Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Existují různé způsoby, jak uspořádat schůzku Skypu pro firmy (Lyncu), jak se k ní připojit nebo při ní prezentovat. Doporučené postupy, které jsou zde uvedené, vám pomůžou využít funkce pro usnadnění práce a zpříjemnění průběhu schůzky.

Poznámka: Interaktivního průvodce běžnými úkoly prezentujícího najdete v tématu Plánování a příprava na schůzku Skype pro firmy (Lync) a správu schůzky Skype pro firmy (Lync).

Nastavení schůzky Skypu pro firmy (Lyncu)

K naplánování schůzky Skypu pro firmy (Lyncu) použijte Outlook nebo webový plánovač a pak použijte tyto doporučené postupy.

Poznámka:  Podrobnosti o tom, jak naplánovat schůzku Lync, najdete v tématu Nastavení schůzky Lyncu.

Naplánování schůzky

 • Pokud plánujete malou, neoficiální schůzku se svými spolupracovníky, použijte výchozí nastavení, které nemusíte měnit. Pamatujte, že ve výchozím nastavení může každý prezentovat a každý se může ke schůzce přímo připojit.

 • Pokud máte na schůzku zvláštní požadavky, třeba kvůli většímu počtu účastníků, zabezpečení dat nebo externím zákazníkům, nezapomeňte změnit možnosti schůzky tak, jak potřebujete. Informace najdete v tématu Změna nastavení pro účastníka pro schůzky v Lyncu.

Poznámka:  Schůzky se může zúčastnit až 250 účastníků.

 • Pokud máte osobně i online účastníky a používáte Outlook, můžete Lync schůzku spustit v konferenční místnosti. Kliknutím na Vyhledání místnosti v Outlook žádosti o schůzku vyhledejte a přidejte konferenční místnost do požadované budovy. Nebo si místnost rezervujte samostatně a do pole Umístění v žádosti o schůzku přidejte informace o místnosti.

Určení náhradního prezentujícího

Pokud byste se nemohli schůzky zúčastnit nebo se opozdili, můžete vybrat náhradního prezentujícího. Náhradní prezentující také může zahájit nahrávání schůzky, pomáhat účastníkům a provádět jejich správu nebo sledovat otázky účastníků, abyste se mohli soustředit na vlastní prezentaci. Tohle je zvlášť důležité, pokud pořádáte schůzku nebo událost s velkým počtem účastníků.

Zahrnutí dokumentu nebo odkazu na školení do žádosti o schůzku

Pokud zvete účastníky, kteří nejsou obeznámeni s Lync, zahrňte do žádosti o schůzku dokument s návody nebo odkaz na školení Lync, abyste jim před připojením ke schůzce pomohli získat informace o funkcích schůzky.

Přidání poznámek k žádosti o schůzku

Pokud používáte OneNote, při plánování schůzky můžete přidat soukromé nebo sdílené poznámky. Pozvaní účastníci si můžou před schůzkou sdílené poznámky prohlížet nebo je upravovat, pokud k tomu mají oprávnění. Na pásu karet pozvánky klikněte na Poznámky ze schůzky a do žádosti o schůzku přidejte sdílené nebo soukromé poznámky (soukromé poznámky ostatní neuvidí). Další informace najdete v tématu Používání sdílených a soukromých poznámek ve schůzce v Lyncu.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy (Lyncu)

Podrobnosti o tom, jak se připojit ke schůzce Lync, najdete v tématu Připojení ke schůzce Lyncu. A postupujte podle těchto osvědčených postupů pro připojení:

 • Přihlaste se aspoň 10 až 15 minut před začátkem schůzky, abyste si všechno nastavili a měli čas vyřešit potíže, pokud k nim dojde.

 • Před schůzkou se rozhodněte, jestli budete pro zvukový přenos schůzky používat zvuk v počítači (zvuk a video integrované ve Skypu pro firmy (Lyncu)) nebo telefon (pokud žádost o schůzku zahrnuje podrobnosti o volajících).

 • Pokud používáte zvuk počítače, nastavte zvuková a obrazová zařízení a zkontrolujte kvalitu signálu. Můžete použít mikrofon a reproduktory počítače nebo připojit náhlavní soupravu. Další informace najdete v tématu Nastavení a otestování zvuku v Lyncu a Nastavení a řešení potíží s videem Lyncu.

 • Pokud pro zvuk schůzky používáte telefon a máte povolené vytáčené konference (podrobnosti vám poskytne technická podpora na pracovišti), využijte funkci LyncZavolat mi . V okně Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky vyberte Zavolat mi a zadejte telefonní číslo, na které chcete volat. V případě, že použijete tuto funkci, nemusíte zadávat ID schůzky ani PIN kód.

 • Pokud je to možné, použijte pro dosažení co nejvyšší kvality zvuku náhlavní soupravu, ne mikrofon a reproduktory počítače.

 • Kvalita zvuku je silně závislá na stavu sítě. Použijte drátové připojení k síti a v počítači vypněte bezdrátové připojení.

 • Po připojení ke schůzce ztlumte mikrofon, pokud nemluvíte.

