konverzace pomocí rychlých zpráv mimo zařízení pro účely, jako je archivace nebo sdílení. Odešle se jenom posledních 30 000 znaků konverzace.

Volba/řízení: Historie konverzací rychlých zpráv se na zařízení ukládá automaticky. Neexistuje žádný způsob, jak tuto funkci zakázat. Historii konverzací pomocí rychlých zpráv můžete odstranit následujícím způsobem:

 1. Vyberte konverzaci, kterou chcete odstranit.

 2. Klepněte na ikonu Další (...) v dolní části obrazovky a potom klepněte na odstranit konverzaci.

Historie konverzací pomocí rychlých zpráv se odesílá pomocí následujících kroků:

 1. V okně konverzace klepněte v dolní části obrazovky na ikonu Další (...) a potom klepněte na Odeslat jako e-mail.

 2. Pokud chcete historii odeslat komukoli jinému než sobě, zadejte cílovou e-mailovou adresu.

 3. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Odesílání protokolů

K čemu tato funkce slouží: Odesílání protokolů umožňuje uživateli odesílat protokoly Lyncu pro Windows Phone (viz část Diagnostické protokolování dříve v tomto dodatku), aby tým podpory mohl prozkoumat případné problémy se zvukem nebo připojením.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Odesílají se jenom informace, které shromažďuje diagnostické protokolování (pokud je povolené protokolování diagnostiky). Informace, které jsou zaprotokolovány, najdete v části Protokolování diagnostiky dříve v tomto dodatku.

Použití informací: Informace shromážděné ze zařízení mohou pomoci odstranit problém, na který jste narazili, a zlepšit aplikaci Lync.

Volba/řízení: Lync pro Windows Phone neodesílá protokoly z vašeho zařízení automaticky. Místo toho odesílá protokoly jenom v případě, že je na vašem zařízení povolené protokolování (viz část Protokolování diagnostiky dříve v tomto dodatku) a pomocí následujícího postupu ručně odešlete protokoly Lyncu:

 1. V Lyncu pro Windows Phone přejděte do zobrazení Moje informace.

 2. Klepnutím na Nastavení zobrazíte úplný seznam nastavení.

 3. Přejděte na stránku Informace .

 4. Klepněte na Odeslat diagnostické protokoly.

 5. Zobrazí se zpráva s oznámením, že diagnostický protokol byl převeden na obrázek a uložen ve složce Uložené obrázky s číslem pro identifikaci. Klepněte na OK.

 6. V e-mailové zprávě, která se otevře, klikněte na Připojit a připojte obrázek uložený ve složce Uložené obrázky.

Začátek stránky

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů se skládá ze tří hlavních funkcí; V Lyncu pro Windows Phone je dostupná jenom jedna funkce Sloučení hledání. Funkce Sloučení hledání sloučí globální adresář s kontakty Lyncu, aby při hledání kontaktu byla ve výsledcích hledání jenom jedna položka.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync pro Windows Phone načte kontaktní informace ze služby Active Directory nebo stavu. Tyto informace interně používá Lync pro Windows Phone.

Použití informací: Kontaktní informace ze služby Active Directory nebo informace o stavu se zobrazují v uživatelském rozhraní Lyncu pro Windows Phone.

Volba/řízení: Není možné řídit nastavení jednotného úložiště kontaktů.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×