Pamatujte si svůj PIN

Když se ke schůzce připojujete voláním z telefonu, většinou PIN kód (osobní identifikační číslo) nepotřebujete. Připojení proběhne přímo a vaše číslo se zobrazí v seznamu účastníků. Pokud se ale připojujete voláním jako pořadatel nebo ověřený uživatel, budete vyzvaní k zadání PIN kódu a pracovního čísla nebo linky.

Poznámka:  Pokud voláte jako ověřený volající, znamená to, že schůzka je zabezpečená a vy před připojením musíte prokázat svou totožnost.

Kód PIN je vhodné mít po ruce – pro případ, že byste ho potřebovali. Pokud si svůj kód PIN nepamatujete, klikněte v žádosti o schůzku na Zapomněli jste svůj PIN kód pro vytočení? a postupujte podle pokynů na stránce.

Důležité informace:  Podrobnosti o volajících jsou součástí jenom takových schůzek, které nastavují uživatelé s účtem nakonfigurovaným pro vytáčené konference. Podrobnosti vám sdělí pracovníci technické podpory na vašem pracovišti.

Prezentace ve schůzce Skypu pro firmy (Lyncu)

Informace o nastavení sdílené relace najdete v části Sdílení plochy nebo programu. Při sdílení doporučujeme postupovat takto:

 • Připojte se ke schůzce společně s kolegou, abyste ověřili kvalitu zvuku a videa schůzky.

 • Zkontrolujte nastavení schůzky a ujistěte se, že jste účastníkům vybrali požadované funkce. Zkontrolujte například oprávnění účastníků, možnost prohlížení obsahu nebo oprávnění pro práci s poznámkami.

 • Nechte si dostatek času na dotazy a poraďte účastníkům, že mohou své dotazy nebo komentáře týkající se schůzky psát v části pro zasílání rychlých zpráv.

 • Pokud nemluvíte, ztlumte mikrofon. Podívejte se, jak můžete v případě potřeby ztlumit nebo naopak zrušit ztlumení zvuku účastníků, a to jak ve Skypu pro firmy (Lyncu), tak pomocí příkazů tónové volby telefonu. Pokud používáte telefon a chcete si poslechnout správné příkazy, stiskněte na číselníku *1.

 • Na začátku schůzky účastníkům připomeňte, jak můžou ztlumit svůj zvuk nebo naopak ztlumení zrušit.

Pokud používáte PowerPoint:

 • Prezentace by neměla obsahovat víc než 15 snímků. Použijte větší písmo (nad 30 bodů) a jednoduché pozadí, které nerozptyluje pozornost účastníků.

 • Nahrajte prezentaci předem a vyzkoušejte si ovládací prvky pro posouvání snímků a práci s poznámkami. Ke zdůraznění důležitých bodů můžete například použít laserové ukazovátko nebo razítka.

 • Používejte poznámky prezentujícího, které vám poslouží jako vodítko, abyste nezapomněli, o čem jste chtěli mluvit. Další informace najdete v článku Prezentování powerpointových snímků ve schůzce v Lyncu.

Pokud sdílíte plochu nebo program:

 • Při sdílení programu nezapomeňte, že se účastníkům zobrazí jenom ty programy a soubory, které s nimi sdílíte. Pokud při schůzce přejdete do jiných programů, účastníci je neuvidí.

 • Pokud chcete přepínat mezi programy, použijte sdílení plochy.

 • Jestliže sdílíte plochu nebo program a chcete si prohlédnout náhled obrazovky, kterou vidí účastníci, klikněte v okně schůzky na Náhled.

 • Řekněte účastníkům schůzky, že si můžou zvětšit zobrazenou oblast přechodem do režimu úplného zobrazení. Další informace najdete v části Sdílení plochy nebo programu.

Pořádání schůzky v konferenční místnosti

Je dobré si v dostatečném předstihu před začátkem schůzky připravit konferenční místnost, abyste měli jistotu, že je Lync nastavený tak, aby fungoval s audiovizuálním vybavením místnosti.

 • Pokud je to potřeba, připojte svůj přenosný počítač k projektoru a k telefonu v konferenční místnosti.

 • Pokud slyšíte ozvěnu, ztlumte mikrofon i reproduktory počítače. Požádejte ostatní účastníky v místnosti, aby si také ztlumili mikrofony a reproduktory, pokud jsou přihlášeni ke Skypu pro firmy (Lyncu).

 • Telefon konferenční místnosti můžete připojit ke svému počítači, nebo pokud žádost o schůzku obsahuje podrobnosti o volajících, můžete pro připojení ke zvukovému přenosu schůzky použít telefon.

 • Pokud používáte v místnosti projektor, připojte kabel k počítači a vyberte odpovídající zobrazení. Stisknutím kláves Windows+P aktivujte zobrazení a potom klikněte na některou z možností: Duplikovat (pokud chcete zobrazit plochu na monitoru počítače i na projektoru), Rozšířit (pokud chcete rozšířit plochu z monitoru počítače i z projektoru) nebo Pouze projektor (pokud chcete zobrazit plochu jenom na projektoru).

Tip:  Doporučujeme vybrat Duplikovat, abyste mohli schůzku sledovat na svém monitoru i na projektoru v místnosti.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×